Studiecirklar

 

Lokal: Folkuniversitetet, Kaggensgatan 42, om inte annat meddelas.  
 

Språk
 

Nivåskala för språkkurser
För språkkurser gäller Europarådets rekommenderade nivåskala. Var och en kan själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs.

Nivå Nybörjare
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kom­municera i enkla sammanhang.

Nivå B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd i stort löper utan problem. Jag kan uttala mig klart och detal­jerat om många olika ämnen.

Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål.

Nivå C2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.Engelsk konversation – Nivå B1              
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna ditt uttal och bygga på ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska, kompletterat med lite grammatik.
 
Kursledare             Marianne Bram. Tfn 073 386 30 61
Deltagarantal         12
Litteratur               Stepping Stones 2
Avgift                    350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid                        Onsdagar kl. 10.00 – 11.45 udda veckor med start
                            17 januari. Sju tillfällen
Ansvarig                Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65


Engelsk konversation – Nivå B2                    
Vi läser texter och samtalar kring dessa.

Kursledare               Jill Östlund. Tfn 0480 41 12 86

Deltagarantal           10
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.

Tid                          Tisdagar kl. 10.00 – 11.45 udda veckor med start
                              16 januari. 
Sju tillfällen

Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65 


Franska – Nivå A1 och A2  
Kursen är tänkt för dig med ringa kunskaper i franska och som vill bygga på dessa genom dialogövningar, övningar i basgrammatik och studier av enklare texter.
 
Kursledare               Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal           15
Litteratur                 Génial 1. Marie-Louise Sanner och Lena Wennberg
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.
Tid                          Tisdagar kl.10.00 – 11.45 udda veckor med start
                              16 januari. Sju tillfällen
Ansvarig                  Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 52


Franska – Nivå B1 och B2               
Vi lyssnar, läser fransk litteratur och samtalar.
 
Kursledare               Birgit Rütting. Tfn 0480 47 66 44
Deltagarantal           15
Litteratur                
Vi fortsätter med Antoine Laurain, Le châpeau De
                              Mitterand

Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.
Tid                          Onsdagar kl. 10.00 – 11.45 jämna veckor med
                               start 10 januari. Sju tillfällen
Ansvarig                  Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 52Italienska - Communicare – Nivå A2                                    
En kurs för dig som tidigare haft kontakt med italienska språket. Vi läser boktexter och tidningsartiklar. 

Kursledare                Inger Adriansson. Tfn 0480 162 57
Deltagarantal            11
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                tillkommer.
Tid                           Tisdagar kl.10.00 – 11.45 jämna veckor med start
                                9 januari. Sju tillfällen. 

Ansvarig                   Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17


Italienska – Nivå B1                                                              
Vi har trivts bra med deckare som underlag för läsning och konversation. Därför har vi valt att fortsätta med en antologi av kortare kriminaltexter, Vacanze in giallo. Vi kompletterar som vanligt med tidningstexter, sånger, grammatik och även hörövningar. 
Nya deltagare med lämpliga förkunskaper är välkomna!


Kursledare                Rune Persson. Tfn 0481 151 28
Deltagarantal            12
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                               tillkommer.
Tid                           Tisdagar kl.10.00 – 11.45 jämna veckor med start
                               9 januari. Sju tillfällen

Ansvarig                   Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 5


Tyska – Nivå B1
Med olika sorters texter som utgångspunkt kommer du att utveckla dina färdigheter i tyska språkets olika moment, med tyngdpunkten lagd på den muntliga delen. Vid kursstarten diskuterar vi era önskemål för att kursen ska bli så allsidig och givande som möjligt.                                                               

                    

Kursledare                Katarina Granström. Tfn 070 691 87 92
Deltagarantal            11

Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                               tillkommer.

Tid                           Måndagar kl.10.00 – 12.00, jämna veckor med
                               start 8 januari. 
Sju tillfällen

Ansvarig                   Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72 Kultur och samhälle 
                                                         

Orden som nyckel till historien
Vårens kurs utgör en fristående fortsättning på höstens program,
med spännande inblickar i gångna tider och de ord man tänkt.
Utöver sådan språkhistoria, tar vi också upp dagsaktuella ord och uttryck.
Vi fortsätter det lönsamma studiet av latinsk ordbildning och hinner säkert också med en hel del kulturbärande grekiska lånord. Dessa båda språk svarar för en ansenlig del av dagens ordförråd – i många språk!
Nya ordvänner välkomna!


