Studiecirklar

 

Lokal: Folkuniversitetet, Kaggensgatan 42, om inte annat meddelas.  
 

Språk
 

Nivåskala för språkkurser
För språkkurser gäller Europarådets rekommenderade nivåskala. Var och en kan själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs.

Nivå Nybörjare
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kom­municera i enkla sammanhang.

Nivå B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd i stort löper utan problem. Jag kan uttala mig klart och detal­jerat om många olika ämnen.

Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål.

Nivå C2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.Engelsk konversation – Nivå B1              
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna ditt uttal och bygga på ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska, kompletterat med lite grammatik.
 
Kursledare             Marianne Bram. Tfn 073 386 30 61
Deltagarantal         12
Litteratur               Stepping Stones 2
Avgift                    350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid                        Onsdagar kl. 10.00 – 11.45 udda veckor med start
                            5 september, samt 12 sept. 10 okt. och 21 nov. Tio
                             tillfällen
Ansvarig                Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65


Engelsk konversation – Nivå B2                    
Vi läser texter och samtalar kring dessa.

Kursledare               Jill Östlund. Tfn 0480 41 12 86

Deltagarantal           10
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.

Tid                          Tisdagar kl. 10.00 – 11.45 udda veckor med start
                              11 september. 
Sju tillfällen

Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65 


Franska – Nivå A1 och A2  
Kursen är tänkt för dig med ringa kunskaper i franska och som vill bygga på dessa genom dialogövningar, övningar i basgrammatik och studier av enklare texter.
 
Kursledare               Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal           15
Litteratur                 Génial 1. Marie-Louise Sanner och Lena Wennberg
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.
Tid                          Tisdagar kl.10.00 – 11.45 udda veckor med start
                              11 september. Sju tillfällen
Ansvarig                  Karin Persson Tfn 070 343 07 94

Franska – Konversation                                                                           
Enkel konversation på franska med utgångspunkt i en bok under
opretentiösa former.
 
Kursledare                Lars Rudling. Tfn 073 358 53 87
Deltagarantal            15
Litteratur                  Marc Levy: Et si c´etait vrai
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                               tillkommer.
Tid                           Onsdagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor med
                               start 5 september. Sju tillfällen
Ansvarig                   Karin Persson. Tfn 070 343 07 94Italienska - Communicare – Nivå A2                                    
En kurs för dig som tidigare haft kontakt med italienska språket. Vi läser boktexter och tidningsartiklar. 

Kursledare                Inger Adriansson. Tfn 0480 162 57
Deltagarantal            11
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                tillkommer.
Tid                           Tisdagar kl.10.00 – 11.45 jämna veckor med start
                                4 september. Sju tillfällen. 

Ansvarig                   Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

Italienska – Nivå B1                                                              
Den pseudonyme författaren Emilio Martini har vi trivts bra med och vi fortsätter därför med del 2 i trilogin Tre indagini del commissario Berté. Vi kompletterar som vanligt med tidningstexter, sånger, grammatik och även hörövningar. 
Nya deltagare med lämpliga förkunskaper är välkomna!
 
Kursledare          Rune Persson. Tfn 0481 151 28
Deltagarantal      12
Avgift                 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid                     Tisdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor med start
                         4 september. Sju tillfällen
Ansvarig            Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17Tyska – Nivå B1
Med olika sorters texter som utgångspunkt kommer du att utveckla dina färdigheter i tyska språkets olika moment, med tyngdpunkten lagd på den muntliga delen. Vid kursstarten diskuterar vi era önskemål för att kursen ska bli så allsidig och givande som möjligt.                                                               

                    

Kursledare              Katarina Granström. Tfn 070 691 87 92
Deltagarantal          11

Avgift                     350 kr. Kostnad för litteratur och material
                             tillkommer.

