Kalmar Senioruniversitets styrelse

Peter Engström, Ann-Britt Sparre, Christer Rosén, Karin Persson, Lasse Ernst,
Hans Gillberg, Lena Persson, Lars Carlsson, Eva Jerneck, Tiit Saarman


Ordförande               Lars Carlsson                 070 217 05 71
V. ordförande            Lena Persson                  073 053 03 06
Sekreterare              Lena Persson                  073 053 03 06
Kassör                     Ann-Britt Sparre              073 340 43 01
Övriga                      Peter Engström               070 924 57 15
                               Lasse Ernst                     070 640 62 84
                               Hans Gillberg                  072 721 91 17
                               Christer Rosén                070 215 08 65
                               Tiit Saarman                   070 827 71 72
                               
Suppleanter              Eva Jerneck                    070 641 69 61
                               Karin Persson                  070 343 07 94

 FU:skontaktperson:
Till Mia Mazetti vänder du dig med frågor om kurs-antag-ningar, reservplatser till kurser och fakturor.
Tfn 0480 43 22 12 
e-post 

mia.mazetti@folkuniversitetet.seKansligrupp:
Pia Johannesson, Hélène Landgren, Britta Strand, Kerstin Hellner.

Gruppen hanterar frågor om ditt medlemskap, ändring av adress, tele-fonnummer och e-post-adress.
Kansliet har öppet tisdagar kl 10.00-12.00 fr.o.m. 8 januari. 
Tel 070 608 62 45


Revisorer:
Elisabeth Engqvist,
Tfn 0485 406 21
Ingmar Hedin,
Tfn 0485 315 76
Berit Österbo (suppl),
Tfn 0480 237 68


 

Valberedning:

 
Anna-Karin Wägare, sammankallande,
Tfn 070 302 93 82, 
Britt-Marie Hammar-
skiöld
Tfn 073 636 11 90
Tommy Nederfors
Tfn 0480 47 36 57