Kursledare             Rune Persson. Tfn 0481 151 28
Deltagarantal         16
Avgift                    300 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid                        Torsdagar kl.10.00 – 11.45 jämna veckor med start
                            11 januari. Sex tillfällen 
Ansvarig                Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 52


Världsreligionerna – Judendomen
Höstens kurs blev snabbt övertecknad och därför erbjuder vi den igen.
Vilken plats bör religionen ha i vårt öppna, demokratiska samhälle? Ännu för några årtionden sedan tycktes svaret vara självklart; religionens betydelse avtar, sekulariseringen fortskrider och tron är en rent privat angelägenhet. På sikt försvinner religionen ur samhället. Så tänkte man då. Idag verkar utvecklingen gå i motsatt riktning och det talas om religionens återkomst. 

Vi studerar judendomen och försöker besvara frågan hur judarna genom årtusendena kunnat hålla sin identitet och kultur vid liv.
 
Kursledare             Ulf Bergman. Tfn 070 586 25 68
Deltagarantal         15
Avgift                    200 kr
Tid                        Tisdagar kl. 13.00 – 15.00. Fyra tillfällen
                            23 jan, 6 feb, 20 feb samt 6 mars
Ansvarig                Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
           

 
Mellankrigstiden 1919 - 1939
1800-talets framtidstro och optimism slutade i första världskrigets skyttegravar med tiotals miljoner dödade och sårade.
I Versaillesfreden 1919 försökte segrarna hitta en lösning som skulle göra slut på alla krig och skapa en demokratisk värld. I stället följde andra världskriget med ännu värre fasor.
 
Vi kommer att ta upp
-      hur demokratierna gick under i nästan alla europeiska länder
-      händelserna som leder fram till Andra världskriget
-      Sverige under mellankrigstiden
 
Kursledare            Lars Carlsson. Tfn 070-217 05 71
Deltagarantal        19
Avgift                    200 kr
Tid                       Torsdagar kl. 10.00 - 12.00. Fyra tillfällen
                            5 april, 19 april, 3 maj och 24 maj
Ansvarig               Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 52Filosofi idag
Kursen återkommer p.g.a. stort intresse. Kursinnehållet är omarbetat och förändrat med tonvikt på moderna riktningar och etiska frågor.

- Analytisk filosofi från Wienskolan till Hedenius        
- Marxismen före och efter realsocialismens undergång
- Något om existentialism, postmodernism och politisk filosofi
- Etiska frågor, särskilt kring livets början och slut

Inga formella krav på förkunskaper eller tidigare kurser

 
Kursledare               Nils Fredrik Aurelius. Tfn 070 530 42 19 och Leif
                              Stille
Deltagarantal           15
Avgift                      300 kr
Tid                          Torsdagar kl. 13.00 – 15.00. Fem tillfällen
                               25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 mars samt 22
                               mars
Ansvarig                  Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71 
 

Aktiekunskap
Kursen kommer att ge en övergripande kunskap om aktier och aktieplacering och leds av Carl-Axel Nilsson, som har en mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. aktieplacering via sitt arbete på Sparbanken/Swedbank och genom sitt engagemang i lokalavdelningen av Aktiespararna.
 
Kursen omfattar sex lektionstillfällen samt ett besök på Aktiespararnas kvällsmöten i Kalmar
 
Kursledare              Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal          12
Avgift                     350 kr.
Kurslitteratur          ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
Tid                          Onsdagar kl. 09.30 – 12.00 24 januari, 7 februari,
                              21 februari, 7 mars, 21 mars samt 4 april 
                              Tidpunkt för besök hos Aktiespararna efter
                              överenskommelse med deltagarna
Ansvarig                  Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72


Släktforskning – Fortsättningskurs A - jämna veckor
Kursledare               Birgitta Berkemar. Tfn 0480 47 34 86
Deltagarantal           4
Förkunskaper           Genomgått KSU grundkurs i släktforskning
Avgift                      350 kr
Tid                          Fredagar kl. 10.00 – 12.00 jämna veckor med start
                              12 januari. Sex tillfällen
Lokal                       Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                  Lena Persson. Tfn 073 053 03 

Släktforskning – Fortsättningskurs B - udda veckor
Kursledare               Birgitta Berkemar. Tfn 0480 47 34 86
Deltagarantal           4
Förkunskaper           Genomgått KSU grundkurs i släktforskning
Avgift                      350 kr
Tid                          Fredagar kl. 10.00 – 12.00 udda veckor med start
                              19 januari. Sex tillfällen
Lokal                       Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                  Lena Persson. Tfn 073 053 03Välkommen till vårens Litteraturcafé!             
Vi ses en gång i månaden på Stadsbiblioteket, dricker eftermiddags-kaffe/-the och samtalar kring böcker vi läst. De dagar och teman vi valt i höst är:
 