Tid                         Måndagar kl.10.00 – 12.00, jämna veckor med
                             start 3 september. 
Sju tillfällen

Ansvarig                 Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72 Kultur och samhälle 
                                                         

Orden som nyckel till historien
Höstens kurs utgör en fristående fortsättning på vårens program, alltså
med spännande inblickar i gångna tider och de ord man tänkt eller skapat. Utöver sådan språkhistoria, tar vi också upp dagsaktuella ord och uttryck. 
Vi fortsätter det lönsamma studiet av latinsk ordbildning och hinner säkert också med en hel del kulturbärande grekiska lånord. Dessa båda språk svarar för en ansenlig del av dagens ordförråd – i många språk!
Nya ordvänner välkomna!


Kursledare             Rune Persson. Tfn 070 095 90 51
Deltagarantal         16
Avgift                    300 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid                        Torsdagar kl.10.00 – 11.45 jämna veckor med start
                            6 september. Sex tillfällen 
Ansvarig                Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17


Världsreligionerna – Islam
Vilken plats bör religionen ha i vårt öppna, demokratiska samhälle? I Sverige har vi ansett att tron är en privat angelägenhet och att religionen har spelat ut sin roll. I andra delar av världen verkar utvecklingen gå i motsatt riktning.
Islam är den andra religionen vi studerar i serien om Världsreligionerna. Varför uppstod islam? Hur har religionen utvecklats?  Vad innebär det att vara muslim idag? När man nämner islam idag är det många som tänker på fundamentalism och terrorattentat. Detta är ett ohistoriskt synsätt. Islam har 1,5 miljarder anhängare och har utmärkt sig genom att vara ytterst tolerant och en religion där man bryr sig om sina medmänniskor. 
 
Kursledare             Ulf Bergman. Tfn 070 586 25 68
Deltagarantal         15
Avgift                    200 kr
Tid                        Tisdagar kl. 13.00 – 15.00. Fyra tillfällen
                            23 oktober, 6 november, 20 november samt 4
                            december
Ansvarig                Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
           

 
Det kalla kriget
Det kalla kriget startade som en konfrontation om hur Europa skulle organiseras efter det andra världskriget. Senare vidgades konflikten till att bli en global kamp mellan Sovjet och USA inom alla områden. Det som i grunden var en ideologisk kamp mellan det demokratiska/kapitalistiska Väst och det kommunistiska Öst kom genom kärnvapenupprustningen vid flera tillfällen att hota hela mänsklighetens överlevnad.
Tidsperioden vi kommer att studera sträcker sig från 1945 till 1991 då Sovjetunionen upplöstes.

 
Kursledare           Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
Deltagarantal       19
Avgift                  200 kr. Kostnad för litteratur kan tillkomma.
Tid                      Torsdagar kl. 10.00 – 12.15. Fyra tillfällen 
                          11 oktober, 25 oktober, 8 november samt
                          22 november  

Ansvarig              Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61

 
Aktiekunskap
Kursen kommer att ge en övergripande kunskap om aktier och aktieplacering och leds av Carl-Axel Nilsson, som har en mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. aktieplacering via sitt arbete på Sparbanken/Swedbank och genom sitt engagemang i lokalavdelningen av Aktiespararna.
 
Kursen omfattar sex lektionstillfällen samt ett besök på Aktiespararnas kvällsmöten i Kalmar
 
Kursledare              Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal          12
Avgift                     350 kr.
Kurslitteratur          ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
Tid                          Onsdagar kl. 09.30 – 12.00 
                              12 sept, 26 sept, 10 okt, 24 okt, 7 nov, samt 21
                              nov.       
                              Tidpunkt för besök hos Aktiespararna efter
                              överenskommelse med deltagarna
Ansvarig                 Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72


Aktiekunskap - fortsättningskurs
Kursen kommer att handla om företagens årsredovisning.
Deltagande förutsätter grundkunskaper om aktier t.ex via
Senioruniversitetets nybörjarkurs.
Kursen omfattar 4 lektionstillfällen
 
Kursledare              Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal          12
Avgift                     350 kr.
Kurslitteratur          ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
Tid                         Onsdagar kl. 13.00 – 15.15
                             19 sept, 3 okt, 17 okt, samt 31 okt.
Ansvarig                 Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72


Nobelpriset i litteratur 2018 är inställt.
KSU tvingas därför ställa in vår planerade studiecirkel.
 
