ANMÄLAN OCH ANTAGNING

Anmälan
Anmälan till kurser, studiebesök och exkursioner inkommen t.o.m. torsdagen den 15 juni 2023 dateras detta datum. Vid överteckning detta datum sker lottning bland de anmälda. Därefter dateras anmälningarna efter ankomstdatum.
Anmälan är bindande.

Anmälan via Internet
Klicka på länken: Anmälan till aktivitet hösten 2023.
Alla som anmäler sig via webben blir bokade på reservplats innan definitiv antagning sker.

 
Anmälan med Blankett
Anmälningsblankett medföljer katalogen och kan även hämtas här:
Hämta anmälningsblankett 


Antagning
För att bli antagen till sökta kurser, studiebesök och exkursioner skall medlemsavgiften för 2023 vara betald.

Frågor angående anmälan och antagning besvaras fr.o.m. den 14 augusti av Mia Mazetti, Folkuniversitetet på telefon 0480 43 22 12.
Eller via e-post: mia.mazetti@folkuniversitetet.se

 

Avanmälan
Eventuell avanmälan ska ske till Folkuniversitetet, Mia Mazetti – ej till KSU:s kansli. Vid avanmälan senare än 10 dagar före kursstart/studiebesök/exkursion eller vid utebliven avanmälan betalas inte avgiften tillbaka. Avbryter deltagaren kursen efter kursstart är grundregeln att kursavgiften inte betalas tillbaka. Vid sjukdom kan dock avgiften återbetalas efter uppvisande av läkarintyg.
För resor längre än en dag gäller särskilda regler. Kostnader som KSU inte kan påverka debiteras. Deltagarna förutsätts ha täckande försäkringar.


Samåkning
Vi har vissa aktiviteter som är svåra att nå med kollektiva transportmedel. Skall alla köra själva samma sträcka med egen bil så innebär det en ökad kostnad för våra medlemmar samtidigt som det inte är miljövänligt. Därför uppmanas till samåkning vid sådana aktiviteter. Styrelsen föreslår att man betalar 5 kr/person och mil till föraren.