STUDIECIRKLAR                           

Under våren 2024 genomförs studiecirklar inom områdena språk, litteratur, historia, vinkunskap, släktforskning, ekonomi, bridge och natur.

För utförlig information om vårens studiecirklar hänvisar vi till kurskatalogen, s. 20 - 31. Ladda ned kurskatalogen som pdf.

Material från äldre, inaktuella, kurskataloger

                                    SPRÅK                                     

                  NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKURSER            

                                 

För språkkurser gäller Europarådets rekommenderade nivåskala. Var och en kan själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs.

Nivå Nybörjare
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kom­municera i enkla sammanhang.

Nivå B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd i stort löper utan problem. Jag kan uttala mig klart och detal­jerat om många olika ämnen.

Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål.

Nivå C2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.

Engelsk konversation – Nivå B1

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna ditt uttal och bygga på ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska, kompletterat med lite grammatik.
 

Kursledare Marianne Bram. Tfn 073 386 30 61
Deltagarantal 12
Litteratur ”Viewpoints 1”
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid  Onsdagar kl. 10:00 – 12:15 varje vecka.
Start 18 januari. Tio tillfällen
Ansvarig  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

__________________________________


Engelsk konversation – Nivå B2                    
Vi läser texter och samtalar kring dessa.

 

Kursledare Jill Östlund. Tfn 0480 41 12 86
Deltagarantal 10
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid  Tisdagar kl. 10:00 – 12:15 udda veckor. 
Start 17 januari. 
Sju tillfällen
Ansvarig  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65
Joe deSousa, CC0, via Wikimedia Commons
Joe deSousa, CC0, via Wikimedia Commons

Franska - Nivå B1
Kursen är tänkt för dig som har grundläggande kunskaper i franska men vill uppnå bättre "flyt" i det muntliga samt utöka ditt ordförråd. Vi gör dialogövningar, samta- lar om aktuella händelser, läser tidningsartiklar och sjunger franska visor.
 

Kursledare Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal 10
Litteratur Annie Ernaux, La Place. Kurslitteratur meddelas senare.
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid  Tisdagar kl. 10:00 – 12:15 udda veckor.
Start 17 januari. Sju tillfällen.
Ansvarig  Kristina Ankarberg Karlbom. Tfn 070 655 05 63

_________________________________


Franska – Cercle de lecture                                                                     
En bokcirkel där vi diskuterar, undrar och funderar över texten vi läst. Givetvis sker allt samtal på franska. Kompetenskrav runt B1/B2-nivån. On est ici pour cause du plaisir de parler français!

 

Kursledare Lars Rudling. Tfn 073 358 53 87
Deltagarantal 10
Litteratur Helene Gremillon, Le confident.
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid  Onsdagar kl. 10:00 – 12:15. Start 11 januari och därefter varannan vecka (jämna veckor).
Ansvarig  Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

Italienska – Nivå A2
En kurs för dig som tidigare haft kontakt med italienska språket. Kursboken är Communicare 2 och den inspirerar oss till samtal om aktuella händelser och platser i Italien. Vi läser italienska noveller och tidningsartiklar.
 

Kursledare Inger Adriansson. Tfn 076 141 30 35
Deltagarantal 12
Litteratur ”Communicare 2”
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid  Tisdagar kl. 10:00 – 12:15 jämna veckor.
Start 7 februari. Sju tillfällen.
Ansvarig  Bibbi Johansson. Tfn 070 271 31 22
Spanska – Nivå A2

Kursen är tänkt för dig som kan använda enkla ord och fraser men vill träna uttal och utöka ordförrådet genom dialogövningar och kortare textstudier. Tyngdpunkten ligger på det kommunikativa, kompletterat med basgrammatik.
 

Kursledare Elisabeth Elmeroth. Tfn 076 073 12 31
Deltagarantal 12
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material kan tillkomma.
Tid Onsdagar kl. 13.00–15.15; 12 april, 19 april, 26 april, 3 maj, 10 maj, 17 maj och 24 maj.
Ansvarig Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

Tyska – Nivå B1                                                              
Kursen är tänkt för dig som har grundläggande kunskaper i tyska men vill träna uttal och utöka ordförrådet genom dialogövningar, kortare textstudier och sånger. Vi läser också en skönlitterär bok. Tyngdpunkten ligger på det kommunikativa kompletterat med basgrammatik.

