Till medlemmarna i Kalmar Senioruniversitet
Verksamheten hösten 2020

När styrelsen tvingades stänga ned verksamheten under våren 2020 hoppades vi 
att det värsta med coronapandemin skulle vara över till hösten, men i dagsläget är 
det ingen som kan säga om eller när vi över huvud taget kan ha någon verksamhet 
under detta år.
 
Vi vill ändå sprida hopp om att ett normalt liv är möjligt och att detta är i sikte.
Programkommittén har tagit fram ett mycket intressant program för hösten och 
katalogen är nu klar för tryckning. Men på grund av rådande osäkerhet kommer vi 
att avvakta med tryckning och distribution av katalogen till första veckan i augusti.
KSU följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer 
att agera skyndsamt vid nya direktiv från myndigheten.
Vi rekommenderar medlemmarna att följa utvecklingen via KSUs hemsida.
 
Vi återkommer i augusti med närmare besked om hur höstens verksamhet kommer att gestalta sig.
 
Kalmar Senioruniversitets styrelse genom

Lars Carlsson, ordförande