OBS Vaccinationspass - ett krav
Vaccinationspass krävs för närvaro vid KSU:s månadsmöten/föreläsningar och kurser under våren 2022
____________

Månadsmötet onsdag 19 januari 2022, Linnéuniversitetets föreläsning med rubriken ”Otrygga ungdomar och kriminella seniorer” med Per Lindström

Under förutsättning att det inte kommer nya restriktioner kommer föreläsningen att genomföras med följande villkor:
  • Insläpp från kl. 13:00 i ordnad kö.
  • Vaccinationspassen kontrolleras utomhus.
  • Munskydd rekommenderas
  • Garderoben är stängd. Caféet är stängt.
  • Åhörarna sprids ut för att undvika trängsel.
  • Max 100 deltagare kan då rymmas i lokalen.
  • Håll avstånd!
  • Stanna inte kvar i foajén efter föreläsningen.
  • Vid förkylningssymptom som feber, hosta, huvudvärk eller feber stannar du hemma.
  • Sunt förnuft tillämpas av deltagarna.
____________

Inga kurser startar under januari månad
Alla kursdeltagare är informerade via mejl.
____________

Styrelsen följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd och detta kan påverka vilka aktiviteter vi kan genomföra.

Håll dig kontinuerligt uppdaterad via vår hemsida.

Styrelsen KSU