Studiecirklar

 

Lokal: Folkuniversitetet, Kaggensgatan 42, om inte annat meddelas.  
 

Språk
 

Nivåskala för språkkurser
För språkkurser gäller Europarådets rekommenderade nivåskala. Var och en kan själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs.

Nivå Nybörjare
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kom­municera i enkla sammanhang.

Nivå B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd i stort löper utan problem. Jag kan uttala mig klart och detal­jerat om många olika ämnen.

Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål.

Nivå C2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.Engelsk konversation – Nivå B1              
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna ditt uttal och bygga på ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska, kompletterat med lite grammatik.
 
Kursledare             Marianne Bram. Tfn 073 386 30 61
Deltagarantal         12
Litteratur               Stepping Stones 2
Avgift                    350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid                        Onsdagar kl. 09.45 – 12.00 jämna veckor med start
                            23 januari. Dock ej vecka 8. Tio tillfällen
Ansvarig                Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65


Engelsk konversation – Nivå B2                    
Vi läser texter och samtalar kring dessa.

Kursledare               Jill Östlund. Tfn 0480 41 12 86

Deltagarantal           10
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.

Tid                          Tisdagar kl. 10.00 – 12.25 udda veckor med start
                              15 januari. 
Sju tillfällen

Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65 


Franska - Nivå B1
Kursen är tänkt för dig som har grundläggande kunskaper i franska men vill träna ditt uttal och öka ditt ordförråd genom bl.a. dialogövningar, kortare textstudier och sånger. Tyngdpunkten ligger på det kommunikativa kompletterat med basgrammatik.

Kursledare              Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal          15
Litteratur                Génial 1. Marie-Louise Sanner och Lena Wennberg
Avgift                     350 kr Kostnader för litteratur och material
                             tillkommer
Tid                         Tisdagar kl. 10.00 -12.15 udda veckor med start
                             15 januari. Sju tillfällen

Ansvarig                 Karin Persson. Tfn 070 343 07 94


Franska – Konversation                                                                           
Enkel konversation på franska med utgångspunkt i en bok under
opretentiösa former.
 
Kursledare                Lars Rudling. Tfn 073 358 53 87
Deltagarantal            15
Litteratur                  Marc Levy: Et si c´etait vrai
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                               tillkommer.
Tid                           Onsdagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor med
                               start 23 januari. Sju tillfällen
Ansvarig                   Karin Persson. Tfn 070 343 07 94Italienska – Nivå A2                                    
En kurs för dig som tidigare haft kontakt med italienska språket. Kursboken är Secondo Corso och vi läser vidare i romanen ”Vestivamo alla marianara” av Susanna Agnelli.

Kursledare                Inger Adriansson. Tfn 0480 162 57
Deltagarantal            11
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                tillkommer.
Tid                           Tisdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor med start
                                22 januari. Sju tillfällen. 

Ansvarig                   Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17


Italienska – Nivå B1                                                              
Vi har trivts bra med deckare som underlag för läsning och konversation. Därför har vi valt att fortsätta med tredje delen i deckartrilogin ”Chiodo Fisso” av Martini. Vi kompletterar som vanligt med sånger, grammatik och hörövningar.
Nya deltagare med lämpliga förkunskaper är välkomna.
 
Kursledare           Rune Persson. Tfn 0481 151 28
Deltagarantal       12
Avgift                  350 kr. Kostnad för litteratur och material kan
                          tillkomma.
Tid                      Tisdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor med start
                           22 januari. Sju tillfällen
Ansvarig              Peter Engström. Tfn 070 924 57 15Tyska – Nivå B1
Med olika sorters texter som utgångspunkt kommer du att utveckla dina färdigheter i tyska språkets olika moment, med tyngdpunkten lagd på den muntliga delen. Vid kursstarten diskuterar vi era önskemål för att kursen ska bli så allsidig och givande som möjligt.                                                               

                    

Kursledare              Katarina Granström. Tfn 070 691 87 92
Deltagarantal          13

Avgift                     350 kr. Kostnad för litteratur och material
                             tillkommer.

Tid                         Måndagar kl.10.00 – 12.15, jämna veckor med
                             start 21 januari. 
Sju tillfällen

Ansvarig                 Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72 Kultur och samhälle 
                                                         

Orden som nyckel till historien
Vårens kurs utgör en fristående fortsättning på höstens program,
med spännande inblickar i gångna tider och de ord man tänkt.
Utöver sådan språkhistoria, tar vi också upp dagsaktuella ord och uttryck.
Vi fortsätter det lönsamma studiet av latinsk ordbildning och hinner säkert också med en hel del kulturbärande grekiska lånord. Dessa båda språk svarar för en ansenlig del av dagens ordförråd – i många språk!


