Studiecirklar/Exkursioner   

         
Lokal för studiecirklar:
           
Folkuniversitetet, Kaggensgatan 42, Kalmar om inte annat anges.

 

 


                   MUSIK                 


Lyssna och titta på Opera
Peter Hausenkamp är en passionerad operaälskare, som dessutom har arbetat på Kungliga Operan i Stockholm. Samarbete kommer att ske med Kalmar Teaterförening som visar olika operaföre-ställningar från Metropolitan i New York. De operor som visas studeras under kursen tillsammans med många andra. Kursen belyser olika artister, enskilda uppsättningar samt ger en del anekdoter från operavärlden m.m. Deltagarna kommer att ha möjlighet att påverka innehållet.

Kursledare                  Peter Hausenkamp Tfn 076 113 04 77
Deltagarantal              40
Avgift                         300 kr för hela serien
Tid                             Torsdagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor 23/1, 6/2,
                                  20/2, 5/3, 19/3 och 2/4.
Lokal                          Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig                     Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

__________________________________Jazzens historia
Johan Sandholm är musiker och folkbildare. Denna termin fördjupar vi oss i några av jazzhistoriens mest intressanta skivor, personligheter och grupper. Det blir många lyssningsexempel blandat med lite historik och teori. 
Kurslitteratur: Jazz – musik, människor, miljöer av Jan Bruér och Lars Westin.

Kursledare                 Johan Sandholm. Tfn 070 699 60 83
Deltagarantal             24
Avgift                        300 kr för hela serien
Tid                            Onsdagar 10.00 – 12.15                          
                                 Sex tillfällen: 9/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, och 8/4.
Lokal                          Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig                     Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17
     SPRÅK OCH LITTERATUR    

                                 

Nivåskala för språkkurser

För språkkurser gäller Europarådets rekommenderade nivåskala. Var och en kan själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs.

Nivå Nybörjare
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kom­municera i enkla sammanhang.

Nivå B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd i stort löper utan problem. Jag kan uttala mig klart och detal­jerat om många olika ämnen.

Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål.

Nivå C2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.

 

___________________________________Engelsk konversation – Nivå B1              
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna ditt uttal och bygga på ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska, kompletterat med lite grammatik.
 
Kursledare             Marianne Bram. Tfn 073 386 30 61
Deltagarantal         12
Litteratur               ”New Levels 4”
Avgift                    350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid                        Onsdagar kl. 10.00 – 12.15.
                            Start 22 januari. Tio tillfällen
Ansvarig                Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65


__________________________________Engelsk konversation – Nivå B2                    
Vi läser texter och samtalar kring dessa.

Kursledare               Jill Östlund. Tfn 0480 41 12 86

Deltagarantal           10
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.

Tid                          Tisdagar kl. 10.00 – 12.15 udda veckor. 
                              Start 14 januari. 
Sju tillfällen
Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65 


___________________________________Italienska – Nivå B1                                                              
Vår förtjusning över kommissarie Gigi Bertés kompetens och svagheter är bestående, och till våren fortsätter vi i boken av Martini: ”Il doppio delitto al Grand Hotel Miramar”. Textläsningen, underlättad genom lärarens gloshjälp och grammatiska översikter, kompletteras som vanligt med tidningsartiklar och sånger. Det talade ordet är prioriterat.
 
Kursledare               Rune Persson. Tfn 070 095 9051
Deltagarantal           12
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material kan  
                               tillkomma.
Tid                          Tisdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor.
                               Start 21 januari. Sju tillfällen.
Ansvarig                  Peter Engström. Tfn 070 924 57 15


___________________________________Italienska – Comunicare 2                                    
En kurs för dig som tidigare haft kontakt med italienska språket. Kursboken är Secondo Corso och vi läser vidare i romanen ”Vestivamo alla marianara” av Susanna Agnelli.

Kursledare                Inger Adriansson. Tfn 076 141 30 35
Deltagarantal            12
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                tillkommer.
Tid                           Tisdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor. 
                               Start 21 januari. Sju tillfällen.                                

