Här kommer vårprogrammet 2022.

En spännande vår med Senioruniversitetet utlovas.


Programkommittén har lagt ned ett omfattande arbete för att kunna erbjuda medlemmarna ett brett programutbud med fortsatt hög kvalité. Styrelsen kan inte garantera att allt går att genomföra och under vilka förutsättningar, då ingen kan vara säker på hur Covid 19-pandemin utvecklar sig. Vi utgår från att alla våra medlemmar är dubbelvaccinerade och att de kommer att ta den tredje vacci-nationsdosen. Vi följer naturligtvis Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regler.

För att kunna erbjuda ett så intressant utbud som möjligt behöver styrelsen din hjälp att utveckla verksamheten. Dina idéer och förslag om kurser, föreläsare och bildningsresor är mycket värdefulla. Tveka inte att ta kontakt med oss via vår hemsida www.kalmarsu.se under ”Kontakt”

Glöm heller inte att informera vänner och bekanta om KSU.
Vi samverkar med Folkuniversitetet som bl.a. svarar för kursanmälningar, utskick av kallelser och fakturor samt telefonfrågor, när vårt kansli inte är öppet.

Jag vill uppmana er att besöka vår hemsida www.kalmarsu.se. Där kan du anmäla dig till kurser, se förändringar av utbudet och få information när vi tvingas ändra såväl plats som tidpunkt för våra aktiviteter.

Vi är en helt ideellt arbetande förening och har behov av medlemmar som kan hjälpa till med olika insatser. Kontakta styrelsen om du är intresserad av detta.

Tack till alla som möjliggjort vårens programutbud.

Lars Carlsson
Ordförande Kalmar Senioruniversitet
 

VIKTIG INFORMATION

När vi planerat vårens aktiviteter och tryckt katalogen, har vi utgått från ett läge med fortsatt försiktighet, vaccinerade medlemmar och reducerade gruppstorlekar. Vi kommer att fortsätta följa myndigheternas råd och regler.
Vi vill därför reservera oss för att vissa av KSUs aktiviteter under våren kanske måste ställas in eller flyttas. Antalet möjliga deltagare kan också förändras.
Vi gör allt för att hålla er informerade om detta och uppmanar er att hålla er uppdaterade via vår hemsida www.kalmarsu.se


Månadsmöten

Föreläsningar

Studiecirklar


Studiebesök-Exkursioner

Studieresor

Programändringar