Kursledare             Rune Persson. Tfn 070 095 90 51
Deltagarantal         16
Avgift                    350 kr. Kostnad för litteratur och material kan
                            tillkomma.
Tid                        Torsdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor med start
                            24 januari. Sex tillfällen 
Ansvarig                Peter Engström. Tfn 070 924 57 15


Världsreligionerna – Islam
Islam är den andra religionen vi studerar i serien om Världsreligionerna. Varför uppstod islam? Hur har religionen utvecklats?  Vad innebär det att vara muslim idag? När man nämner islam idag är det många som tänker på fundamentalism och terrorattentat. Detta är ett ohistoriskt synsätt. Islam har 1,5 miljarder anhängare och har utmärkt sig genom att vara ytterst tolerant och en religion där man bryr sig om sina medmänniskor. 
 
Kursledare               Ulf Bergman. Tfn 070 586 25 68
Deltagarantal           15
Avgift                      200 kr
Tid                          Tisdagar kl. 13.00 – 15.15. Fyra tillfällen
                              22 januari, 5 februari, 19 februari samt 5 mars
Ansvarig                  Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
           

 
Första världskriget
Första världskriget 1914-1919 är en av Europas mest genomgripande historiska händelser med över 10 miljoner döda och mer än 20 miljoner skadade.

Krigets följder var avgörande för hela 1900-talets världshistoria, inte bara för Europa. Fyra imperier gick under (Ryssland, Tyskland, Österrike–Ungern och det Osmanska riket), och nya länder bildades från Norra Ishavet till Medelhavet. I Mellanöstern skapades nya stater som gav upphov till dagens konflikter. Freden som skulle göra slut på alla krig visade sig istället bli ”alla krigs moder”.

 
Kursledare           Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
Deltagarantal       19
Avgift                  200 kr. Kostnad för litteratur kan tillkomma.
Tid                      Torsdagar kl. 10.00 – 12.15. Fyra tillfällen 
                          14 mars, 28 mars, 11 april och 25 april

Ansvarig              Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61Filosofi – aktuella filosofiska strömningar

  • Därför behövs analytisk filosofi idag
  • Historiens slut (Fukuyama) eller civilisationernas kamp (Huntington)?
  • Postmodernism, relativism, populism...
  • Någraklassiker som fortfarande är aktuella (Hobbes,Kant)
  • Vad är moralfilosofi? 

Inga formella krav på förkunskaper eller tidigare kurser.

Kursledare           Nils Fredrik Aurelius. Tfn 070 530 42 19 och Leif Stille
Deltagarantal       15
Avgift                  300 kr. Kostnad för kurslitteratur kan tillkomma.
Tid                      Torsdagar kl. 13.00 - 15.15. Fyra tillfällen 
                          24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 mars samt
                          21 mars

Ansvarig              Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71Aktiekunskap - grundkurs
Kursen kommer att ge en övergripande kunskap om aktier och aktieplacering och leds av Carl-Axel Nilsson, som har en mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. aktieplacering via sitt arbete på Sparbanken/Swedbank och genom sitt engagemang i lokalavdelningen av Aktiespararna.
 
Kursen omfattar sex lektionstillfällen samt ett besök på Aktiespararnas kvällsmöten i Kalmar
 
Kursledare              Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal          10
Avgift                     350 kr.
Kurslitteratur          ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
Tid                          Torsdagar kl. 09.30 – 11.45
                              Sex tillfällen, 31 januari, 14 februari, 28 februari,
                              14 mars, 28 mars samt 11 april
                              Tidpunkt för besök hos Aktiespararna efter
                              överenskommelse med deltagarna
Ansvarig                  Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72


Aktiekunskap - fortsättningskurs
Deltagande förutsätter grundkunskaper om aktier t.ex via Senioruni-versitetets nybörjarkurs.
Kursen omfattar fyra lektionstillfällen
 
Kursledare              Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal          12
Avgift                     350 kr.
Kurslitteratur          ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
Tid                         Onsdagar kl. 13.00 – 15.15. Fyra tillfällen,
                             6 februari, 20 februari, 6 mars samt 20 mars
Ansvarig                 Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72
 


