Studiecirklar

 

Lokal: Folkuniversitetet, Kaggensgatan 42, om inte annat meddelas.  
 

Språk
 

Nivåskala för språkkurser
För språkkurser gäller Europarådets rekommenderade nivåskala. Var och en kan själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs.

Nivå Nybörjare
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kom­municera i enkla sammanhang.

Nivå B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd i stort löper utan problem. Jag kan uttala mig klart och detal­jerat om många olika ämnen.

Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål.

Nivå C2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.Engelsk konversation – Nivå B1              
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna ditt uttal och bygga på ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska, kompletterat med lite grammatik.
 
Kursledare             Marianne Bram. Tfn 073 386 30 61
Deltagarantal         12
Litteratur               Stepping Stones 2
Avgift                    350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid                        Onsdagar kl. 10.00 – 11.45 udda veckor med start
                            30 augusti. Sju tillfällen
Ansvarig                Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65


Engelsk konversation – Nivå B2                    
Vi läser texter och samtalar kring dessa.

Kursledare               Jill Östlund. Tfn 0480 41 12 86

Deltagarantal           10
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.

Tid                          Tisdagar kl. 10.00 – 11.45 udda veckor med start
                              12 september. 
Sju tillfällen

Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65 


Franska – Nivå A1 och A2  
Kursen är tänkt för dig med ringa kunskaper i franska och som vill bygga på dessa genom dialogövningar, övningar i basgrammatik och studier av enklare texter.
 
Kursledare               Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal           15
Litteratur                 Allez hop 6 (textbok). Mats Winblad och Eva
                              Österberg, Bonniers
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.
Tid                          Tisdagar kl.10.00 – 11.45 udda veckor med start
                              12 september. Sju tillfällen
Ansvarig                  Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 52


Franska – Nivå B1 och B2               
Vi lyssnar, läser fransk litteratur och samtalar.
 
Kursledare               Birgit Rütting. Tfn 0480 47 66 44
Deltagarantal           15
Litteratur                 
Antoine Laurain, Le châpeau De Mitterand
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.
Tid                          Onsdagar kl. 10.00 – 11.45 jämna veckor med
                              start 6 september. Sju tillfällen
Ansvarig                  Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 52
Italienska - Communicare – Nivå A2                                    
En kurs för dig som tidigare haft kontakt med italienska språket. Vi läser boktexter och tidningsartiklar. 

Kursledare                Inger Adriansson. Tfn 0480 162 57
Deltagarantal            11
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                tillkommer.
Tid                           Tisdagar kl.10.00 – 11.45 jämna veckor med start
                                5 september. Sju tillfällen. 

Ansvarig                    Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17


Italienska – Nivå B1                                                              
Vi siktar till att avsluta den spännande deckaren av Giorgio Scerbanenco,
Venere privata. Vi kompletterar som vanligt med tidningstexter, sånger, grammatik- och talövningar.
Nya deltagare med lämpliga förkunskaper är välkomna!


Kursledare                Rune Persson. Tfn 0481 151 28
Deltagarantal            12
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                               tillkommer.
Tid                           Tisdagar kl.10.00 – 11.45 jämna veckor med start
                               5 september. Sju tillfällen

Ansvarig                   Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 5


Tyska – Nivå A2
Med olika sorters texter som utgångspunkt kommer du att utveckla dina färdigheter i tyska språkets olika moment, med tyngdpunkten lagd på den muntliga delen. Vid kursstarten diskuterar vi era önskemål för att kursen ska bli så allsidig och givande som möjligt.                                                               

                    

Kursledare                Katarina Granström. Tfn 070 691 87 92
Deltagarantal            11

Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                               tillkommer.

Tid                           Måndagar kl.10.00 – 12.00, jämna veckor med
                               start 4 september. 
Sju tillfällen

Ansvarig                   Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72 Kultur och samhälle 
                                                         

Orden som nyckel till historien
Vårt ordförråd, både det ärvda och det inlånade, har mycket att berätta för den som vet att lyssna. Höstens kurs blir fortfarande rik på sådan språkhistoria, men vi lägger också in ett rejält moment av latinsk ordbildning, för att belysa dess stora värde för de västerländska språkens ordförråd. Och aktuella nyheter och problem i svensk språkhantering finns det alltid plats för!
Nya ordvänner är välkomna!

