KSU byter administrativt system

Vårens katalog är nu utskickad till medlemmarna.

En stor förändring för våren är att du inte fått vare sig ett inbetalningskort eller medlemskort vid katalogutskicket.
KSU kommer nu att hantera detta inom vårt samarbete med Mina Aktiviteter, MA
Läs mera om detta i rutan nedan.

Inom kort kommer du att få ett mejl från MA där du får veta hur du kan betala medlemsavgiften för 2024. Du kan också förnya ditt medlemskap genom att gå till fliken MEDLEMSKAP och följa instruktionerna där.

Tyvärr har detta utskick fördröjts p.g.a. problem att koppla ihop MA med vår bank.

Mina Aktiviteter (MA)

Viktigt meddelande till KSU:s medlemmar. Läs mer på sid 5 och 6 i katalogen.

  • KSU går över till ett nytt administrativt system för medlemskap (MA)
  • Du kommer att få ett e-postbrev med anmodan att betala medlemsavgift.
  • Efter betalning får du en länk till ditt medlemskort. Spara det i din mobil eller skriv ut det själv. 
  • Vi skickar inte ut några medlemskort för 2024
  • Du får även inloggningsuppgifter till MA där du kan ändra i dina medlemsuppgifter.

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp att ändra adress- eller e-postuppgifter?
Ring vår kansligrupp tfn 070-608 62 45, tisdagar 10.00 – 12.00 från 9 januari.

Har du frågor om kursantagningar, reservplatser till kurser och fakturor
Ring Folkuniversitetets kontaktperson Mia Mazetti tfn 0480-43 22 12 från 8 januari.

Välkommen till våra aktiviteter!

Styrelsen för 
Kalmar Senioruniversitet