Svenska Akademins kris drabbar även KSU. Under många år har vi haft en mycket uppskattad studiecirkel, under ledning av Björn Ahlberg, där deltagarna analyserat och diskuterat den aktuelle pristagaren.
Förtroendet för Akademin har sjunkit så lågt att det inte är möjligt att dela ut priset i år. ”Kulturprofilens” beteende och ledamöternas vänskapskorruption m.m. har gett samma resultat som endast två världskrig orsakat, inget pris.
 

Släktforskning – Nybörjarkurs

Kursledare            Birgitta Berkemar. Tfn 0480 47 34 86
Deltagarantal        10
Avgift                   350 kr. Kostnad för tillgång till digitala arkiv kan
                            tillkomma.
Tid                       Torsdagar kl. 14.00 – 16.15 udda veckor med start
                           13 september
                            Sex tillfällen
Ansvarig                Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

.
 
Släktforskning – Fortsättningskurs

Kursledare             Birgitta Berkemar. Tfn 0480 47 34 86
Deltagarantal         4
Förkunskaper         Genomgått KSU:s grundkurs i släktforskning
Avgift                    350 kr
Tid                        Fredagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor med start
                            21 september. Sex tillfällen 
Lokal                     Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

 
Vi ses på Litteraturcafé!                
 
Vi ses en gång i månaden på Stadsbiblioteket, dricker eftermiddags-kaffe/the och samtalar kring böcker vi läst. De dagar och teman vi valt i höst är:
 
Sept 4                   Sommarens bästa bok      
Okt 2                    
Irländska författare
Nov 6                    Noveller
Dec 4                    Arbetarförfattare, nu verksamma
 
Tema-
ansvariga
               Eva Malmstedt och Ulla Gillberg 
Deltagarantal          24
Avgift                     300 kr   
Tid                         Tisdagar enligt ovan kl. 13.30 – 15.45 
Lokal                      Kalmar Stadsbibliotek, Tullslätten, Kalmar
Ansvarig                 Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14


Att röra sig enkelt och lätt                                                
Feldenkraismetoden är en etablerad metod för att lära sig minska spänning och trött­het och som också lindrar smärta och stelhet. Metoden är uppbyggd på vårt ursprung­liga, medfödda sätt att röra sig. 
Undervisningen sker i grupp och syftar till ökad medvetenhet genom rörelse. Delta­garna utför, mestadels liggande på golvet, långsamt rörelser efter lärarens instrukt­ioner.
Vill du veta mer? Välkommen att ringa Agneta Stenkula för mer information.

Kursledare                  Agneta Stenkula. Tfn 0480 867 88
Deltagarantal              8
Avgift                         350 kr
Tid                             Torsdagar kl. 10.00 –11.45 varje vecka med
                                 start 8 november. Sex tillfällen
Utrustning                  Bekväma kläder
Lokal                          Slottsvägen 1, Kalmar
Ansvarig                     Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

 
Vinkunskap
Vi provar viner från olika regioner under sakkunnig ledning. 

Kursledare                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65
Deltagarantal              10
Avgift                         350 kr. Kostnad för vin tillkommer.
Tid                             Måndagar kl. 18.00 – 20.00 udda veckor med
                                 start 17 september. Fyra tillfällen.
Lokal                          Rosenlundska källaren, Östra Sjögatan 3, Kalmar    
Material                      Restaurangen håller med vinglas.
Ansvarig                     Eva Lindh. Tfn 070 583 82 18


Kyrkornas mysterium
Kyrkobyggnaderna i vårt land har i stora drag varit likadana under de tusen år som kyrkor funnits här. Men rummet har arrangerats olika, bildvärld och inredning har också växlat. Det beror på att gudstjänst-formerna har skiftat, liksom trons gestaltning och människors allmänna föreställningsvärld.
Under våren stod medeltidskyrkor i fokus – hösten ägnar vi åt de senaste århundradena. Introduktionen ger en översikt om den kyrkliga konstens funktion. Sedan besöker vi fyra kyrkor i närområdet, ser hur de ursprungligen utformades och hur de sedan har förändrats
 
