Var så god!
 
Här kommer Höstprogrammet 2017.Programkommitténs ledamöter har åter lagt ned ett omfattande arbete för att kunna erbjuda ett brett, varierat programutbud med fortsatt hög kvalitet. Läs och bedöm själv om de har lyckats!

KSU är ett av flera Senioruniversitet som spelar en viktig roll att hålla ett demokratiskt samhälle vid liv genom studiecirklar och genom att bjuda in de bästa föreläsarna från de mest skiftande ämnesområden. Intresset för KSU:s utbud är stort och flera av våra kurser och aktiviteter blir snabbt fulltecknade. Det gäller därför att snabbt anmäla sig för att ha en chans att få en studieplats.

Styrelsen kommer arbeta vidare på den grund som tidigare styrelser lagt. Varför ändra på ett vinnande koncept? Men förnyelse pågår framför allt inom IT- och digitala sektorn.

Dina idéer och förslag om kurser, föreläsare eller bildningsresor är mycket värdefulla. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Glöm heller inte att informera vänner och bekanta om KSU.

Vi samverkar med Folkuniversitetet som bl.a. svarar för kursanmäl-ningar, utskick av kallelser och fakturor samt telefonfrågor, när vårt kansli inte är öppet.

Här på hemsidan kan du anmäla dig till kurser, se förändringar av utbudet och få besked om nya aktiviteter.

Ett stort tack till alla som möjliggjort höstens programutbud.
Kalmar Senioruniversitet
  
Lars Carlsson
OrdförandeKursprogrammet för hösten 2017 har skickats till medlemmar och intressenter

Vårens kurser framgår av respektive flik.

Eventuella programändringar meddelas genom den kursansvarige eller under fliken "Programändringar".

Innehåll: Klicka på respektive länk!

Månadsmöten
Föreläsningsserier
Studiecirklar

Studiebesök-Exkursioner
Studieresor
Programändringar