Var så god!
 
Här kommer Höstprogrammet 2018.


Programkommitténs omfattande arbete för att kunna erbjuda medlemmarna ett brett programutbud med fortsatt hög kvalité har resulterat i denna katalog.
Ni kommer att känna igen en del programrubriker – varför ändra ett vinnande koncept? Men innehållet är omarbetat och uppdaterat av våra engagerade lärare. 
”Världen idag” fortsätter med en serie föreläsningar om EU:s framtid. Det har hållits omkring femtio toppmöten sedan finanskrisen, men ännu har man inte lyckats konstruera någon framtidstro. Kan Macron ändra på detta?

Intresset för KSU:s aktiviteter är stort och verksamheten har hittat sina former. Uppenbarligen uppfyller KSU flera av människans grundläggande behov. Man utövar viss motion genom att ta sig till föreläsningarna där mycken intellektuell stimulans erbjuds. Man blir del i ett socialt sammanhang, samtalar med andra och blir sedd. Detta är viktiga beståndsdelar i ett bättre och längre liv enligt forskningen.

Vi samverkar med Folkuniversitetet som bl.a. svarar för kursanmäl-ningar, utskick av kallelser och fakturor samt telefonfrågor, när vårt kansli inte är öppet.

Besök gärna vår hemsida www.kalmarsu.se. Där kan du anmäla dig till kurser, se förändringar av utbudet och få besked om nya aktiviteter.

Jag slutar med att rikta ett stort tack till alla som möjliggjort höstens programutbud.
Kalmar Senioruniversitet
 
Kalmar Senioruniversitet
 
  
Lars Carlsson
Ordförande


Kursprogrammet för hösten 2018 har skickats till medlemmar och intressenter.
 

Höstens föreläsningar, studiecirklar och övriga aktiviteter, framgår av respektive flik. 

Samåkning
Vi har vissa aktiviteter som är svåra att nå med kollektiva trans-portmedel och kanske lite för kostsamt att köra med hyrd buss.
 
Skall alla köra själva samma sträcka med egen bil så innebär det en ökad kostnad för våra medlemmar samtidigt som det inte är miljövänligt.
 
Därför uppmanas till samåkning vid sådana aktiviteter.
 
En vanlig fråga till oss är vilken ersättning man skall betala direkt till föraren. 
Styrelsen föreslår ett pris på 5 kr/person och mil.
 

Eventuella programändringar meddelas genom den kursansvarige eller under fliken "Programändringar".

Innehåll: Klicka på respektive länk!

Månadsmöten
Föreläsningsserier
Studiecirklar

Studiebesök-Exkursioner
Studieresor
Programändringar