Kursledare             Rune Persson. Tfn 0481 151 28
Deltagarantal         16
Avgift                    300 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid                        Torsdagar kl.10.00 – 11.45 jämna veckor med start
                            7 september. Sex tillfällen 
Ansvarig                Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 52


Världsreligionerna – Judendomen
Vilken plats bör religionen ha i vårt öppna, demokratiska samhälle? Ännu för några årtionden sedan tycktes svaret vara självklart. Religionens betydelse avtar, sekulariseringen fort-skrider och tron är en rent privat angelägenhet. På sikt försvinner religionen ur samhället. Så tänkte man då. Idag verkar utveck-lingen gå i motsatt riktning och det talas om religionens åter-komst. Är detta ytterligare ett tecken på liberalismens tillkortakommande?
 
Vi börjar vår serie om världsreligionerna med att studera judendomen och försöker besvara frågan hur judarna genom årtusendena kunnat hålla sin identitet och kultur vid liv.
 
Kursledare             Ulf Bergman. Tfn 070 586 25 68
Deltagarantal         15
Avgift                    200 kr
Tid                        Tisdagar kl. 13.00 – 15.00. Fyra tillfällen
                            24 oktober, 7 november, 21 november samt
                            5 december
Ansvarig                Peter Engström. Tfn 070 924 57 15

 
Första Världskriget
Då intresset för cirkeln varit stort erbjuder vi den igen. 
              
Första Världskriget 1914-1919  är en av Europas mest genomgripande historiska händelser med över 10 miljoner döda och mer än 20 miljoner skadade.
Krigets följder var avgörande för hela 1900-talets världshistoria, inte bara Europas. Fyra imperier gick under (Ryssland, Tyskland, Österrike – Ungern och det Osmanska riket), och nya länder bildades från Norra Ishavet till Medelhavet.
I Mellanöstern skapades nya stater som gav upphov till dagens konflikter.
Freden som skulle göra slut på alla krig visade sig istället bli ”alla krigs moder”.
 
Kursledare              Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
Deltagarantal          19
Avgift                     200 kr. Kostnad för litteratur kan tillkomma.
Tid                         Torsdagar kl. 10.00 – 12.15. Fyra tillfällen
                             12 oktober, 26 oktober, 9 november samt
                             23 november 
Ansvarig                 Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 52


Filosofi idag
Nytt kursinnehåll med tonvikten på moderna riktningar och etiska frågor:
- Analytisk filosofi från Wienskolan till Hedenius        
- Marxismen före och efter realsocialismens undergång
- Något om existentialism, nythomism, postmodernism och ekosofi
- Etiska frågor, särskilt kring livets början och slut
Inga formella krav på förkunskaper eller tidigare kurser

 
Kursledare               Nils Fredrik Aurelius. Tfn 070 530 42 19 och Leif Stille
Deltagarantal           15
Avgift                      300 kr
Tid                          Torsdagar kl. 13.00 – 15.00. Fem tillfällen
                               7 september, 21 september, 5 oktober, 19 oktober
                               samt 2 november
Ansvarig                  Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71 


Nobelpriset i litteratur 2017
En torsdag i början av oktober öppnas dörren mellan sekreterarrummet och Börssalen och Svenska Akademiens sekreterare meddelar vem man beslutat skall bli årets Nobelpristagare i litteratur.
Hans eller hennes författarskap skall vi läsa, analysera och diskutera och sätta in i sitt litterära och kulturella sammanhang. Som avslutning skall vi behandla den föreläsning som pristagaren håller den 7 december och de introduktionstal som hålls såväl före föreläsningen som vid prisceremonin den 10 december.
 
Kursledare              Björn Ahlberg. Tfn 0481 167 16 eller 070 327 60 92
                             (e-post bjornolillemor@telia.com)
Deltagarantal         15
Avgift                    300 kr.
Kurslitteratur          Meddelas av kursledaren via e-post eller telefon före
                             kursstart
Tid                        Torsdagar kl. 13.00 – 15.00 12 oktober, 26 oktober,
                             9 november, 23 november samt  14 december
Ansvarig                 Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
 


Aktiekunskap
Kursen kommer att ge en övergripande kunskap om aktier och aktieplacering och leds av Carl-Axel Nilsson, som har en mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. aktieplacering via sitt arbete på Sparbanken/Swedbank och genom sitt engagemang i lokalavdelningen av Aktiespararna.
 