Kursledare                   Peter Bexell   Tfn 073 426 08 46
Deltagarantal               20
Kurslitteratur               Peter Bexell: Kyrkornas mysterium.
                                  Tid-rum-liv-gudstjänst. (2 uppl. Artos 2017)
Avgift                          300 kr.  Kostnad för litteraturen tillkommer.
Tid                              Introduktion tisdag 16 oktober kl. 09.45-12.00 i
                                  Folkuniversitetetets lokaler.
                                  Exkursioner tisdagar kl. 09.45-12.00, 30
                                  oktober i Domkyrkan, 13 november i Kråksmåla
                                  kyrka, 27 november i Madesjö kyrka, 11
                                  december i Birgittakyrkan. Restid ej inräknad.
                                  Samåkningsprincipen gäller.
Ansvarig                      Karin Persson. Tfn 070 343 07 94  IT

Denna termin har vi valt att effektivisera kursen genom att dela den i två olika kurser; en för Androidanvändare (t ex Samsung, Sony m.fl.) och en kurs för Appleanvändare (iPhone, iPad). Som deltagare utgår man alltså ifrån det operativsystem som man har i sin telefon och/eller surfplatta (dator) när man väljer kurs.
 
Hantera dina digitala bilder - för Androidanvändare (ej Apple)
 

Vi går igenom hur vi kan strukturera och spara våra bilder på olika sätt t. ex. i moln, på usb, på hårddiskar eller i olika program. Vi tittar också på olika möjligheter att presentera och visa bilder via bildspel och hur man beställer fotoböcker, visar bilder via TV eller en ”kanon”.

OBS! Tag med egen smartphone och/eller surfplatta (PC)
     
Kursledare                Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                 8
Avgift                       600 kr
Tid                           Fredagar kl. 09.00 – 11.30
                                5 oktober, 12 oktober, 19 oktober samt 26 oktober 
Ansvarig                   Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61
 
   
Hantera dina digitala bilder - för Appleanvändare (ej Android)
 

Samma innehåll som kursen för Androidanvändare men utgångspunkten är operativsystem för Appleanvändare dvs. iPhone och iPad. Det är många Appleanvändare som har PC, det går bra att delta i Applekursen ändå.
 
OBS! Tag med egen iPhone och/eller iPad, (dator).
 
Kursledare                Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                 8
Avgift                       600 kr


 
Natur


Natur i staden – växt och djurmöten i Kalmar
Några av Kalmars naturpärlor finns vid stadsmuren, stadsparken, djurängshagen och vid blandskogsområden intill Skälbyviken - Svensknabben. Hur hösten utvecklas upplever vi genom att fotvandra under ledning av Görgen Göransson, docent i ekologi, då örterna sätter frö och vissnar, lövträden byter färg och fäller sina löv liksom ollon och nötter. Fåglar och däggdjur som samlar föda för vintern lämnar spår efter sig och andra flyttar. Många småkryp lägger ägg eller förpuppas och andra gömmer sig eller dör. 
Vi besöker bl.a. parkområden som ekhagar med sekelgamla odlingsspår, men också våtmarker som växlar om med torrare områden.
 
Kursledare               Görgen Göransson. Tfn 070 670 64 29
Deltagarantal           18
Avgift                      250 kr
Utrustning               Förslag på lämplig utrustning och handböcker
                              presenteras vid den första sammankomsten.
Tid                          Tisdagen 13 mars kl.13.00-15.15
                               Introduktion, fakta och bildvisning i Folkuniversi-
                               tetets lokaler, Kaggensgatan 42.
                               Exkursioner kl. 09.00-12.00 inom Kalmar vid
                               Stadsparken, Djurängen och Svensknabben. 
                               Tisdagar 18 september, 9 oktober och 30 oktober
                               Exakt samlingsplats för första exkursionstillfället
                               meddelas vid träffen 11 september samt via epost.
Ansvarig                   Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84