Feb 6             PC Jersild
Mars 6           Finlandssvenska författare 
April 3            Poesi
Maj 8             Hasse o Tage


Temaansvariga      Eva Malmstedt och Ulla Gillberg
Deltagarantal        24
Avgift                   300 kr
Tid                       Tisdagar enligt ovan kl. 13.30 – 15.15
Lokal                    Kalmar Stadsbibliotek, Tullslätten, Kalmar
Ansvarig               Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14


  
Att röra sig enkelt och lätt                                                
Feldenkraismetoden är en etablerad metod för att lära sig minska spänning och trött­het och som också lindrar smärta och stelhet. Metoden är uppbyggd på vårt ursprung­liga, medfödda sätt att röra sig. 
Undervisningen sker i grupp och syftar till ökad medvetenhet genom rörelse. Delta­garna utför, mestadels liggande på golvet, långsamt rörelser efter lärarens instrukt­ioner.
Vill du veta mer? Välkommen att ringa Agneta Stenkula för mer information.
Observera att denna omgång vänder sig till deltagare som ej tidigare gått denna kurs. 

Kursledare                  Agneta Stenkula. Tfn 0480 867 88
Deltagarantal              8
Avgift                         350 kr
Tid                             Tisdagar kl. 10.00 –11.45 varje vecka med
                                 start 9 januari. Sex tillfällen
Utrustning                  Bekväma kläder
Lokal                          Slottsvägen 1, Kalmar
Ansvarig                     Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

 
Vinkunskap
Vi provar viner från olika regioner under sakkunnig ledning. 

Kursledare                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65
Deltagarantal              10
Avgift                         350 kr. Kostnad för vin tillkommer.
Tid                             Måndagar kl. 18.00 – 20.00 udda veckor med
                                 start 29 januari. Fyra tillfällen.
Lokal                          Rosenlundska källaren, Östra Sjögatan 3, Kalmar    
Material                      Restaurangen håller med vinglas.
Ansvarig                     Eva Lindh. Tfn 070 583 82 18


Kyrkornas mysterium
Kyrkobyggnaderna i vårt land har i stora drag varit likadana under de tusen år som kyrkor funnits här. Men rummet har arrangerats olika, bildvärld och inredning har också växlat. Det beror på att gudstjänst-formerna har skiftat, liksom trons gestaltning och människors allmänna föreställningsvärld. Efter en inledande samling gör vi fyra exkursioner i närområdet till kyrkor från medeltiden och reformationstiden, vi ser varför de ursprungligen utformades som de gjorde, och hur de har förändrats under århundradena.
 
Kursledare                   Peter Bexell   Tfn 073 426 08 46
Deltagarantal               20
Kurslitteratur               Peter Bexell: Kyrkornas mysterium.
                                  Tid-rum-liv-gudstjänst. (2 uppl. Artos 2017)
Avgift                          300 kr.  Kostnad för litteraturen tillkommer.
Tid                              Introduktion onsdag (Obs)7 februari kl. 13.00-
                                  15.00 i Folkuniversitetetets lokaler.
                                   Exkursioner tisdagar kl. 10.00-12.00, 20
                                   februari i Resmo kyrka, 6 mars i Arby och
                                   Hagby kyrkor, 20 mars i Högsby kyrka, 3 april i
                                   Slottskyrkan. Restid ej inräknad.
                                   Man ansvarar själv för resorna, men försök
                                   fördela dem i gruppen om inte alla har bil.
Ansvarig                       Eva Malmstedt. Tfn 070 550 IT

I vår startar två nya kurser för dig som är nyfiken på Facebook och Instagram och till dig som har mängder av bilder i datorn, telefonen och surfplattan. Medtag dessa till kurserna.
 
Facebook och Instagram
På denna kurs skapar vi konto (eller så har man redan ett konto), lär oss olika inställningar och säkerhet, lägga till vänner/sluta följa vänner, dela, lägga ut bilder, messenger/chatt, följa grupper, skapa grupp eller sida, sök, viktigt att tänka på när man lägger ut text och bild mm.
 
Kursledare                   Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                     8
Avgift                           600 kr
Tid                               Fredagar kl. 09.00 -11.30 2 februari,
                                   9  februari, 16 februari, samt 23 februari
Ansvarig                       Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14
 
 
Bilder i datorer, telefoner och surfplattor
På denna kurs går vi igenom hur vi kan strukturera och spara våra bilder på olika sätt t. ex. i moln, på USB, på hårddiskar eller i olika program. Vi tittar också på olika möjligheter att presentera och visa bilder via bildspel och fotoböcker (hur beställer man fotoböcker på nätet, inget man måste göra själv), visa bilder via TV eller en ”kanon”.
 