Kursen omfattar 6 lektionstillfällen samt 1 besök på Aktiespararnas kvällsmöten i Kalmar
 
Kursledare              Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal          12
Avgift                     350 kr.
Kurslitteratur          ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson,
                              lärare på Linnéuniversitetet
Tid                          Onsdagar kl. 09.30 – 12.00 18 oktober, 25 oktober,
                              1  november, 8 november, 15 november samt
                              22  november
                              Tidpunkt för besök hos Aktiespararna efter
                              överenskommelse med deltagarna
Ansvarig                 Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72Släktforskning – Nybörjarkurs
Kursledare               Birgitta Berkemar. Tfn 0480 47 34 86
Deltagarantal           10
Avgift                      350 kr. Kostnad för tillgång till digitala arkiv kan
                               tillkomma.
Tid                          Torsdagar kl. 14.00 – 16.00 udda veckor med start
                              14 september
                               Sex tillfällen inklusive studiebesök.
Ansvarig                  Lena Persson. Tfn 073 053 03 06


Släktforskning – Fortsättningskurs 
Kursledare               Birgitta Berkemar. Tfn 0480 47 34 86
Deltagarantal           4
Förkunskaper           Genomgått KSU grundkurs i släktforskning
Avgift                      350 kr
Tid                          Fredagar kl. 10.00 – 12.00 jämna veckor med start
                              22 september. Sex tillfällen
Lokal                       Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                  Lena Persson. Tfn 073 053 03 


Vi ses på Litteraturcafé!               
Vi ses en gång i månaden på Stadsbiblioteket, dricker eftermiddagskaffe/-the och samtalar kring böcker vi läst. De dagar och teman vi valt i höst är:
 
Sept 5      Theodor Kallifatides     
Okt 3        Västerbottniska författare
Nov 7       Har vi glömt dem?
Dec 5       Augustpristagare
 
Temaansvariga      Eva Malmstedt och Ulla Gillberg
Deltagarantal        24
Avgift                   300 kr
Tid                       Tisdagar enligt ovan kl. 13.30 – 15.15
Lokal                    Kalmar Stadsbibliotek, Tullslätten, Kalmar
Ansvarig               Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14  
Att röra sig enkelt och lätt                                                
Feldenkraismetoden är en etablerad metod för att lära sig minska spänning och trött­het och som också lindrar smärta och stelhet. Metoden är uppbyggd på vårt ursprung­liga, medfödda sätt att röra sig. 
Undervisningen sker i grupp och syftar till ökad medvetenhet genom rörelse. Delta­garna utför, mestadels liggande på golvet, långsamt rörelser efter lärarens instrukt­ioner.
Vill du veta mer? Välkommen att ringa Agneta Stenkula för mer information.

Kursledare                  Agneta Stenkula. Tfn 0480 867 88
Deltagarantal              8
Avgift                         350 kr
Tid                             Onsdagar kl. 10.00 –11.45 varje vecka med
                                 start 8 november. Sex tillfällen
Utrustning                  Bekväma kläder
Lokal                          Slottsvägen 1, Kalmar
Ansvarig                     Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65Fotografering med digital kamera
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt fotograferande med din digitala kamera. Deltagarna får bilduppgifter som vi arbetar med individuellt mellan träffarna och i grupp.
Vi betraktar sedan bilderna, går igenom olika sätt att fotografera ett motiv och hur man väljer komposition. Vi har också en genomgång av hur en digital kamera fungerar.

Kursen förutsätter att du har tillgång till en digitalkamera och att du till träffarna har bilder med dig som är färdiga att visas. Kursen är inte i första hand inriktad på digital bildbehandling. Inga särskilda förkunskaper behövs.
 
Kursledare                 Bertil Hertzberg. Tfn 070 398 86 22
Deltagarantal             8
Avgift                        600 kr
Tid                            Måndagar kl. 13.30 – 15.30 varje vecka med
                                start 4 september. Sju tillfällen
Ansvarig                    Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84
 

Vinkunskap - Champagne
Höstens vinkurs ägnas helt åt champagne: Historik, geografi, odling.
tillverkning, druvorna och naturligtvis om odlarna.
 
Vid varje tillfälle provar vi lämpliga champagnesorter.

