Kalmar Senioruniversitets styrelse


Hans Gillberg, Ann-Britt Sparre, Lasse Ernst, Lena Persson, Peter Engström
Tiit Saarman, Ingrid Lange, Lars Carlsson, Eva Malmstedt, Christer Rosén

Styrelse:
Ordförande             Lars Carlsson              070 217 05 71
V. ordförande          Ingrid Lange               073 231 74 52
Sekreterare             Lena Persson              073 053 03 06
Kassör                    Ann-Britt Sparre          073 340 43 01
Ledamöter              Lasse Ernst                 070 640 62 84
                              Hans Gillberg              072 721 91 17
                              Eva Malmstedt            070 550 72 14
                              Christer Rosén            070 215 08 65
                              Tiit Saarman               070 827 71 72
Suppleanter             Peter Engström           070 924 57 15
                              Ann-Britt Sparre          073 340 43 01
 FU:skontaktperson:
Till Mia Mazetti vänder du dig med frågor om kursantagningar,reservplatser till kurser och fakturor.
Tfn 0480 43 22 12 
e-post 

mia.mazetti@folkuniversitetet.seKansligrupp:
Gunilla Johnson, Kerstin Hellner, Hélène Landgren, Britta Strand.

Gruppen hanterar frågor om ditt medlemskap, ändring av adress, tele-fonnummer och e-post-adress.
Kansliet har öppet tisdagar kl 10.00-12.00 fr.o.m. 9 januar. Tel 070 608 62 45

 


Revisorer:
Elisabeth Engqvist,
Tfn 0485 406 21
Ingmar Hedin,
Tfn 0485 315 76
Berit Österbo (suppl),
Tfn 0480 237 68


 

Valberedning:

 
Monica Edman, sammankallande,
Tfn 0480 222 51, 

Anna-Karin Wägare        070 302 93 82