Ansvarig                   Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17


___________________________________Franska - Nivå B1
Kursen är tänkt för dig som har grundläggande kunskaper i franska men vill träna uttal och öka ordförrådet genom dialogövningar, kortare textstudier och sånger. Tyngdpunkten ligger i det kommunikativa kompletterat med basgrammatik.

Kursledare              Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal          15
Litteratur                Génial 2. Marie-Louise Sanner och Lena Wennberg
Avgift                     350 kr Kostnader för litteratur och material tillkommer
Tid                         Tisdagar kl. 10.00 -12.15 udda veckor. Start 14 januari. 
                             Sju tillfällen
Ansvarig                 Karin Persson. Tfn 070 343 07 94

 

_________________________________Franska – Cercle de lecture                                                                           
En bokcirkel där vi diskuterar, undrar och funderar över texten vi läst. Givetvis sker allt samtal på franska. Kompetenskrav runt B1/B2-nivån. On est ici pour cause du plaisir de parler français!
 
Kursledare                Lars Rudling. Tfn 073 358 53 87
Deltagarantal            12
Litteratur                  Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose.
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid                           Onsdagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor.
                               Start 22 januari. Sju tillfällen
Ansvarig                   Karin Persson. Tfn 070 343 07 94

 

 __________________________________Tyska - Nivå B1
Kursen riktar sig till dem som har grundläggande kunskaper i tyska och som huvudsakligen förstår tyskt standardspråk och som kan samtala om vardagliga ämnen. Tyngdpunkten kommer att ligga på den muntliga delen.

Kursledare                Silvy Elvferson. Tfn 070 454 86 48
Deltagarantal            14
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.  
Tid                           Onsdagar kl. 14.00 - 16.15 ojämna veckor.
                                Start 29 januari. Sju tillfällen.
Ansvarig                   Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72


__________________________________Tyska -  Nivå B2
Målet med kursen är att med olika texter som utgångspunkt utveckla färdigheter i tyska språket. Tyngdpunkten kommer liksom tidigare att ligga på den muntliga delen. Vid kursstarten diskuterar vi era önskemål för att kursen ska bli så allsidig och givande som möjligt.

Kursledare                Katarina Granström. Tfn 070 691 87 92
Deltagarantal            14
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                tillkommer.  
Tid                           Måndagar kl. 10.00 - 12.15 jämna veckor.  
                                Start 20 januari. Sju tillfällen.

Ansvarig                   Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72


__________________________________Litteraturcafé             
Vi ses en gång i månaden, tisdagar, på Stadsbiblioteket, samtalar kring böcker vi läst och dricker eftermiddagskaffe/te. De dagar och teman vi valt i höst är: 

Jan  28       Djur i litteraturen
Feb  25       Isländska författare
Mars 24      Pappor
Apr   28      Tyska författare
 
Temaansvariga       Eva Malmstedt tfn 070 550 72 14 och Ulla Gillberg tfn 070
                             284 10 77 
Deltagarantal          24
Avgift                     300 kr   
Tid                         Tisdagar enligt ovan kl. 13.30 – 15.45 
Lokal                      Kalmar Stadsbibliotek, Tullslätten, Kalmar
Ansvarig                 Karin Persson. Tfn 070 343 07 94

 

__________________________________Ord och språk
Ord och språk är en väsentlig del av vårt sociala liv. Vi vill vårda vår svenska och frågar oss: Vad är rätt och fel? Modevågor härjar, och ”nysvenskan” är inte alltid vad vi lärde oss i skolan. Vi kan hämta värdefull information ur studiet av ord, svenska såväl som inlånade. Svåra termer kan bli lätta om man förstår deras delar och kanske deras etymologi. Tilltal i olika språk är varierande och spännande. Och språk är ju dessutom så roligt!

