Kalendarium
 
Studiebesök våren 2022
För ytterligare information se under respektive kurs/studiebesök
 
Januari
22 Ett universitet där allt är möjligt Bo Bergbäck
 
Februari
12 Ett universitet där allt är möjligt Bo Bergbäck
 
Mars
12 Ett universitet där allt är möjligt Bo Bergbäck
 
April
26 Design och tillverkning i Nybro
 
Maj
3 Kläckeberga Per Dahlberg
5 Kläckeberga Per Dahlberg
______________________

Exkursioner våren 2022
För ytterligare information se under respektive kurs
 
Maj
3 Fåglar på Öland, grp 1 Donat Hullmann
4 Fåglar på Öland, grp 2 Donat Hullmann
5 Fåglar på Öland, grp 3 Donat Hullmann
6 Fåglar på Öland, grp 4 Donat Hullmann
12 Geologi på Öland Jan Mikaelsson
31 Fåglar på Öland, grp 1 Donat Hullmann
Juni
1 Fåglar på Öland, grp 2 Donat Hullmann
2 Fåglar på Öland, grp 3 Donat Hullmann
3 Fåglar på Öland, grp 4 Donat Hullmann
______________________

Föreläsningar våren 2022
För ytterligare information se under respektive föreläsningsserie
 
Januari
10 Månadsmöte Henrik Widegren
19 Linnéuniversitetet Peter Lindström
26 Klassisk musik Sune Berglund
Februari
7 Månadsmöte Olle Larsson
9 Klassisk musik Sune Berglund
17 I konstens och arkitekturens värld Fred Johanson
23 Linnéuniversitetet Magnus Hagevi
23 Klassisk musik Sune Berglund
Mars
3 I konstens och arkitekturens värld Fred Johanson
9 Klassisk musik Sune Berglund
14 Månadsmöte/Årsmöte Johanna Broman Åkesson
17 I konstens och arkitekturens värld Fred Johanson
23 Klassisk musik Sune Berglund
23 Linnéuniversitetet Fredrik Ahlberg
April
4 Månadsmöte Björn Forsberg
Maj
2 Månadsmöte Sven Ekberg
______________________