Välkommen

Här kommer vårprogrammet 2023
En spännande vår med Senioruniversitetet utlovas

 

KSU har som vanligt en stor bredd i vårens utbud av föreläsningar, kurser, studieresor och exkursioner. Vi försöker i bästa mening vara en samlingsplats för bildning och kunskap i olika ämnen genom att knyta till oss föreläsare och kursledare som är specialister inom sina respektive ämnesområden.

Genom våra studiecirklar knyter vi också an till en folkbildningstradition och erbjuder ett stort antal kurser i olika ämnen. Deltagande i dessa kurser kräver inte någon särskild behörighet. Alla är välkomna!

Vi vill leva upp till Senioruniversitetets portalparagraf:
Hög kvalitet och tillgängligt för alla.

För att kunna erbjuda ett så intressant utbud som möjligt behöver styrelsen din hjälp att utveckla verksamheten. Dina idéer och förslag om kurser, föreläsare och bildningsresor är mycket värdefulla. Tveka inte att ta kontakt med oss.
Glöm heller inte att informera vänner och bekanta om KSU.

Vi samverkar med Folkuniversitetet som bl.a. svarar för kursanmälningar, utskick av kallelser och fakturor samt telefonfrågor när vårt kansli inte är öppet. Besök vår hemsida www.kalmarsu.se regelbundet. Där kan du anmäla dig till kurser, se förändringar av utbudet och få besked om nya aktiviteter.

Jag uppmanar även medlemmarna att meddela alla ändringar vad gäller adress, telefonnummer och e-postadress till vårt kansli. I år har KSU kommit igång med medlemsutskick via e-post. Detta för att vi snabbt vill kunna nå alla medlemmar med nyheter och information.

Tack till alla som möjliggjort vårens programutbud.
Lars Carlsson
Ordförande Kalmar Senioruniversitet