Kalendarium hösten 2021
                          För ytterligare information, se under PROGRAM


Studiebesök                                                          

September
Datum för eventuellt besök på Kährs i Nybro i höst fastställs efter sommaren.
28   Kläckeberga Gård
      Per Dahlberg
30   Kläckeberga Gård                                             
      Per Dahlberg


Oktober
19  Kyrkornas mysterium, Domkyrkan                       
      
Peter Bexell


November
  2    Kyrkornas mysterium, Kråksmåla                        
        
Peter Bexell

16    Kyrkornas mysterium, Ålem                                
        
Peter Bexell
30    Kyrkornas mysterium, Två systrars kapell            
        
Peter Bexell
                                                                                                            
                                                                                           

Exkursioner
 
September

16     Från rykande vulkaner till knakande inlandsisar                                   
         
Jan Mikaelsson
22     Fåglar - höstmagik på Öland grupp 1                                        
         Donat Hullman
23     Fåglar - höstmagik på Öland grupp 2                                        
         Donat Hullman
24     Fåglar - höstmagik på Öland grupp 3                                       
         Donat Hullman

Datum för heldagsexkursion Det svenska kulturlandskapet bestäms senare


Oktober
13     Fåglar - höstmagik på Öland grupp 1                                        
        Donat Hullman
14     Fåglar - höstmagik på Öland grupp 2                                        
        Donat Hullman
15     Fåglar - höstmagik på Öland grupp 3                                         
        Donat HullmanFöreläsningar                                                   

September
  6    Månadsmöte
        "
Jenny Nyström i Paris"                                                
         En musikalisk berättelse
  8    Sjukvård i kris?
      
 "Svensk sjukvård - en labyrint av felaktiga prioriteringar"                   
        Jörg Carlsson
16    I konstens och arkitekturens värld                            
        
Fred Johanson
22    Aktuellt från Linnéuniversitetet
        "
Vem i hela världen kan man lita på?"                            
        Tobias Bromander
30    I konstens och arkitekturens värld                            
        
Fred Johanson


Oktober
 4     Månadsmöte                                                                
       "Fåglarnas hemligheter och vårt välbefinnande"                                 
        Anita Campbell                
13    Klassisk musik                                                              
        
Sune Berglund

14    I konstens och arkitekturens värld                             
        
Fred Johanson

20    Aktuellt från Linnéuniversitetet
        "Klimatfiktion - Klimatkrisen och framtiden"                    
        
Johan Höglund
27    Klassisk musik                                                              
        
Sune Berglund

27    Sjukvård i kris? (ändrat datum)
        "Sjukvårdens kris är skapad av organisation och ledning"                   
        Stella Cizinsky

November
  1    
Månadsmöte
     
  "Gustav Vasa – en furste bland furstar"                            
        Olle Larsson
10    Klassisk musik                                                              
        
Sune Berglund
17    Klassisk musik                                                              
        
Sune Berglund

24   Aktuellt från Linnéuniversitetet
       "Hur står det till med demokratin i Europa och i resten av världen?"
   
    Martin Nilsson
24    Klassisk musik                                                              
        
Sune BerglundDecember
  1   
Sjukvård i kris?
      
"Kan Borgholm-modellen bidra till lösningen för framtidens sjukvård "          
        Åke Åkesson

  6   Månadsmöte
        "Svenska Baletten 101 år"                                            
        Johan sandholm