Årsmötet hålls måndagen den 13 mars 2023 klockan 13.30

Plats Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar

Dagordningen för sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att publiceras här senast 13 februari 2023.

Alla handlingar finns tillgängliga från den 13 februari på vår expedition (Kaggensgatan 42 i Kalmar)

Efter årsmötesförhandlingarna gör vi en tidsresa tillsammans med Lokalteatern till 1930-talet då "Jazzen kom till Kalmar"