Kalendarium hösten 2018Studiebesök  och Studieresa                                 Ansvarig

29-30 Augusti

      Höstresa till Östergötland                                Lasse Ernst/Lars Carlsson

20  September
    
Studiebesök på Xylem och Lessebo finpappers-
      bruk                                                                  
Hans Gillberg

27 September och 11 Oktober
    Höstmagik på Öland - Donat Hullman                  Lasse Ernst


18 Oktober
    
Studiebesök på Kalmars nya brandstation       Hans Gillberg
                                                                                                                                 


Föreläsningar
                                                                                Föreläsare
 3 September
  
   Månadsmöte                                                        Kai-Anders Sempler och
     Svensk järnvägshistoria genom 160 år                    Erik Mellgren                              

26 September
 
   Världen i dag 
   
Visegradländerna och hotet mot EU                         Peter Johnsson

1  Oktober
    
Månadsmöte
    Värden i världen – en tankeväckande föreläsning      Lennart Koskinen                                                 

17 Oktober
    Världen idag
    
Brexit – vilka blir konsekvenserna?                          Mats Bergqvist

18 Oktober
    
I konstens och arkitekturens värld:
    Norra Gotland                                                        Fred Johanson

1  November
    I konstens och arkitekturens värld:
    Katedralen i Sevilla                                                Fred Johanson

5  November
    Månadsmöte
    När modernismen blev omodern - omorientering      Lars W Andersson
    i konsten under 1900-talets andra hälft

14 November
    Världen idag
    
Kan Macron och Frankrike rädda EU?                       Rolf Gustavsson
                      
15 November
    I konstens och arkitekturens värld:
    Sven-Harrys konstmuseum                                     Fred Johansson

3  December
  
  Månadsmöte
  
  Om Nobelpriset i litteratur, samt kaffe                      Björn Ahlberg