Var så god!
 
Här kommer Vårprogrammet 2018.


Programkommitténs omfattande arbete för att kunna erbjuda medlemmarna ett brett programutbud med fortsatt hög kvalité har resulterat i denna katalog.
Ni kommer att känna igen en del programrubriker – varför ändra ett vinnande koncept? Men innehållet är omarbetat och uppdaterat av våra engagerade lärare. Dessutom tillkommer nya studiecirklar.
”Världen idag” fortsätter med en serie föreläsningar om våra närmsta grannar Finland, Baltikum och det säkerhetspolitiska läget i Östersjön.     
Extra stolta är vi över ”Svensk stadsbyggnadshistoria”. Missa inte den!
Intresset för KSU:s aktiviteter är stort och verksamheten verkar ha hittat sina former. Styrelsen kommer att arbeta vidare på den grund som tidigare styrelser lagt. För att kunna erbjuda ett så intressant utbud som möjligt behöver styrelsen din hjälp att utveckla verksam-heten. Tveka inte att ta kontakt med oss!
Vi samverkar med Folkuniversitetet som bl.a. svarar för kursanmäl-ningar, utskick av kallelser och fakturor samt telefonfrågor, när vårt kansli inte är öppet.
Besök gärna vår hemsida www.kalmarsu.se. Där kan du anmäla dig till kurser, se förändringar av utbudet och få besked om nya aktiviteter.
Som du redan känner till, är vi en helt ideellt arbetande förening och har behov av medlemmar som kan hjälpa till med olika insatser. Kontakta styrelsen om du är intresserad av detta.

Jag riktar ett stort tack till alla som möjliggjort vårens programutbud.
 
Kalmar Senioruniversitet
 

  
Lars Carlsson
OrdförandeKursprogrammet för våren 2017 har skickats till medlemmar och intressenter

Vårens kurser framgår av respektive flik.

Eventuella programändringar meddelas genom den kursansvarige eller under fliken "Programändringar".

Innehåll: Klicka på respektive länk!

Månadsmöten
Föreläsningsserier
Studiecirklar

Studiebesök-Exkursioner
Studieresor
Programändringar