Kursledare                     Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                      8
Avgift                            600 kr
Tid                                Fredagar kl. 13.00 -15.30 2 februari,
                                    9 februari, 16 februari, samt 23 februari
Ansvarig                        Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14


 
Natur

Det svenska kulturlandskapet
Kursen belyser det svenska kulturlandskapets utveckling från jägar-samlarstadiet fram till det moderna jordbruket. Faktorer som markanvändning, djurens betning, skötseln av slåtterängen, åkerbruk och tekniska innovationer har här spelat stor roll men även statliga ingripanden i form av skiftesreformer. Med äldre lantmäterikartor till grund kommer också utvecklingen av en by att studeras.
Kursen avslutas med en heldagsexkursion i början av juni till Bråbygden som är känd som ett av Sveriges största sammanhängande kulturlandskap, och som på 1970-talet klassades som riksintresse för natur- och kulturmiljövård.
Datum för exkursionen bestäms av deltagarna tillsammans med kursledaren.
 
Kursledare                   Arnold Samuelsson. Tfn 0480 142 16
Deltagarantal               15
Avgift                          300 kr. Viss kostnad för material tillkommer.
Tid                              Onsdag 18 april kl. 13.00-15.00
                                  Onsdag 25 april kl. 13.00-15.00
                                  Onsdag 2 maj kl. 13.00-15.00
                                   Kursen avslutas med en heldagsexkursion.
Ansvarig                      Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72Natur i staden – växt och djurmöten i Kalmar
Kalmar hyser flera fina och besöksvärda naturområden inom stadens hank och stör. Under våren kommer vi att lära känna naturområdet vid Skälbyviken och Svensknabben, liksom vid Djurängshagen och Kalmar Dämme. 
Vårens framskridande kommer vi att uppleva under vandring till fots med Görgen Göransson. Vi följer bl.a. upptrampade stigar, en f.d. banvall och mindre grusvägar och kommer att passera över gamla bortglömda odlingsmarker, se spåren efter brons-och järnåldern, följa stranden och uppleva flyttfåglarnas återkomst. Mattor av vitsippor möter oss när lövträdens knoppar slår ut och lövsångarna sjunger. Kanske ser vi citronfjärilen fladdra i solen. Hur landskapet kan ta hand om vattenrening kommer vi att stifta bekantskap med, liksom hur olika organismer konkurrerar om utrymmet i naturen.
 
Kursledare                 Görgen Göransson. Tfn 070 670 64 29
Deltagarantal             18
Avgift                        250 kr
Utrustning                 Förslag på lämplig utrustning och handböcker
                                presenteras vid den första sammankomsten.
Tid                            Tisdagen 13 mars kl.13.00-15.00(Obs  tiden)
                                Introduktion, fakta och bildvisning i Folkuniversi-
                                tetets lokaler, Kaggensgatan 42.
                                Exkursioner kl.09.00-12.00 Tisdag 27 mars, 24
                                april samt 15 maj. Exakt samlingsplats för första
                                exkursionstillfället meddelas vid träffen 13 mars
                                och via e-post.
Ansvarig                    Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84Fåglar nära och långt borta
Donat Hullmann tar oss under två dagar med ut i fåglarnas värld på södra Öland men också från sina resor i Peru, Uganda och andra platser i världen. Under dessa dagar får du möjlighet att ta del av både exotiska fåglar och de vi kan uppleva här hemma. Donat ger tips på hur du identifierar olika arter och du kan få svar på alla dina frågor.
Vi besöker bl.a. Naturbokhandeln i Stenåsa och ett par platser vid Ottenby.
 
Dag 1 innehåller tre moment:

1. Donat visar bilder och berättar om sina upplevelser i ett föredrag under 90 minuter.

2. Vi äter lunch tillsammans (ingår i avgiften).

3. Donat guidar oss ut på fågelskådning under cirka 3 timmar.
 
Dag 2 ägnar vi helt åt att vistas i naturen och att tillsammans med Donat titta på fåglar. Tag med egen fika.
 
Deltagarantal         20
Avgift                    500 kr inkl. lunch första dagen.
Tid                        Onsdag 18 april kl. 09.00-15.00 samt 
                             Onsdag 23 maj kl. 09.00-14.00
Plats                      Södra Öland. Exakt plats meddelas senare de
                             anmälda deltagarna. Vi kommer att planera för
                             samåkning från Kalmar.
Ansvarig                 Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84