Kalmar Senioruniversitets styrelse


Hans Gillberg, Ann-Britt Sparre, Lasse Ernst, Lena Persson, Peter Engström
Tiit Saarman, Ingrid Lange, Lars Carlsson, Eva Malmstedt, Christer Rosén

Styrelse:

Ordförande                 Lars Carlsson              070 217 05 71

V. ordförande              Ingrid Lange               073 231 74 52

Sekreterare                Lena Persson               073 053 03 06

Kassör                       Ann-Britt Sparre           073 340 43 01

Ledamöter                 Lasse Ernst                   070 640 62 84
                                 Hans Gillberg                072 721 91 17
                                 Eva Malmstedt              070 550 72 14
                                 Christer Rosén              070 215 08 65
                                 Tiit Saarman                 070 827 71 72

Suppleanter                Peter Engström             070 924 57 15
                                 Ann-Britt Sparre            073 340 43 01
 FU:skontaktperson:
Mia Mazetti Kursanmälningar, reservplatser till kurser, samt fakturor.
Tfn 0480 43 22 12 tisdagar o torsdagar 10.00 - 12.00Kansligrupp:
Gunilla Johnson, Kerstin Hellner, Hélène Landgren, Britta Strand.

Gruppen hanterar frågor om ditt medlemskap, ändring av adress, tele-fonnummer och e-post-adress.
Kansliet har öppet tisdagar kl 10.00-12.00 fr.o.m. 15 augusti. Tel 070 608 62 45

 


Revisorer:
Elisabeth Engqvist,
Tfn 0485 406 21
Ingmar Hedin,
Tfn 0485 315 76
Berit Österbo (suppl),
Tfn 0480 237 68


 

Valberedning:

 
Monica Edman, sammankallande,
Tfn 0480 222 51, 

Anna-Karin Wägare        070 302 93 82