VERKSAMHETSPLAN FÖR 2023

Bakgrund
Kalmar Senioruniversitet startade sin verksamhet som Kalmar Pensionärsuniversitet 1999
med syftet att erbjuda föreläsningar, kurser, studieresor och exkursioner till pensionärer. ”Av
pensionärer för pensionärer” till rimliga priser. Namnbytet genomfördes 2011. Antalet
medlemmar har de senaste åren konstant legat på ca 1 000 personer. Verksamheten sker i
samarbete med Folkuniversitetet som hanterar anmälningar och kallelser till kurser i samråd
med den kursansvarige från KSU. Medlemsfrågor hanteras av vår kansligrupp.

Verksamhetens förläggning
Föreningens expedition är förlagd till Folkuniversitetets lokaler där även de flesta av våra
studiecirklar äger rum. Expeditionsarbetet sköts av föreningens kansligrupp. Expeditionen är
under terminstid öppen tisdagar kl. 10:00 – 12:00.
Vi hyr även lokaler av Lorensbergskyrkan, Kulturskolan, Konstmuseet och Biblioteket.

Program och information
Vår verksamhet under 2023 kommer att genomföras i sedvanlig omfattning.
I framtiden kan eventuellt vår kurskatalog skickas digitalt till medlemmarna
På vår hemsida www.kalmarsu.se kommer information att finns om vår verksamhet.

Verksamhet planeras inom följande områden:
  • Månadsmöten med intressanta föreläsare och aktuella ämnen
  • Ett fortsatt samarbete med Linnéuniversitetet
  • Föreläsningar med inriktning mot konst och musik
  • Studiecirklar inom främmande språk, litteratur, natur, historia, religion, filosofi,
  • släktforskning, ekonomi och digitala medier, hälsa och bridge
  • Exkursioner och studiebesök inom närområdet
  • En resa till Skåne planeras

Samverkan
Föreningen samverkar med Folkuniversitetet (FU) som ansvarar för att bidragsberättigade aktiviteter genomförs enligt gällande statliga direktiv. Dessutom bistår FU med lokaler och viss administrativ service.
KSU har regelbundna konferenser med andra Senioruniversitet.

Kalmar Senioruniversitet – ett framtidsperspektiv
KSU är i sin verksamhet beroende av engagerade medlemmar för såväl styrelsearbete som programverksamhet.

Vi har också en kontinuerlig diskussion om hur vi ska engagera nya cirkelledare och hitta nya områden/ämnen för rekrytera ”yngre” pensionärer.

Dagens mycket snabba förändringar med bl.a. övergång till en allt mer digitaliserad värld har tydliggjort för styrelsen att vi för att effektivisera vår kommunikation med medlemmarna måste använda digitala medier i större omfattning. Exempelvis göra massutskick via e-post som när vi under Coronapandemin tvingades ställa in eller flytta tidpunkt för studiecirklar.

Vår webb-redaktör arbetar för närvarande med att hitta lämplig programvara. Under 2023 kommer KSU gå över till ny programvara vad gäller ekonomihantering och medlemsregister.

En nära samverkan mellan medlemmar och styrelse är en nödvändig förutsättning för
förnyelsearbetet.

Kalmar 2023-02-09
För styrelsen i KSU