Kalmar Senioruniversitets styrelse och funktionärer           

Lars Carlsson, Lena Persson, Christer Rosén, Ann-Britt Sparre, Johan Sandholm,
Peter Engström, Lasse Ernst, Ulla Henriksson, Bibbi Johansson, Kristina Ankarberg-Karlbo
Ordförande Lars Carlsson 070 217 05 71
Vice ordförande Christer Rosén 070 215 08 65
Sekreterare Lena Persson 073 053 03 06
Kassör Ann-Britt Sparre 073 340 43 01
Programredaktör Johan Sandholm 070 699 60 83
Övriga ledamöter Ulla Henriksson 079 335 59 07
Bibbi Johansson 070 271 31 22
Tom cell Lasse Ernst 070 640 62 84
Kristina Ankarberg-Karlbom 070 655 05 63
Peter Engström 070 699 60 83
Tom cell
Valberedning Birgitta Hjalmarsson 070 511 23 44
Hans Gillberg
Bengt Holmberg
Tom cellTom cell
Revisorer Elisabet Engqvist
Ingmar Hedin
Berit Österbo (suppleant)
Tom cell
Webbredaktör Tom Gagner


 

                                                 Kansli                                                

Kansligrupp
Kerstin Hellner
Kerstin Hellner arbetar tillsammans med Pia Johannesson och Eva Jerneck med frågor om ditt medlemskap, ändring av adress, telefonnummer och e-postadress.

Telefontid tisdagar kl 10.00-12.00 fr.o.m. 9 januari - 11 juni 2024
Telefon: 070 608 62 45
E-post:
sukalmar@gmail.com

Kansligrupp
Pia Johannesson
Pia Johannesson arbetar tillsammans med Kerstin Hellner och Eva Jerneck med frågor om ditt medlemskap, ändring av adress, telefonnummer och e-postadress.

Telefontid tisdagar kl 10.00-12.00 fr.o.m. 9 januari - 11 juni 2024
Telefon: 070 608 62 45
E-post:
sukalmar@gmail.com

______________________________________

Folkuniversitetets kontaktperson
Mia Mazetti
Till Mia Mazetti vänder du dig med frågor om kursantagningar, reservplatser till kurser och fakturor.
Telefon 0480 43 22 12 
E-post mia.mazetti@folkuniversitetet.se