Var så god!
 
Här kommer Vårprogrammet 2019.


En spännande vår med Senioruniversitetet kan utlovas!

Kalmar Senioruniversitet fyller 20 år. Detta kommer att uppmärk-sammas på vårt årsmöte 18 mars och med en liten jubileumsskrift över vår verksamhet de senaste fem åren.

Programkommitténs omfattande arbete för att kunna erbjuda medlemmarna ett brett programutbud med fortsatt hög kvalité har resulterat i denna katalog.
Ni kommer att känna igen en del programrubriker – varför ändra ett vinnande koncept? Men innehållet är omarbetat och uppdaterat av våra engagerade lärare. Dessutom tillkommer nya studiecirklar.

”Världen idag” ersätts denna vår av en serie föreläsningar om personer, händelser och idéströmningar som format dagens Sverige.

Intresset för KSU:s aktiviteter är stort och verksamheten har hittat sina former. Styrelsen kommer att arbeta vidare på den grund som tidigare styrelser lagt. Jag ber läsaren reflektera en stund över allt ideellt arbete som är nedlagt.

För att kunna erbjuda ett så intressant utbud som möjligt behöver styrelsen din hjälp att utveckla verksamheten. Tveka inte att ta kontakt med oss.

Vi samverkar med Folkuniversitetet som bl.a. svarar för kursanmälningar, utskick av kallelser och fakturor samt telefonfrågor, när vårt kansli inte är öppet.

Jag slutar med att rikta ett stort tack till alla som möjliggjort vårens programutbud.

Lars Carlsson
Ordförende


Samåkning
Vi har vissa aktiviteter som är svåra att nå med kollektiva trans-portmedel och kanske lite för kostsamt att köra med hyrd buss. 
Skall alla köra själva samma sträcka med egen bil så innebär det en ökad kostnad för våra medlemmar samtidigt som det inte är miljövänligt. Därför uppmanas till samåkning vid sådana aktiviteter.
 
En vanlig fråga till oss är vilken ersättning man skall betala direkt till föraren. Styrelsen föreslår ett pris på 5 kr/person och mil.

Eventuella programändringar meddelas genom den kursansvarige eller under fliken "Programändringar".

Innehåll: Klicka på respektive länk!

Månadsmöten
Föreläsningsserier
Studiecirklar

Studiebesök-Exkursioner
Studieresor
Programändringar