Studieresor

                                 

Målet för höstens resa är Wanås i nordöstra Skåne
 
En av världens främsta skulpturparker finns i Östra Göinge.
Wanås består av ett medeltida slott, ett ekologiskt jordbruk, en konsthall, en skulpturpark med en permanent samling på över 50 verk producerade speciellt för Wanås.
 
Man har här visat skulpturkonst av internationellt kända konstnärer sedan 1987 och firar i år alltså 30- års jubileum. Varje år är nordiskt och internationellt kända konstnärer inbjudna att producera konst i parken och i inomhusbyggnaderna.
 
Efter en introduktion kommer Marika Wachtmeister, boende på Wanås slott och grundare av skulpturparken, berätta kring temat ” Från tanke till fullbordan”, och om jubileumsboken ” Konst, kor och kärlek”
 
Pris                    650 kr. I resans pris ingår bussresa, inträde, lunch
                         och kaffepaus.
 
Deltagarantal     40 personer. Minst 30 för att resan ska bli av.
 
Tid                     Fredag den 8 september.
                          Avresa kl. 08.00 från Silverlinjens busshållplats vi
                          Pressbyrån på Fiskaregatan, Kalmar.
                          Åter i Kalmar ca kl. 18.30
 
Anmälan             Anmälan görs senast den 1 juli till Tomas Buss på
                          särskild  blankett Wanås, och är bindande.
 
Övrigt                 Deltagarna förutsätts ha egen heltäckande
                          reseförsäkring
 
Ansvarig              Ingrid Lange. Tfn 073 231 74 52
                          Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65


Vid återbud efter anmälningstidens utgång kommer kostnader som vi inte
kan påverka att debiteras. Vi tillämpar paketreselagen:
Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresa får resenär stå för
avbokningskostnad om 10 % av resans pris.
30 – 14 dagar före avresa får resenär stå för 20 % av resans pris.
14 dagar – 24 timmar före avresa får resenär stå för 50 % av resans pris.
Inom 24 timmar från avresa får resenär stå för 100 % av resans pris.