Ett uppdaterat kalendarium publiceras här inom kort
Kalendarium
 
Studieresor hösten 2023
För ytterligare information se under respektive kurs/studiebesök
 
September
26 Kalmar stad - planer och projekt Grupp 1 Bengt Bengtsson & Peter Engström
 
Februari
7 Kyrkornas mysterium, Kalmar Domkyrka Peter Bexell
11 Ett universitet där allt är möjligt Bo Bergbäck
21 Kyrkornas mysterium, Kåksmåla Peter Bexell
 
Mars
7 Kyrkornas mysterium, Örsjö Peter Bexell
21 Kyrkornas mysterium, Två Systrars Kapell Peter Bexell
 
April
18 Design och tillverkning i Nybro
 
Maj
4 Skälby Kungsgård Lennart Nilsson
______________________
Exkursioner våren 2023
För ytterligare information se under respektive kurs
 
Maj
9 Södra Ölands landskap Jan Mikaelsson
15 Fåglar på Öland gr 1 Donat Hullman
16 Fåglar på Öland gr 2 Donat Hullman
17 Fåglar på Öland gr 3 Donat Hullman
18 Fåglar på Öland gr 4 Donat Hullman
19 Fåglar på Öland gr 5 Donat Hullman
29 Fåglar på Öland gr 1 Donat Hullman
30 Fåglar på Öland gr 2 Donat Hullman
31 Fåglar på Öland gr 3 Donat Hullman

 
Juni
1 Fåglar på Öland gr 4 Donat Hullman
2 Fåglar på Öland gr 5 Donat Hullman
______________________

Resa våren 2023
För ytterligare information se studieresa
 
Maj
11-13 Resa till Skåne
______________________

Föreläsningar våren 2023
För ytterligare information se under respektive föreläsningsserie
 
Januari
 
9 Månadsmöte Fredrik Charpentier Ljungqvist
18 Svensk musikhistoria Johan Sandholm
24 Kyrkornas mysterium Peter Bexell
25 Klassisk musik Sune Berglund
26 Lysna och titta på opera Peter Hausenkamp

 
Februari
 
1 Svensk musikhistoria Johan Sandholm
6 Månadsmöte Britt-Marie Mattsson
8 Klassisk musik Sune Berglund
9 Lysna och titta på opera Peter Hausenkamp
15 Linnéuniversitetet Börje Ekstam
15 Svensk musikhistoria Johan Sandholm
22 Klassisk musik Sune Berglund
23 Lyssna och titta på opera Peter Hausenkamp
Mars
 
1 Svensk musikhistoria Johan Sandholm
8 Klassisk musik Sune Berglund
9 Lyssna och titta på opera Peter Hausenkamp
13 Månadsmöte/årsmöte Lokalteatern
15 Linnéuniversitetet Ulrica Hörberg
15 Svensk musikhistoria Johan Sandholm
15 Klassisk musik Sune Berglund
23 Lyssna och titta på opera Peter Hausenkamp
30 I konstens och arkitekturens värld Fred Johansson
April
3 Månadsmöte
13 I konstens och arkitekturens värld Fred Johansson
19 Linnéuniversitetet Per Brauhn
19 Det svenska kulturlandskapet Arnold Samuelsson
20 Skälby Kungsgård Lennart Nilsson
26 Det svenska kulturlandskapet Arnold Samuelsson
27 Skälby Kungsgård Lennart Nilsson
Maj
 
3 Det svenska kulturlandskapet Arnold Samuelsson
4 I konstens och arkitekturens värld Fred Johansson
8 Månadsmöte Andreas Cervenka
______________________

Administration - endast för internt bruk

 • Välj en kategori

 • Underkategori: musik, historia, ekonomi, data/it etc
 • Ange med siffror max antal deltagare
 • Ange telefonnumter på formen
  0701234567
 • T.ex. onsdagar, fredagar udda veckor etc.
 • Ange telefonnumret på formen
  0701234567
 • Här beskriver du kursen
 • Här anger du sådant som har betydelse för kursen, men som inte har kunnat anges på annan plats i formuläret.