Kursledare               Rune Persson. Tfn 070 095 9051
Deltagarantal           16
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material kan
                               tillkomma. 
Tid                          Torsdagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor med
                               start 23 januari. Sex tillfällen.
Ansvarig                  Peter Engström. Tfn 070 924 57 15


_________________________________   FILOSOFI OCH RELIGION     


Filosofi – klassiska problem och nya strömningar

  • Några klassiska problem som fortfarande är aktuella
  • Tänkare som ännu talar till oss
  • Vad är moralfilosofi?
  • Politisk filosofi – vad är det?
  • Moderna riktningar: analytisk filosofi, existentialism, postmodernism
  • Deltagarnas egna frågor och funderingar

Inga formella krav på förkunskaper eller tidigare kurser.

Kursledare              Nils Fredrik Aurelius. Tfn 070 530 42 19 och
                             Leif  Stille
Deltagarantal         15
Avgift                    300 kr
Tid                        Onsdagar kl. 13.00 – 15.15. Fem tillfällen
                            29 januari, 12 f ebruari, 26 februari, 11 mars,
                            25 mars
Ansvarig                Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

 

__________________________________Världsreligionerna – Islam
I Sverige har vi länge ansett att tron är en privat angelägenhet och att religionen har spelat ut sin roll. I andra delar av världen verkar utvecklingen gå i motsatt riktning. Varför uppstod islam? Hur har religionen utvecklats? Vad innebär det att vara muslim idag? När man nämner islam idag är det många som tänker på fundamentalism och terrorattentat. Detta är ett ohistoriskt synsätt. Islam har 1,5 miljarder anhängare och har historiskt utmärkt sig genom att vara ytterst tolerant och en religion där man bryr sig om sina medmänniskor.
 
Kursledare               Ulf Bergman. Tfn 070 586 25 68
Deltagarantal           15
Avgift                      300 kr
Tid                          Tisdagar kl. 13.00 – 15.15. Fyra tillfällen 4 februari,
                              18 februari, 3 mars, samt 17 mars
Ansvarig                  Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
           

__________________________________

                     

          KYRKOHISTORIA             


Kyrkornas mysterium
Under tusen år har kyrkobyggnaderna i vårt land utformats i huvudsak på samma sätt - men i vissa avseenden har det skett stora förändringar, t.ex. vad gäller inredning och bildvärld, men också hur rummet arrangeras. Gudstjänstens former har skiftat under olika tider, liksom trons gestaltning och människors föreställningsvärld. Efter en inledande samling gör vi tre exkursioner i närområdet till medeltida kyrkor och talar om hur dessa vittnar om kyrkolivet. Det avslutande tillfället handlar om en sorts medeltida kyrkor som inte finns (ovan jord) i vårt närområde – katedraler och klosterkyrkor.

Kursledare               Peter Bexell. Tfn 073 426 08 46
Deltagarantal           20
Kurslitteratur           ”Kyrkornas mysterium. Tid-rum-liv-gudstjänst.”
                               av Peter Bexell.
Avgift                      300 kr  Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid                          Tisdagar jämna veckor med start 4 februari. 
                               Inledande föreläsning 4 februari kl 14.00 - 16.15 i  
                               Folkuniversitetets lokaler.
                               Kyrkobesök kl 09.30 - 11.45 enligt följande: 18 februari
                               Resmo, 3 mars Arby och Hagby, 17 mars Högsby, Restid
                               tillkommer. 
                               Den 31 mars kl 14.00 - 16.15 föreläsning i Folkuniversi-
                               tetets lokaler om katedraler och klosterkyrkor.
Ansvarig                   Karin Persson. Tfn 070 343 07 94

 

__________________________________


                   
      EUROPAS HISTORIA     


Det kalla kriget
Det kalla kriget startade som en konfrontation mellan Sovjet och USA om hur Europa skulle organiseras efter det andra världskriget. Senare vidgades konflikten till att bli en global kamp inom alla områden. Det som i grunden var en ideologisk kamp mellan det demokratiska/kapitalistiska Väst och det kommunistiska Öst, kom genom kärnvapenupprustningen vid flera tillfällen att hota hela mänsklighetens överlevnad. Tidsperioden vi kommer att studera sträcker sig från 1945 till 1991 då Sovjetunionen upplöstes.

