ANMÄLAN OCH ANTAGNING

Anmälan
Anmälan till kurser, studiebesök och exkursioner inkommen t.o.m. torsdagen den 14 december dateras detta datum. Vid överteckning detta datum sker lottning bland de anmälda. Därefter dateras anmälningarna efter ankomstdatum. Anmälan görs till Kalmar Senioruniversitet antingen via Internet eller med anmälningsblankett. Du får en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Anmälan är bindande.

Anmälan via Internet
Klicka på länken: Anmälan till kurser VT2024
Alla som anmäler sig via webben blir bokade på reservplats innan definitiv antagning sker.

 
Anmälan med Blankett
Anmälningsblankett medföljer katalogen och kan även hämtas här:
Hämta anmälningsblankett VT2024


Antagning
För att bli antagen till sökta kurser, studiebesök och exkursioner skall medlemsavgiften för 2024 vara betald. Kallelse får du i brev eller via e-post senast 14 dagar före aktivitetens start. Av detta framgår om du antagits eller står på reservlista.
Betala endast mot utsänd faktura!

Frågor angående anmälan och antagning besvaras fr.o.m. v.2 2024 av Mia Mazetti, Folkuniversitetet på telefon 0480 43 22 12.
Eller via e-post: mia.mazetti@folkuniversitetet.se

 

Avanmälan
Eventuell avanmälan ska ske till Folkuniversitetet, Mia Mazetti – ej till KSU:s kansli. Vid avanmälan senare än 10 dagar före kursstart/studiebesök/exkursion eller vid utebliven avanmälan betalas inte avgiften tillbaka. Avbryter deltagaren kursen efter kursstart är grundregeln att kursavgiften inte betalas tillbaka. Vid sjukdom kan dock avgiften återbetalas efter uppvisande av läkarintyg.
För resor längre än en dag gäller särskilda regler. Kostnader som KSU inte kan påverka debiteras. Deltagarna förutsätts ha täckande försäkringar.


Samåkning
Vi har vissa aktiviteter som är svåra att nå med kollektiva transportmedel. Skall alla köra själva samma sträcka med egen bil så innebär det en ökad kostnad för våra medlemmar samtidigt som det inte är miljövänligt. Därför uppmanas till samåkning vid sådana aktiviteter. Styrelsen föreslår att man betalar 5 kr/person och mil till föraren.


Ångerrätt
Enligt lagen om distansavtal har du möjlighet att ångra din anmälan som gjorts via hemsidan inom 14 dagar från dagen då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen). Om du vill ångra din anmälan skickar du in mejl eller brev till kansliet där du åberopar ångerrätten. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala avgiften. Om arrangemanget påbörjats under ångerfristen återbetalas inte de delar av arrangemanget som ägt rum, oavsett om du deltagit eller inte.
Bokning som du inte är antagen till kan du alltid ångra.

Medlemsavgiften återbetalas ej


Reklamation
Om du är missnöjd med något i vårt utbud vänder du dig i första hand till styrelsen.
Om vi inte kommer överens kan du vända dig till ARN.