Här kommer höstprogrammet 2021.
En spännande höst med Senioruniversitetet utlovas.


Ett Coronavirus har totalt förändrat allas vardag sedan tidig vår 2020. KSU valde att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stängde ned all verksamhet. I dagsläget vet ingen hur många av höstens aktiviteter vi kan genomföra eller hur många deltagare som kan närvara på våra aktiviteter. MEN genom att färdigställa höstkatalogen vill vi besvärja pandemin och visa att ett normalt liv är möjligt igen. Välkomna att återerövra vardagen!

Programkommittén har lagt ned ett omfattande arbete för att kunna erbjuda medlemmarna ett brett programutbud med fortsatt hög kvalité. Jag vågar utlova att den har lyckats!

Intresset för KSU:s aktiviteter ökar ständigt. Styrelsen kommer att arbeta vidare på den lagda grunden. För att kunna erbjuda ett så intressant utbud som möjligt behöver styrelsen din hjälp att utveckla verksamheten. Dina idéer och förslag om kurser, föreläsare eller bildningsresor är mycket värdefulla. Tveka inte att ta kontakt med oss. Glöm heller inte att informera vänner och bekanta om KSU.
Vi samverkar med Folkuniversitetet som bl.a. svarar för kursanmälningar, utskick av kallelser och fakturor samt telefonfrågor, när vårt kansli inte är öppet.

Besök gärna vår hemsida www.kalmarsu.se. Där kan du anmäla dig till kurser, se förändringar av utbudet och få besked om nya aktiviteter. Denna hemsida är en extra viktig informationskälla för medlemmarna i år.

Jag slutar med att rikta ett stort tack till alla som möjliggjort höstens programutbud.

Lars Carlsson
Ordförande Kalmar Senioruniversitet                         VIKTIG INFORMATION
När vi planerat höstens aktiviteter och tryckt katalogen, har vi utgått från ett läge med fortsatt försiktighet, vaccinerade medlemmar och reducerade gruppstorlekar. Vi kommer att fortsätta följa myndigheternas råd och regler.
Vi vill därför reservera oss för att vissa av KSUs aktiviteter under hösten kanske måste ställas in eller flyttas. Antalet möjliga deltagare kan också förändras.
Vi gör allt för att hålla er informerade om detta och uppmanar er att hålla er uppdaterade via vår hemsida www.kalmarsu.seMånadsmöten

Föreläsningar

Studiecirklar


Studiebesök-Exkursioner

Studieresor

Programändringar