Kursledare                 Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
Deltagarantal             19
Avgift                        300 kr. Kostnad för litteratur kan tillkomma.
Tid                            Torsdagar kl. 13.00 - 15.15. Fyra tillfällen 
                                12 mars, 26 mars, 2 april och 16 april
Ansvarig                    Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61

 

__________________________________

                         

                 EKONOMI               


Aktiekunskap - grundkurs
Kursen ger en övergripande kunskap om aktier och aktieplacering och leds av Carl-Axel Nilsson. Han har mångårig erfarenhet av arbete med aktieplacering via sitt arbete på Sparbanken/Swedbank och genom sitt engagemang i lokalavdelningen av Aktiespararna. I kursen ingår ett besök på Aktiespararnas kvällsmöte i Kalmar.
 
Kursledare               Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal           10
Avgift                      350 kr.
Kurslitteratur           ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
Tid                          Torsdagar jämna veckor kl. 09.30 – 11.45. 
                               Sex tillfällen. Start 6 februari.
                               Tidpunkt för besök hos Aktiespararna efter
                               överenskommelse med deltagarna
Ansvarig                  Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72

 

 __________________________________Aktiekunskap - fortsättningskurs
Deltagande förutsätter grundkunskaper om aktier t.ex via Senioruniversitetets grundkurs.
 
Kursledare              Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal          10
Avgift                     300 kr.
Kurslitteratur          ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
Tid                         Torsdagar ojämna veckor kl. 09.30 – 11.45.
                              Fyra tillfällen. Start 13 februari.
Ansvarig                 Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72

 

__________________________________


                       
            DATA            

IT - Apple
Hantera dina digitala bilder - för Appleanvändare (OBS! ej Android)
Vi går igenom hur vi strukturerar och sparar våra bilder på olika sätt
t. ex. i moln, på USB, på hårddiskar eller i olika program. Vi tittar också på olika möjligheter att presentera och visa bilder via bildspel och hur man beställer fotoböcker, visar bilder via TV eller storbildsprojektor.
Kursen vänder sig endast till Appleanvändare med iPhone och/eller iPad. Det är många Appleanvändare som har PC (dator), det går bra att delta i Applekursen ändå. OBS! Tag med egen iPhone och/eller iPad, (dator).
     
Kursledare               Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                8
Avgift                      600 kr
Tid                          Fredagar 6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars.

                              Du kan välja antingen förmiddag eller eftermiddag.
                              Grupp 1: 09.00 – 11.30
                              Grupp 2: 13.00 – 15.30
Ansvarig                  Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61

 

_________________________________

 

        SLÄKTFORSKNING       


Släktforskning – Fortsättningskurs A - jämna veckor

Kursledare             Birgitta Berkemar. Tfn 070 37 68 554

Deltagarantal         4
Förkunskaper         Genomgått KSU:s grundkurs i släktforskning
Avgift                    350 kr
Tid                        Fredagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor. 
                            Start 24 januari. Sex tillfällen 
Lokal                     Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

 

_________________________________Släktforskning – Fortsättningskurs B - udda veckor

Kursledare             Birgitta Berkemar. Tfn 070 37 68 554
Deltagarantal         4
Förkunskaper         Genomgått KSU:s grundkurs i släktforskning
Avgift                    350 kr
Tid                        Fredagar kl. 10.00 – 12.15 udda veckor. 
                            Start 17 januari. Sex tillfällen 
Lokal                     Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

 

_________________________________


 

             HÄLSA                 


Att röra sig enkelt och lätt                                           
Feldenkraismetoden® är en etablerad metod för att lära sig minska spänning och trött­het och som också lindrar smärta och stelhet. Metoden är uppbyggd på vårt ursprung­liga, medfödda sätt att röra sig. Undervisningen sker i grupp och syftar till ökad medvetenhet genom rörelse. Delta­garna utför, mestadels liggande på golvet, långsamt rörelser efter lärarens instrukt­ioner.
Kursen vänder sig i första hand till dig som ej deltagit tidigare men i mån av plats är även gamla deltagare välkomna.

