VÄLKOMMEN

Här kommer vårprogrammet 2020.
En spännande vår med Senioruniversitetet utlovas.


Programkommitténs omfattande arbete för att kunna erbjuda medlemmarna ett brett programutbud med fortsatt hög kvalité, har resulterat i denna katalog.

Intresset för KSU:s aktiviteter är stort. Medlemmarna fulltecknar våra kurser och vid våra Månadsmöten fylls vår inhyrda lokal Lorensbergskyrkan till sista plats. Vi samverkar med Folkuniversitetet som bl.a. svarar för kursanmäl-ningar, utskick av kallelser och fakturor, samt telefonfrågor när vårt kansli inte är öppet. Vi fortsätter också vårt samarbete med Linnéuniversitetet.

Besök gärna vår hemsida www.kalmarsu.se. Där kan du anmäla dig till kurser, se förändringar av utbudet och få besked om nya aktiviteter.

För att kunna erbjuda ett så intressant utbud som möjligt behöver styrelsen din hjälp att utveckla verksamheten. KSU:s styrka – och svaghet – är att vi bygger på ideella/frivilliga insatser vilket innebär en sårbarhet när någon slutar. Hur säkrar vi rekryteringen av lärare/ledare/styrelseledamöter i framtiden?
Vad efterfrågar nästa generation?

Jag slutar med att rikta ett stort tack till styrelsen, kansliet och alla engagerade lärare som möjliggjort vårens programutbud.


Lars Carlsson
Ordförande Kalmar Senioruniversitet

Eventuella programändringar meddelas genom den kursansvarige eller under fliken "Programändringar".

Innehåll: Klicka på respektive länk!

Månadsmöten

Föreläsningar

Studiecirklar


Studiebesök-Exkursioner

Studieresor

Programändringar