Anmälan
Anmälan till kurser och studiebesök och exkursioner inkommen t.o.m. måndagen 9 december 2019 dateras detta datum. Vid överteckning detta datum sker lottning bland de anmälda. Därefter dateras anmäl­ningarna efter ankomstdatum.

Anmälan via Internet:

      Klicka på länken        Våren 2020
 Anmälan med Blankett
          Anmälningsblankett medföljer katalogen och kan även hämtas Här 

Du får en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan.

 


Antagning
För att bli antagen till sökta kurser, studiebesök och exkursioner skall medlemsavgiften för 2020 vara betald. Kallelse och faktura får du i brev eller via e-post senast 14 dagar före aktivitetens start. Av detta framgår om du antagits eller står på reservlista (för ev. senare antagning).

Betala endast mot utsänd faktura!

Om du placerats på reservlista och senare blir antagen, får du meddelande om detta.

Frågor angående anmälan och antagning besvaras Mia Mazetti, Folkuniversitetet på tfn 0480 43 22 12 fr. o m. tisdagen 7 januari, eller via e-post: mia.mazetti@folkuniversitetet.se

 

Avanmälan
Eventuell avanmälan ska ske till Folkuniversitetet, Mia Mazetti – ej till KSU:s kansli. Vid avanmälan senare än 10 dagar före kursstart/studiebesök/exkursion, eller vid utebliven avanmälan, betalas inte avgiften tillbaka. Avbryts kursen efter kursstart är grundregeln att kursavgiften inte betalas tillbaka. Vid sjukdom återbetalas dock avgiften efter uppvisande av läkarintyg.

För resor längre än en dag gäller särskilda regler. Anmälan är alltid bindande. Kostnader som KSU inte kan påverka, debiteras. Deltagare förutsätts ha täckande försäkringar. I övrigt, se även under Studiebesök, samt utsänd information!  


Samåkning
Vi har vissa aktiviteter som är svåra att nå med kollektiva transportmedel. Skall alla köra själva samma sträcka med egen bil så innebär det en ökad kostnad för våra medlemmar samtidigt som det inte är miljövänligt. Därför uppmanas till samåkning vid sådana aktiviteter. Styrelsen föreslår att man betalar 5 kr/person och mil till föraren.