 

Kursledare Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal 12
Litteratur Lieber Deutsch 4 2.0 Annika Karnland m.fl.
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid  Måndagar Måndagar kl. 10:00 – 12:15 jämna veckor.
Start 23 januari. Sju tillfällen.
Ansvarig  Kristina Ankarberg Karlbom. Tfn 070 655 05 63

                               LITTERATUR                              

Litteraturcafé             
Vi ses en gång i månaden på Stadsbiblioteket, samtalar om böcker vi läst och dricker eftermiddagskaffe/te. De dagar och teman vi valt i höst är:

 

Tisdag 7 februari Kvinnliga nobelpristagare i litteratur
Tisdag 7 mars Science fiction
Tisdag 4 april Lyrik
Tisdag 2 maj Aktuell skandinavisk litteratur
Temaansvariga Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14
Ulla Gillberg. Tfn 070 284 10 77
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Tisdagar enligt ovan kl. 13:30 – 15:45
Lokal Kalmar Stadsbibliotek, Esplanaden 30
Ansvarig Ann-Britt Sparre. Tfn 073 340 43 01

                                  HISTORIA                                

Kyrkornas mysterium
Kyrkobyggnaderna i vårt land har genom århundraden utformats för samma funktion, men har präglats av de olika stilarter, ideal, byggnadsmaterial och detaljer som varit gällande för tidsepoken och platsen. Gudstjänstens former, trons gestaltning och människors föreställningsvärld har påverkat inredning, bildvärld och hur rum- met arrangeras. Efter en inledande genomgång av kyrkorummens bildvärld under snart tvåtusen år gör vi fyra exkursioner i närområdet till kyrkor från de senaste fyra århundradena. Dessa kyrkor vittnar på ett tydligt sätt både om kyrkolivet när de byggdes, och hur de förändringar som de genomgått hör samman med församlings- livets förändringar.
 

Kursledare Peter Bexell. Tfn 073 426 86 46
Deltagarantal 20
Kurslitteratur Kyrkornas mysterium. Tid-rum-liv-gudstjänst. P Bexell
Avgift 300 kr. Kostnad för kurslitteratur kan tillkomma.
Tid Tisdag 24 januari kl. 13.00–15.15. Inledande föreläsning på Folkuniversitetet. 7 februari Kalmar Domkyrka, 21 februari Kråksmåla, 7 mars Örsjö samt 21 mars Två Systrars Kapell. Studiebesöken kl 09.30-11.45 plus restid. Resor sker med egen bil eller samåkning.
Ansvarig Peter Engström. Tfn 070 924 57 15

                                HISTORIA                                

Sveriges historia - Medeltiden

Hur har Sverige utvecklats till det land det är idag?
Följ med på en resa som börjar 8000 år före vår tideräkning. Den första delen handlar huvudsakligen om medeltiden, då Sverige stiger fram ur historiens mörker med gestalter som Olof Skötkonung, Erik den helige, Birger Jarl, Magnus Ladulås, den heliga Birgitta och drottning Margareta.
En hel del av det vi lärde oss i skolan har visat sig vara felaktigt. Vad säger historikerna idag?

 
Kursledare Ulf Bergman. Tfn 070 586 25 68
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr.
Tid Tisdagar kl. 10.00–12.15. Fyra tillfällen 7 februari, 21 februari, 7 mars och 21 mars.
Ansvarig Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

                               HISTORIA                                  

1900-talets historia - Första världskriget

 Första världskriget 1914-1918 var en av Europas mest genomgripande historiska händelser med över 10 miljoner döda och mer än 20 miljoner skadade. Krigets följder var avgörande för hela 1900-talets världshistoria, inte bara Europas. Fyra imperier gick under (Ryssland, Tyskland, Österrike-Ungern och det Osmanska riket) och nya länder bildades från Norra Ishavet till Medelhavet. I Mellanöstern skapades nya stater som gav upphov till dagens konflikter. Freden som skulle göra slut på alla krig visade sig istället bli "alla krigs moder".
 

 
Kursledare Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr.
Tid Torsdagar kl. 10:00 - 12:15. Fyra tillfällen 23 mars, 6 april, 20 april och 4 maj.
Ansvarig Kristina Karlbom Ankarberg. Tfn 070 655 05 63

                                  EKONOMI                                 

Aktiekunskap - grundkurs
Kursen ger en övergripande kunskap om aktier och aktieplacering och leds av Carl-Axel Nilsson. Han har mångårig erfarenhet av arbete med aktieplacering via sitt arbete på Sparbanken/Swedbank och genom sitt engagemang i lokalavdelningen av Aktie-spararna. I kursen ingår ett besök på Aktiespararnas kvällsmöte i Kalmar.
 
Kursledare Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal 10
Kurslitteratur ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson.
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid Torsdagar ojämna veckor kl. 09:30 – 11:45. Sex tillfällen. Start 19 januari, därefter uppehåll till 16 februari. Tidpunkt för besök hos Aktiespararna efter överenskommelse med deltagarna.
Ansvarig Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65
__________________________________

Aktiekunskap - fortsättningskurs
Deltagande förutsätter grundkunskaper om aktier t.ex via Senioruniversitetets grundkurs.
 
Kursledare Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal 10
Avgift 300 kr.
Tid Torsdagar jämna veckor kl. 09.30–11.45. Fyra tillfällen. Start 23 februari.
Ansvarig Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

                                   DATA/IT                                 

Bilder i iPhone/iPad
Hantera dina digitala bilder - för Appleanvändare, iPhone/iPad (OBS! ej Android). Vi går igenom hur vi strukturerar och sparar våra bilder på olika sätt. Vi tittar också på olika möjligheter att presentera och visa bilder via bildspel och hur man skapar och beställer fotoböcker, visar bilder via TV eller storbildsprojektor. 
Kursen vänder sig endast till Appleanvändare med iPhone och/eller iPad. Det är många Appleanvändare som har PC (windowsdator), men det går bra att delta i Applekursen ändå.

