Välkommen

Här kommer vårprogrammet 2024
En spännande vår med Senioruniversitetet utlovas

 

Vi försöker i bästa mening vara en samlingsplats för bildning och kunskap i olika ämnen genom att anlita föreläsare och kursledare som är specialister inom sina respektive ämnesområden.

Genom våra studiecirklar knyter vi också an till en folkbildningstradition och erbjuder ett stort antal kurser med hög kvalitet i olika ämnen. Deltagande i dessa kurser kräver inte någon särskild behörighet – alla är välkomna!

Just nu deltar KSU i opinionsbildningen mot de stora nedskärningar av stödet till studieförbunden som föreslås i regeringens budget. Senioruniversiteten med sina
32 000 medlemmar kommer även att drabbas av budgetförslaget.

För att kunna erbjuda ett så intressant utbud som möjligt behöver styrelsen din hjälp att utveckla verksamheten. Dina idéer och förslag om kurser, föreläsare eller bildningsresor är mycket värdefulla. Tveka inte att ta kontakt med oss. Glöm heller inte att informera vänner och bekanta om KSU.

Vi samverkar med Folkuniversitetet som bland annat svarar för kursanmäl- ningar, utskick av kallelser och fakturor samt telefonfrågor när vårt kansli inte är öppet.

Besök gärna vår hemsida www.kalmarsu.se regelbundet. Där kan du anmäla dig till kurser, se förändringar av utbudet och få besked om nya aktiviteter.

Mina Aktiviteter
Vi övergår nu till ett nytt system för ditt medlemskap, det kallas Mina Aktiviteter. Därifrån skickas via e-post anmodan att betala medlemsavgiften. Det kommer även att vara möjligt att betala med Swish.

När du har betalat får du ett kvitto mejlledes där det finns en länk till ditt medlemskort. Spara det i din mobiltelefon eller skriv ut det på papper. Vi kommer inte trycka några medlemskort från och med 2024. Om vi inte har någon e-postadress skickar vi brev i stället.

Du kommer även att kunna logga in till Mina Aktiviteter, minaaktiviteter.se. Inloggningsuppgifter kommer att mejlas till dig. Då kan du ändra dina uppgifter som exempelvis adress eller telefonnummer. Vår kanslipersonal kommer att vara behjälpliga om du får problem.

25-årsjubileum!
2024 firar Kalmar Senioruniversitet 25 år. Vi firar det med flera sidor i kurskatalogen, en liten bok blev det denna gången. Vi kommer också sätta lite guldkant på flera av våra arrangemang!

Jag slutar med att rikta ett stort tack till alla som möjliggjort vårens programutbud. Och glöm inte att berätta för vänner och bekanta om Kalmar Senioruniversitet!
Lars Carlsson
Ordförande Kalmar Senioruniversitet