Kalmar Senioruniversitets styrelse

                         Stående: Hans Gillberg, Ann-Britt Sparre, Peter Engström och Lasse Ernst
                         Sittande: Christer Rosén, Eva Jerneck, Lars Carlsson, Lena Persson och Tiit Saarman.
                         Saknas på bild: Johan Sandholm
 
Ordförande                Lars Carlsson                   070 217 05 71
Vice ordförande          Lena Persson                   073 053 03 06
Sekreterare                Lena Persson                   073 053 03 06
Kassör                       Ann-Britt Sparre              073 340 43 01
Programredaktör        Lasse Ernst                      070 640 62 84             
Övriga ledamöter       Eva Jerneck                     070 641 69 61             
                                Hans Gillberg                   072 721 91 17
                                Christer Rosén                 070 215 08 65
                                Tiit Saarman                    070 827 71 72
Suppleanter               Peter Engström                070 924 57 15
                                Johan Sandholm               070 699 60 83
                               
Webbredaktör            Tom Gagner
                               
 

Folkuniversitetets kontaktperson:

Till Mia Mazetti vänder du dig med frågor om kursantag-ningar, reservplatser till kurser och fakturor.
Tfn 0480 43 22 12 
e-post 

mia.mazetti@folkuniversitetet.se
Kansligrupp:
Pia Johannesson, Hélène Landgren, Britta Strand, Kerstin Hellner.

Gruppen hanterar frågor om ditt medlemskap, ändring av adress, telefonnummer och e-postadress.

Telefontid tisdagar kl 10.00-12.00 fr.o.m. 10 augusti till 7 december
Tel 070 608 62 45


Revisorer:
Elisabeth Engqvist,
Tfn 0485 406 21
Ingmar Hedin,
Tfn 0485 315 76
Berit Österbo (suppl),
Tfn 0480 237 68

 

Valberedning:

 
Tommy Nederfors, sammankallande,
Tfn 0480 47 36 57 

Britt-Marie Hammarskiöld
Tfn 073 636 11 90

Lars Brattström
Tfn 070 953 51 09