OBS! Tag med egen iPhone och/eller iPad, (dator).

 
Kursledare Tom Gagner Tfn 070 888 71 97
Deltagarantal 8
Avgift 600 kr.
Tid Torsdagar kl. 09.00–11.30. Fyra tillfällen 2 mars, 9 mars, 16 mars och 23 mars.
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17
_______________________________

Bli god vän med din Mac
Kursen vänder sig till dig som idag använder en Macdator och som vill fördjupa dina kunskaper i att använda en Mac. Kursen vänder sig också till dig som är helt ny Macanvändare. Vi fördjupar oss i Macens motsvarighet till Microsof Office, Pages, Numbers och Keynote, som följer med varje Mac. Vi tittar också på hur du kan använda den inbyggda funktionen TimeMachine, som bl a hjälper dig att återställa filer som kan ha raderats av misstag eller om det uppstått något fel på dem.
OBS. Ta med egen Mac om du har en som är bärbar.

 
Kursledare Tom Gagner Tfn 070 888 71 97
Deltagarantal 8
Avgift 600 kr.
Tid Torsdagar  kl. 13.00–15.30. Fyra tillfällen 2 mars, 9 mars, 16 mars och 23 mars.
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

                           SLÄKTFORSKNING                         

Släktforskning – nybörjarkurs A - udda veckor
 

Kursledare Birgitta Berkemar. Tfn 070 37 68 554
Deltagarantal 4
Avgift 350 kr. Kostnad för tillgång till digitalt arkiv kan tillkomma.
Tid Fredagar kl. 10:00 – 12:15 udda veckor med start 20 januari. Sex tillfällen
Lokal Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

_________________________________

Släktforskning – nybörjarkurs B - jämna veckor
 
Kursledare Birgitta Berkemar. Tfn 070 37 68 554
Deltagarantal 4
Avgift 350 kr. Kostnad för tillgång till digitalt arkiv kan tillkomma.
Tid Fredagar kl. 10:00 – 12:15 jämna veckor med start
13 januari. Sex tillfällen
Lokal Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

                                  HÄLSA                                     

Att röra sig enkelt och lätt                                           

Feldenkraismetoden® är en etablerad metod för att lära sig minska spänning och trött­het och som också lindrar smärta och stelhet. Metoden är uppbyggd på människans ursprung­liga, medfödda sätt att röra sig.
Undervisningen sker i grupp och syftar till ökad medvetenhet genom rörelse. Delta­garna utför, mestadels liggande på golvet, långsamt rörelser efter lärarens instrukt­ioner.
Kursen vänder sig i första hand till dig som ej deltagit tidigare men i mån av plats är även gamla deltagare välkomna.

 
Kursledare Agneta Stenkula. Tfn 070 760 82 24
Deltagarantal 10
Avgift 350 kr.
Tid Fredagar kl. 09:45 – 12:00. Sex tillfällen. Start 13 januari.
Utrustning Bekväma kläder
Lokal Ingång via trappan bredvid Slottsvägen 1A, Bakom Söderports café i Kalmar
Ansvarig Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

                                  Bridge                                    

Bridge - Introduktionskurs                                       

De flesta känner till att bridge är ett kortspel med fyra spelare. Men vad är träkarl, kontrakt och sang? Till denna nybörjarkurs behövs inga förkunskaper. Mycket spel och grundläggande teori erbjuds på denna "pröva på-kurs".
 
Kursledare Bibbi Johansson. Tfn 070 271 31 22
Deltagarantal 28
Avgift 350 kr.
Tid Onsdagar kl. 13.00–16.00. Sex tillfällen. Start 1 februari
Lokal Bridgens hus, Varvsholmen, Kalmar
Ansvarig Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 7

                                    NATUR                                   

Det svenska kulturlandskapet
Kursen belyser det svenska kulturlandskapets utveckling från jägar- och samlarstadiet fram till det moderna jordbruket. Faktorer som markanvändning, djurens betning, skötsel av slåtterängar, åkerbruk samt tekniska innovationer har här spelat stor roll. Även statliga ingripanden i form av skiftesreformer har haft väsentlig betydelse.
Med äldre lantmäterikartor till grund kommer utvecklingen av en by att studeras. Kursen omfattar tre föreläsningar samt en heldagsexkursion till Bråbygden, som är känd som ett av Sveriges största sammanhängande kulturlandskap.

 

Kursledare Arnold Samuelsson. Tfn 0480 142 16
Deltagarantal 10
Avgift 300 kr.
Tid Onsdagar kl. 13:00 – 15:15, 19 april, 26 april och 3 maj. Heldagsexkursion någon gång i maj efter överenskommelse med deltagarna.
Ansvarig Peter Engström. Tfn 070 924 57 15