Foto: Bengt Enge,Björn Lange

Ansvarig för Hemsidan:
Tom Gagner telefon: 0708 887197


KSU är en ideell förening för seniorer som fyllt 55 år och lämnat yrkeslivet helt eller delvis. Föreningen vänder sig till seniorer som under trivsamma former vill fortsätta förkovra sig och utbyta erfarenheter. Föreningen har varit verksam sedan 1999.

 

Svenska senioruniversitet finns på ett 30-tal orter. I utlandet kallas senioruniversiteten för "Tredje ålderns universitet".

 

Föreningen samverkar med Folkuniversitetet.

 

Grundidéer

  • För seniorer av seniorer
  • Politiskt, fackligt och religiöst obunden
  • Låga års- och kursavgifter
  • Aktiviteterna sker i regel på dagtid
  • Medlemskap utan formella meriter 


Verksamhet

  • Månadsmöten med föredrag inom varierande ämnesområden. 
  • Studiecirklar bl.a. i svenska, främmande språk, litteratur, IT.
  • Föreläsningar inom kultur-, natur- och samhällsvetenskapliga områden.
  • Resor av varierande längd till historiskt och kulturellt intressanta platser såväl i Sverige som i andra länder
  • Exkursioner och studiebesök under sakkunnig ledning    

Verksamheten presenteras i vårprogram, som utkommer i nov/dec, respektive höstprogram, som utkommer i maj/juni.

Adresser till andra senioruniversitet hittar du här!