Anmälan

Anmälan inkommen t.o.m. 9 juni dateras detta datum. Vid överteckning den 9 juni sker lottning bland de anmälda. Därefter dateras anmäl­ningarna efter ankomstdatum.

Anmälan skall vara expeditionen tillhanda senast fredagen den 11 augusti 2017, om inte annat anges i kursbeskrivningen. Anmälan görs till Kalmar Senioruniversitet antingen via Internet eller med anmälningsblankett.
Anmälan via Internet:

      Klicka på länken        Hösten 2017 
 
 Anmälan med Blankett
          Anmälningsblanketter medföljer katalogen och kan även hämtas Här 


Antagning
För att bli antagen till sökta kurser skall medlemsavgiften för 2017 vara betald. Antagningsbesked får du i brev eller via e-post. Av detta framgår om du antagits eller står på reservlista.

Betala endast mot utsänd faktura!

Om du placerats på reservlista och senare blir antagen, får du meddelande om detta.

Frågor angående anmälan och antagning besvaras Mia Mazetti, Folkuniversitetet på telefon 0480 43 22 12 fr. o m. 15 augusti, eller via e-post: kalmarsu@folkuniversitetet.se

 

Avanmälan
Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart tas en expeditionsavgift ut. Vid utebliven avanmälan eller avanmälan efter kursstart betalas inte avgiften tillbaka. Avbryts kursen efter kursstart är grundregeln att kursavgiften inte betalas tillbaka. Vid sjukdom återbetalas dock avgiften efter uppvisande av läkarintyg.

För resor gäller särskilda regler. Anmälan är alltid bindande. Kostnader som KSU inte kan påverka, debiteras.

Deltagare förutsätts ha täckande försäkringar. I övrigt, se även under
Studieresor, samt utsänd information!