Kursledare               Agneta Stenkula. Tfn 070 760 82 24
Deltagarantal           10
Avgift                      350 kr
Tid                          Torsdagar kl. 09.45-12.00 varje vecka.
                              Start 30 januari. Sex tillfällen
Utrustning               Bekväma kläder
Lokal                       Trappan bredvid Slottsvägen 1A, Kalmar
Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

 

 _________________________________

 


 
           NATUR            

Det svenska kulturlandskapet
Kursen belyser det svenska kulturlandskapets utveckling från jägar- och samlarstadiet fram till det moderna jordbruket. Faktorer som markanvändning, djurens betning, skötsel av slåtterängar, åkerbruk samt tekniska innovationer har här spelat stor roll. Även statliga ingripanden i form av skiftesreformer har haft väsentlig betydelse.
Med äldre lantmäterikartor till grund kommer utvecklingen av en by att studeras.
Kursen omfattar tre föreläsningar samt en heldagsexkursion till Bråbygden, som är känd som ett av Sveriges största sammanhängande kulturlandskap.

Kursledare                   Arnold Samuelsson. Tfn 0480 142 16
Deltagarantal               15
Avgift                          300 kr. 
Tid                              Onsdagar kl. 13.00 – 15.15 den 29 april, 6 maj
                                   samt  13 maj.
                                   Heldagsexkursionen mitten - slutet av maj efter
                                   överenskommelse med kursdeltagarna.
Ansvarig                      Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72   

 

_________________________________
         NATUR / EXKURSIONER       


Natur i staden – växt- och djurmöten i Kalmar
Inom Kalmar stad finns flera fina och besöksvärda naturområden. Under våren börjar vi med att lära känna naturområdena kring Skälbyviken/Svensknabben, alternativt Svinö – Jutnabben. (Vilket det blir beror på hur tidig våren blir). Under april besöker vi Djurängshagen och backarna för att till sist i maj göra ett nedslag vid Kalmar Dämme.

Under vandring till fots följer vi vårens framskridande på upptrampade stigar och mindre grusvägar. Vi kan även komma att passera över gamla, bortglömda odlingsmarker, se spåren efter brons- och järnåldern, följa stranden och uppleva flyttfåglarnas återkomst. Mattor av vitsippor möter oss när lövträdens knoppar slår ut, koltrast och lövsångare sjunger och kanske ser vi citronfjäril och nässelfjäril fladdra i solskenet! Vi stiftar bekantskap med hur landskapet kan ta hand om vatten och dess rening på biologisk väg. Vi följer hur olika organismer konkurrerar om utrymmet i naturen för att söka skydd, föda och lyckas med sin fortplantning.

Kursledare              Görgen Göransson. Tfn 070 670 64 29
Deltagarantal          18
Avgift                     300 kr
Utrustning              Förslag på lämplig utrustning och handböcker
                             presenteras vid den första sammankomsten.
Tid                         Tisdagen 10 mars kl.13.00-15.15 (Obs tiden)
                             Introduktion, fakta och bildvisning i Folkuniversitetets lokaler,
                             Kaggensgatan 42.
Exkursioner            Kl. 09.00-12.00 Tisdag 17 mars,14 april resp. 12 maj.
                             Exakt samlingsplats för första exkursionstillfället
                             meddelas vid träffen 10 mars samt e-post
Ansvarig                 Hans Gillberg Tfn 072 721 91 17

 

_________________________________Möt vårens fåglar på Öland
Donat Hullmann är ornitolog och tar oss under två dagar med ut i naturen och i fåglarnas värld på södra Öland.

