Studieresa

                                 
Höstresa till Östergötland

I augusti besöker vi under två dagar vårt grannlän Östergötland med nedslag i Norrköping, Linköping, Malmslätt och Kisa.  
 
Onsdag den 29 augusti avreser vi från Kalmar klockan 07.00. Bussen tar oss norrut och efter en kafferast fortsätter vi till Norrköping. I den gamla historiska industrimiljön kring Motala Ström har det vuxit upp en levande miljö väl värd att besöka.

Vi delar oss i två grupper och den ena får en guidning i Arbetets Museum med bl.a. EWK-utställningen samt Historien om Alva mm. Den andra gruppen guidas under tiden i det intilliggande Norrköpings Stadsmuseum där bl.a. den gamla textilstaden presenteras. Vi minns väl alla Tuppens Lakansväv! Utställningen heter ”Människor och maskiner”.

Efter gemensam lunch på Restaurang Laxholmen skiftar grupperna plats så att alla får ta del av dessa båda intressanta museer. Därefter tar bussen oss till vårt hotell för incheckning och vila.

På kvällen besöker vi Norrköpings Konstmuseum där vi får guidning i en enastående konstsamling och i en utställning med Ester Almqvist. En spännande konstnär i en spännande tid. Utställningen heter ”Jag lever i två världar”. Direkt efter konstupplevelsen väntar middag i hotellets restaurang.
 
Torsdag 30 augusti intar vi en god frukost i lugn och ro och därefter föreslår vi en promenad i den vackra miljön längs Motala Ström. Här låg Sveriges största industristad och tusentals människor arbetade med spinning och vävning i ylle och i bomull. Byggnaderna finns kvar och präglas nu av andra verksamheter. Möjlighet finns att ströva runt i detta unika industrilandskap.
 
Därefter åker vi till kulturreservatet ”Gamla Linköping” där vi upplever de fina miljöerna med butiker, repslageri, snickarverkstäder, chokladbutik, trädgårdar mm. Besöket avslutar vi med gemensam lunch i ”Wärdshuset Gamla Linköping”.
Vi sätter oss sedan i bussen och åker den korta sträckan till Malmslätt och ”Flygvapenmuseum”. Där guidas vi runt och får berättelser om flyget under 1900-talet. Ett besök som kommer att väcka många minnen.

Sedan bär det av söderut till Kisa och Emigrantmuseet. En högintressant presentation av den utvandring som skedde från denna del av Sverige till Amerika. I detta hus förmedlades biljetter till fartygen som skulle ta förväntansfulla och desperata människor till ”lyckan i väster”. Under tiden som den ena halvan av vår grupp tar del av utställningen, serveras de övriga kaffe och smörgås i den gemytliga gamla kaffestugan ”Café Columbia”. Sedan byter grupperna plats. Nu återstår resan hem till Kalmar.
 
Pris                   2300 kr per person vid del i dubbelrum. Enkelrum plus 
                        530kr. I priset ingår två luncher, middag (dryck tillkom-
                        mer), frukost, två fika, entréavgifter, guidning, hotellrum
                        och buss.
Deltagarantal     40 personer. Minst 35 för att resan ska genomföras.
                        Om fler än 40 personer anmäler sig före 1 juli kommer
                        samtliga platser att fördelas efter lottning.
Tid                    Avresa onsdag 29 augusti kl. 07.00 från Fiskaregatan
                        Kalmar
                        Hemkomst torsdag30 augusti ca kl. 21.00
Anmälan            Anmälan görs senast den 1 julitill Tomas Buss på
                         särskild blankett (kan laddas ned Här), och är bindande.
Övrigt                Deltagarna förutsätts ha egen heltäckande
                         reseförsäkring

                      
Ansvarig             Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84
                         Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
Allmänna tips     Sök gärna information om platserna vi ska besöka på
                         Internet

Vid återbud efter anmälningstidens utgång kommer kostnader som vi inte 
kan påverka att debiteras. Vi tillämpar paketreselagen:

 - Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresa får resenär stå för
   avbokningskostnad om 10 % av resans pris.
 - 30 – 14 dagar före avresa får resenär stå för 20 % av resans pris.
 - 14 dagar till 24 timmar före avresa får resenär stå för 50 % av resans pris.
 - Inom 24 timmar från avresa får resenär stå för 100 % av resans pris.