Till medlemmarna i Kalmar Senioruniversitet
Inför våren 2021

Tyvärr syns ingen ljusning i coronamörkret. Den andra vågen är över oss just nu. Fler restriktioner är att vänta från myndigheterna. Det faktum att våra medlemmar övervägande är över 70 år gör att vi inte vill utsätta någon för smittrisker i samband med vår verksamhet.

I en svårbedömd situation har styrelsen fattat följande beslut:
  • Vi avvaktar med att trycka kurskatalog för våren 2021.
  • Studiecirklar, månadsmöten mm startar tidigast under mars om läget då ljusnat och/eller att vaccin är tillgängligt.
  • Årsmötet planeras till 15 mars kl.13.30 i Lorensbergskyrkan. Dagordning och alla handlingar kommer att läggas ut på vår hemsida.
  • Vi hoppas kunna genomföra vissa kurser utomhus under våren. T.ex. Ölands fåglar, orkidéer och sippor, stadsvandringar mm. Vi undersöker också om vi kan ha någon verksamhet via Internet.
Styrelsen och kansliet har uppdaterat registren med mobiltelefonnummer och

e-postadresser. Detta för att möjliggöra snabb medlemsinformation till lägsta kostnad.

  • Vi rekommenderar medlemmarna att regelbundet följa utvecklingen via www.kalmarsu.se.


OBS: Betala inte medlemsavgift ännu för 2021. Årsmötet i mars får besluta om denna med utgångspunkt från vilken verksamhet vi kan bedriva under året.

Med hopp om att snart få återuppta vår uppskattade verksamhet.
Kalmar Senioruniversitetets styrelse genom

Lars Carlsson, ordförande