Vi välkomnar fåglarna tillbaka till våra breddgrader efter sina vinter-kvarter söderut. Vilka fågellokaler på södra Öland vi besöker, avgörs av var det finns flest och intressantast fåglar vid respektive tillfälle.
Vi lär oss känna igen fåglarna på deras utseende, flykt, sång och andra läten. Vi hoppas få se både småfåglar, vadare, änder och rovfåglar. Du får vara med om två dagar med fina naturupplevelser.
Klä dig klokt och glöm inte egen fika. Ta med kikare om du har - annars delar vi med oss så att alla kan få se fåglarna på nära håll.

Du kan välja mellan tre alternativa kurstillfällen:

Grupp 1: Tisdagar    28 april och 26 maj kl 09.00 - 14.00
Grupp 2: Onsdagar   29 april och 27 maj kl 09.00 - 14.00
Grupp 3: Torsdagar  30 april och 28 maj kl 09.00 - 14.00

Kursledare              Donat Hullmann.
Deltagarantal          20 per grupp
Avgift                     400 kr
Tid                         se ovan
Plats                      Södra Öland. Exakt plats meddelas de anmälda
                             deltagarna. Vi kommer att planera för samåkning
                             från Kalmar.
Ansvarig                 Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84

 

_________________________________Blomstervandringar på Öland

Lisa Tengö är naturguide på Öland och tar oss med på två exkursioner.

Sippvandring den 7 april
”Blåsippan börjar blomma då tjälen knappt gått ur marken och står ända till dess tulpanen slagit ut. När blåsippans blomning börjar, då börjar aspdungarna skifta i grått och björklundarna i rött, då leker norsen, då börjar gräsen växa upp vid vattnet. Blåsippan går i spetsen för lundflorans skara.” Så vackert skrev Linné om blåsippan då han 1745 gav ut sin Svenska flora. Blåsippan blommar kanske allra vackrast vid Rune Johns äng. Vi vandrar i Mittlandsskogen genom Gamla Skogsby. Under vandringen tittar vi också på andra vårblommande örter och lär oss olika lövträd genom att studera deras knoppar.

Orkidévandring den 11 maj
Vid orkidévandringen går vi söderut på Alvaret där Göknycklar, Adam och Eva, Sankt Pers nycklar och kanske Krutbrännare blommar. Vi studerar också andra arter som blommar samtidigt och funderar lite över varför Linné vid sitt besök på Öland 1741 i sin dagbok skrev ”Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte, att detta land var helt annorledes än de andra Sveriges provinser .”
Vi går över vägen och fikar på raststället Eriksöre där vi kan njuta av utsikten över den bördiga Mörbylångadalen och reflektera över varför växtligheten i dalen skiljer sig så markant från Alvarets.
Stövlar rekommenderas. Medtag fika


Kursledare           Lisa Tengö. Tfn 076 114 76 30
Deltagarantal       20
Avgift                  300 kr för båda tillfällena
Tid                      Tisdag 7 april och måndag 11 maj, kl. 09.30 – 12.30
Plats                    Samling vid Station Linné söder om Skogsby på Öland.
Ansvarig              Karin Persson. Tfn 070 343 07 94

 

_________________________________Från rykande vulkaner till knakande inlandsisar
Jan Mikaelsson är geolog och tar oss med på en resa i tiden under vilken vi försöker förstå hur vårt landskap formats från urtiden till nutiden. Vi besöker bland annat spåren av ett vulkanutbrott i Nybro, de stora åsarna i Orrefors och den spännande torvmossen i Algutsboda.

Kursledare          Jan Mikaelsson
Deltagarantal      50
Avgift                 300 kr
Tid                     Måndagen den 27 april kl. 08.30 – ca 16.30
Plats                  Samling i Kalmar, Pressbyrån vid Fiskargatan för vidare
                         resa med gemensam buss (ingår i avgiften).
                         Medtag egen lunch som intas ute i naturen.
Ansvarig             Lena Persson. Tfn 073 053 03 06