Kalmar Senioruniversitets styrelse

Hans Gillberg, Ann-Britt Sparre, Peter Engström, Karin Persson, Lasse Ernst, 
Christer Rosén, Eva Jerneck, Lars Carlsson, Lena Persson, Tiit Saarman


Ordförande               Lars Carlsson                   070 217 05 71
V. ordförande            Lena Persson                   073 053 03 06
Sekreterare              Lena Persson                   073 053 03 06
Kassör                      Ann-Britt Sparre              073 340 43 01
Programredaktör       Lasse Ernst                     070 640 62 84             
Övriga                      Hans Gillberg                  072 721 91 17
                               Tiit Saarman                   070 827 71 72
                               Peter Engström                070 924 57 15
                               Christer Rosén                 070 215 08 65
                               Tiit Saarman                    070 827 71 72
Suppleanter              Eva Jerneck                     070 641 69 61
                               Karin Persson                   070 343 07 94

 FU:skontaktperson:
Till Mia Mazetti vänder du dig med frågor om kursantag-ningar, reservplatser till kurser och fakturor.
Tfn 0480 43 22 12 
e-post 

mia.mazetti@folkuniversitetet.se
Kansligrupp:
Pia Johannesson, Hélène Landgren, Britta Strand, Kerstin Hellner.

Gruppen hanterar frågor om ditt medlemskap, ändring av adress, telefonnummer och e-postadress.

Kansliet har öppet tisdagar kl 10.00-12.00 fr.o.m. 7 januari
Tel 070 608 62 45


Revisorer:
Elisabeth Engqvist,
Tfn 0485 406 21

Ingmar Hedin,
Tfn 0485 315 76

Berit Österbo (suppl),
Tfn 0480 237 68

 

Valberedning:

 
Tommy Nederfors, sammankallande,
Tfn 0480 47 36 57 

Britt-Marie Hammarskiöld
Tfn 073 636 11 90
Lars Brattström
Tfn 070 953 51 09