Kalmar Senioruniversitets styrelse och funktionärer           

Bakre raden från vänster: Lasse Ernst, Hans Gillberg, Eva Jerneck, Christer Rosén och Tiit Saarman
Främre raden från vänster: Johan Sandholm, Ann-Britt Sparre, Lars Carlsson, Lena Persson och Peter Engström

 
Ordförande Lars Carlsson 070 217 05 71
Vice ordförande Lena Persson 073 053 03 06
Sekreterare Lena Persson 073 053 03 06
Kassör Ann-Britt Sparre 073 340 43 01
Programredaktör Lasse Ernst 070 640 62 84
Övriga ledamöter Eva Jerneck 070 641 69 61
Hans Gillberg 072 721 91 17
Christer Rosén 070 215 08 65
Tiit Saarman 070 827 71 72
Tom cell
Suppleanter Peter Engström 070 924 57 15
Johan Sandholm 070 699 60 83
Tom cell
Valberedning Tommy Nederfors 0480 47 36 57
Britt-Marie Hammarskiöld 073 636 11 90
Lars Brattström 070 953 51 09
Tom cellTom cell
Revisorer Elisabet Engqvist
Ingmar Hedin
Berit Österbo (suppleant)
Tom cell
Webbredaktör Tom Gagner


 

                                                 Kansli                                                

Kansligrupp
Kerstin Hellner
Kerstin Hellner arbetar tillsammans med Pia Johannesson med frågor om ditt medlemskap, ändring av adress, telefonnummer och e-postadress.

Telefontid tisdagar kl 10.00-12.00 fr.o.m. 11 januari - 14 juni 2022
Telefon: 070 608 62 45

Kansligrupp
Pia Johannesson
Pia Johannesson arbetar tillsammans med Kerstin Hellner med frågor om ditt medlemskap, ändring av adress, telefonnummer och e-postadress.

Telefontid tisdagar kl 10.00-12.00 fr.o.m. 11 januari - 14 juni 2022
Telefon: 070 608 62 45

Folkuniversitetets kontaktperson
Mia Mazetti
Till Mia Mazetti vänder du dig med frågor om kursantagningar, reservplatser till kurser och fakturor.
Telefon 0480 43 22 12 
e-post mia.mazetti@folkuniversitetet.se

______________________________________