Släktforskning – Fortsättningskurs A - jämna veckor

Kursledare             Birgitta Berkemar. Tfn 0480 47 34 86
Deltagarantal         4
Förkunskaper         Genomgått KSU:s grundkurs i släktforskning
Avgift                    350 kr
Tid                        Fredagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor med start
                            11 januari. Sex tillfällen 
Lokal                     Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                Lena Persson. Tfn 073 053 03 06


Släktforskning – Fortsättningskurs B - udda veckor

Kursledare             Birgitta Berkemar. Tfn 0480 47 34 86
Deltagarantal         4
Förkunskaper         Genomgått KSU:s grundkurs i släktforskning
Avgift                    350 kr
Tid                        Fredagar kl. 10.00 – 12.15 udda veckor med start
                            18 januari. Sex tillfällen 
Lokal                     Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

 

Välkommen till vårens Litteraturcafé!             
Vi ses en gång i månaden på Stadsbiblioteket, dricker eftermiddags-kaffe/the och samtalar kring böcker vi läst. De dagar och teman vi valt i höst är:
 
Jan 29    Vilhelm Moberg

Feb 26    Deckare, kvinnliga författare

Mars 26   Östeuropeiska författare

April 23   Sara Stridsberg

 
Temaansvariga       Eva Malmstedt och Ulla Gillberg 
Deltagarantal          24
Avgift                     300 kr   
Tid                         Tisdagar enligt ovan kl. 13.30 – 15.45 
Lokal                      Kalmar Stadsbibliotek, Tullslätten, Kalmar
Ansvarig                 Karin Persson. Tfn 070 343 07 94Att röra sig enkelt och lätt                                                
Feldenkraismetoden är en etablerad metod för att lära sig minska spänning och trött­het och som också lindrar smärta och stelhet. Metoden är uppbyggd på vårt ursprung­liga, medfödda sätt att röra sig. 
Undervisningen sker i grupp och syftar till ökad medvetenhet genom rörelse. Delta­garna utför, mestadels liggande på golvet, långsamt rörelser efter lärarens instrukt­ioner.
Vill du veta mer? Välkommen att ringa Agneta Stenkula för mer information.

Kursledare               Agneta Stenkula. Tfn 0480 867 88
Deltagarantal           8
Avgift                      350 kr
Tid                          Torsdagar kl. 09.45 –12.00 varje vecka med
                              start 28 februari. Sex tillfällen
Utrustning               Bekväma kläder
Lokal                       Slottsvägen 1, Kalmar
Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

 

Grundkurs i vinkunskap
Vi lär oss om vinets historia, regioner, druvsorter, odling och skörd samt jäsning och lagring av vin mm.
Vid varje tillfälle lämplig vinprovning. En kostnad för provade viner tas ut.


Kursledare                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65
Deltagarantal              10
Avgift                         350 kr. Kostnad för vin tillkommer.
Tid                             Måndagar kl. 18.00 – 20.00 jämna veckor med
                                 start 21 januari (obs:Tisdag!). Fem tillfällen.
Lokal                          Rosenlundska källaren, Östra Sjögatan 3, Kalmar    
Material                      Restaurangen håller med vinglas.
Ansvarig                     Eva Lindh. Tfn 070 583 82 18IT
Under hösten har vi haft två olika kurser för användare av operativsystemen Apple och Android. Intresset för kursen som vände sig till Androidanvändare var begränsat. Därför erbjuds nu under våren endast IT-kursen för Appleanvändare.
 
Hantera dina digitala bilder - för Appleanvändare (ej Android) 
Vi går igenom hur vi kan strukturera och spara våra bilder på olika sätt t. ex. i moln, på USB, på hårddiskar eller i olika program. Vi tittar också på olika möjligheter att presentera och visa bilder via bildspel och hur man beställer fotoböcker, visar bilder via TV eller en ”kanon”.

Observera att kursen endast vänder sig till Appleanvändare med iPhone och/eller iPad. Det är många Appleanvändare som har PC (dator), det går bra att delta i Applekursen ändå.

