Kalendarium hösten 2019
För ytterligare information, se under PROGRAM
 Studiebesök                                                           Ansvarig

10 September
    
Studiebesök hos Kährs Golv och Pukeberg       Peter Engström

3 Oktober
    
 Kläckeberga Gård                                              Peter Engström
                                                                                                                                                                                                           
Exkursioner

10 September
     Natur i staden, introduktionsmöte                       Görgen Göransson
17 September
     Natur i staden, exkursion                                   Görgen Göransson
25 September
     Fåglar 1, exkursion                                             Donat Hullmann
26 September
     Fåglar 2, exkursion                                             Donat Hullmann
27 September
     Fåglar 3, exkursion                                             Donat Hullmann

 8  Oktober
     Natur i staden, exkursion                                   Görgen Göransson
16 Oktober
     Fåglar 1, exkursion                                             Donat Hullmann
17 Oktober
     Fåglar 2, exkursion                                             Donat Hullmann
18 Oktober
     Fåglar 3, exkursion                                             Donat Hullmann
29  Oktober
     Natur i staden, exkursion                                   Görgen Göransson


Föreläsningar
                                                                               Föreläsare
 2  September
  
   Månadsmöte                                                       Johanna Broman Åkesson
     Hasse och Tage – humoristiska humanister    
         
                              
 25 September
 
    Linnéuniversitetet 
   
  Mat från växtriket – god, hälsosam och hållbar       Cornelia Witthöft  
                                        

30 September
     Arkitekturens historia
  
   Att skriva arkitekturhistoria                                   Claes Caldenby

 1 Oktober
    
Arkitekturens historia
    Från materialrealism till modernism –1890-1940      Claes Caldenby 
                                                               
 7 Oktober
     Månadsmöte
     
Het kärlek i ett hotat Arktis                                    Bengt-Åke Öhgren

16 Oktober
     Linnéuniversitetet
     
Alger – inte bara ohyra som blom                           Elin Lindehoff 
                                                                           
21 Oktober
     
Arkitekturens historia
     Från folkhem till rekordår –1940-1970                    Claes Caldenby

22 Oktober
     
Arkitekturens historia
    
Från byggnadsvård till gestaltad livsmiljö                 Claes Caldenby
     - 1970 till idag                                                        

  4 November
  
  Månadsmöte
  
  1947                                                                     Elisabeth Åsbrink 

  7 November
      I konstens och arkitekturens värld:
      Centre Pompidou i Malaga                                      Fred Johanson

13 November 
  
 Linnéuniversitetet 
    Hönor, virus, döden och änder som sänder                 Jonas Waldenström
            
 21 November
      I konstens och arkitekturens värld:
      Portiker i Kalmar                                                     Fred Johansson

 2 December
    
Månadsmöte                  
    Nobelpriset i litteratur                                                Björn Ahlberg

 5 December
    I konstens och arkitekturens värld: 
    Nationalmuseum i Stockholm                                      Fred Johansson