Kursledare                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65
Deltagarantal              10
Avgift                         350 kr. Kostnad för vin tillkommer.
Tid                             Måndagar kl. 18.00 – 20.00 jämna veckor med
                                 start 18 september. Fyra tillfällen.
Lokal                          Rosenlundska källaren, Östra Sjögatan 3, Kalmar    
Material                      Restaurangen håller med vinglas.
Ansvarig                     Eva Lindh. Tfn 070 583 82 18Smarta telefoner och surfplattor
Kurserna vänder sig till dig som har en smart telefon eller surfplatta och vill lära dig mer om hur du kan använda den. Du väljer kurs utifrån vilken telefon eller platta du har.

iPad/iPhone (Apple) - Fortsättningskurs, steg 2

Kursledare                  Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                   8 
Avgift                         600 kr
Tid                             Fredagar kl. 09.00 – 11.30
                                 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober samt
                                 27 oktober
Övrigt                        Till denna kurs har deltagare i tidigare kurser
                                 företräde.
                                 Ange vid anmälan om du har en iPad eller
                                 iPhone!

Ansvarig                     Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14


iPad/iPhone (Apple) - Fortsättningskurs, steg 3

Kursledare                   Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                     8
Avgift                          600 kr
Tid                              Fredagar kl. 13.00 – 15.30
                                   6 oktober, 13 oktober, 20 oktober samt
                                   27 oktober
Övrigt                          Till denna kurs har deltagare i tidigare kurser
                                   företräde.
                                   Ange vid anmälan om du har en iPad och/eller iPhone!

Ansvarig                       Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14


Smartphone–Android - nybörjarkurs
Vi utgår från Samsung, men andra märken som Sony och Huawei går
också, (ej Apple).


Kursledare                     Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                       8 
Avgift                            600 kr
Tid                                Fredagar kl. 09.00  - 11.30
                                    10 november, 17 november, 24 november
                                    samt 1december 
Ansvarig                        Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14


Windows 10
För dig med datavana och egen laptop, och som har uppgraderat din PC till Windows 10.
Innehåll: Microsoft-konto, skrivbordet, appar, Start-menyn, avsluta Windows, Webbläsaren Edge, Windows Store, kontakter, kalendern.
 
Kursledare                     Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                       8
Avgift                            600 kr
Kurslitteratur                 Grundboken Windows 10 (Behandlade ord
                                     c:a 205 kr)
Tid                                Fredagar kl. 13.00 – 15.30
                                    10 november, 17 november, 24 november
                                     samt 1december
Ansvarig                        Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14

 
Natur

Svampkännedom
Under ledning av svampkonsulent Olle Nordlander besöker vi olika naturområden på jakt efter ätliga och giftiga svampar.
Kursen inleds med ett teoriavsnitt i Folkuniversitetets lokaler på Kaggensgatan 42 i Kalmar och efterföljs av 3 exkursioner.
 
Kursledare             Olle Nordlander. Tfn 070 605 37 08
Deltagarantal         15
Avgift                    250 kr
Tid                        Torsdagen 24 augusti kl.13.00 – 15.00
                             Svampteori i Folkuniversitetets lokaler
                           
Exkursioner torsdagar kl 09.00 - 13.00:

​​​​​​                             1:  31 augusti
                             2:  7 september
                             3:  14 september
                             Ta med matsäck!
                             

                            Samling vid Ekuddens parkering för samåkning till
                            exkurionsområdena.

Ansvarig                Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72


Natur i staden – växt och djurmöten i Kalmar
Höstens utveckling upplever vi under fotvandringar med Görgen Göransson. Då sätter örter frö och vissnar, träd byter färg och fäller sina löv, ollon och nötter. Fåglar och däggdjur samlar föda för vintern eller flyttar medan småkrypen lägger ägg, förpuppas, gömmer sig eller dör. Vi besöker ekhagar med sekelgamla odlingsspår, våtmarker och torrare områden med snår av slån, asp och björk.
Några av Kalmars naturpärlor finns i lövskogsområdena väster om Skälby, vid Djurängshagen och på Svinö.
 
Kursledare                 Görgen Göransson. Tfn 070 670 64 29
Deltagarantal             18
Avgift                        250 kr
Utrustning                 Utrustning och förslag på handböcker presenteras
                                vid den första sammankomsten.
Tid                            Tisdag 12 september kl.10.00 – 12.00:
                                Introduktion, fakta och bild­visning i Folkuniversi-
                                tetets lokaler  
                                Exkursioner tisdagar 09.00 - 12.00:
                                 1:  19 september 
                                 2:  10 oktober 
                                 3:  31 oktober 
                                 Exakt plats för första exkursionstillfället meddelas
                                 vid träffen 12 september samt via e-post.
Ansvarig                     Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84