Foto: Bengt Enge
Ansvarig för Hemsidan
Tom Gagner telefon: 0708 887197

KSU är en ideell förening för seniorer som fyllt 55 år och lämnat yrkeslivet helt eller delvis. Föreningen vänder sig till seniorer som under trivsamma former vill fortsätta förkovra sig och utbyta erfarenheter. Föreningen har varit verksam sedan 1999 och samverkar med Folkuniversitetet.
 
Grundidéer

  • För seniorer av seniorer
  • Politiskt, fackligt och religiöst obunden
  • Låga års- och kursavgifter
  • Aktiviteterna sker i regel på dagtid
  • Medlemskap utan formella meriter 


Verksamhet

  • Månadsmöten med föredrag inom varierande ämnesområden. 
  • Studiecirklar bl.a. i svenska, främmande språk litteratur och IT
  • Föreläsningar inom kultur-, natur- och samhällsvetenskapliga områden.
  • Exkursioner och studiebesök under sakkunnig ledning    
  • Resor av varierande längd till historiskt och kulturellt intressanta platser såväl i Sverige som till andra länder
Verksamheten presenteras i vårprogram, som utkommer i nov/dec, respektive höstprogram, som utkommer i maj/juni.

Adresser till andra senioruniversitet?

Klicka på länken

Senioruniversitet !