OBS! Tag med egen iPhone och/eller iPad (dator)
     
Kursledare                Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                 8
Avgift                       600 kr
Tid                           Fredagar kl. 09.00 – 11.30
                               1 mars, 8 mars, 15 mars samt 22 mars
Ansvarig                   Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61
 
   

 
Natur

Det svenska kulturlandskapet
Kursen belyser det svenska kulturlandskapets utveckling från jägar- och samlarstadiet fram till det moderna jordbruket. Faktorer som markanvändning, djurens betning, skötseln av slåtterängen, åkerbruk och tekniska innovationer har här spelat stor roll. Även statliga ingripanden i form av skiftesreformer har haft väsentlig betydelse. Med äldre lantmäterikartor till grund kommer utvecklingen av en by att studeras.

Kursen avslutas med en heldagsexkursion i början av juni till Bråbygden som är känd som ett av Sveriges största sammanhängande kulturland-skap och som på 1970-talet klassades som riksintresse för natur- och kulturmiljövård. Datum för exkursionen bestäms av deltagarna tillsammans med kursledaren.

Kursledare        Arnold Samuelsson. Tfn 0480 142 16
Deltagarantal    15
Avgift               300 kr. Viss kostnad för material kan tillkomma
Tid                   Onsdag 17 april kl. 13.00-15.15
                       Onsdag 24 april kl. 13.00-15.15
                       Onsdag 8 maj kl. 13.00-15.15
                       Kursen avslutas med en heldagsexkursion.
Ansvarig           Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72        


 


Natur i staden – växt och djurmöten i Kalmar
Inom Kalmar stad finns flera fina och besöksvärda naturområden. Under våren kommer vi att börja med att lära känna naturområdena kring Skälbyviken och vid Svensknabben. Vidare besöker vi Djurängshagen och -backarna, för att till sist i maj göra ett nedslag vid Kalmar Dämme.

Under vandring till fots med Görgen Göransson följer vi vårens framskridande på upptrampade stigar, en f.d. banvall och mindre grusvägar. Vi kan även komma att passera över gamla, bortglömda odlingsmarker, se spåren efter brons- och järnåldern, följa stranden och uppleva flyttfåglarnas återkomst. Mattor av vitsippor möter oss när lövträdens knoppar slår ut, koltrast och lövsångare sjunger och kanske ser vi citronfjäril och nässelfjäril fladdra i solskenet. Vi kommer att stifta bekantskap med hur landskapet kan ta hand om vatten och dess rening på biologisk väg. Vi följer hur olika organismer konkurrerar om utrymmet i naturen för att söka skydd, föda och lyckas med sin fortplantning.
 
Kursledare             Görgen Göransson. Tfn 070 670 64 29
Deltagarantal         18
Avgift                    300 kr
Utrustning             Förslag på lämplig utrustning och handböcker
                            presenteras vid den första sammankomsten.
Tid                        Tisdagen 12 mars kl.13.00-15.15 (Obs tiden)
                            Introduktion, fakta och bildvisning i Folkuniversi-
                            tetets lokaler, Kaggensgatan 42.
                            Exkursioner kl. 09.00-12.00 inom Kalmar vid
                            Stadsparken, Djurängen och Svensknabben. 
                            Tisdagar 19 mars, 16 april samt 14 maj.
                            Exakt samlingsplats för första exkursionstillfället
                            meddelas vid träffen 12 mars och via e-post.
Ansvarig                Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84Fåglar på Öland
Vi välkomnar fåglarna och våren till Öland. Donat Hullmann tar oss under två dagar med ut till intressanta fågellokaler på södra Öland.
Den första dagen ägnas åt att lära oss mer om de tidiga flyttfåglarna som kommit tillbaka från sina vinterkvarter på sydliga breddgrader.
Dag två kommer vi att koncentrera oss på att känna igen våra vanligaste fåglar på deras sång och andra läten. 

Donat kommer också att visa en del av sina fotografier och berätta om fåglarnas egenskaper och hur man identifierar fåglarna. Du får vara med om två dagar med fina naturupplevelser. Medtag fika.

Du kan välja mellan tre alternativa kurstillfällen:
Grupp 1: Onsdagar 24 april och 15 maj kl. 09.00 – 14.00
Grupp 2: Torsdagar 25 april och 16 maj kl. 09.00 – 14.00
Grupp 3: Fredagar 26 april och 17 maj kl. 09.00 – 14.00

Kursledare            Donat Hullmann.
Deltagarantal        20 per grupp
Avgift                   400 kr
Tid                       se ovan
Plats                    Södra Öland. Exakt plats meddelas deltagarna. Vi
                           planerar för samåkning från Kalmar.
Ansvarig               Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84