Till medlemmarna i Kalmar Senioruniversitet

Ingen verksamhet hösten 2020!

Kalmar Senioruniversitets styrelse har under vånda beslutat att inte genomföra några kurser, föreläsningar eller studiebesök under hösten 2020. Vi bedömer att hösten är alltför oviss, bl.a. med utgångspunkt i de tre scenarier som Folkhälso-myndigheten presenterat. Risken för att det kan blossa upp en andra våg i länet, samt det faktum att våra medlemmar övervägande är över 70 år, gör att vi inte vill utsätta någon för smittrisker i samband med vår verksamhet.

Vi hoppas och tror att ni som medlemmar har full förståelse för vårt beslut. Försiktighetsprincipen har varit vår ledstjärna. Vi följer regeringens och Folkhälso-myndighetens rekommendationer och kommer att agera skyndsamt vid nya direktiv från myndigheten. Vi rekommenderar medlemmarna att regelbundet följa utvecklingen via KSUs hemsida.

Styrelsen startar planeringsarbetet för år 2021 i september och räknar med att skicka en ny katalog för våren i månadsskiftet november/december, om pandemiläget då är under rimlig kontroll. Våra lärare och föreläsare är införstådda med att vi förhoppningsvis startar KSUs kurser och föreläsningar igen våren 2021. Vi hoppas verkligen att snart få återuppta vår uppskattade verksamhet.

Kalmar Senioruniversitetets styrelse genom
Lars Carlsson, ordförande