STUDIECIRKLAR                           


Lokal för studiecirklar:

Folkuniversitetet, Kaggensgatan 42, Kalmar
om inte annat anges.

                  NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKURSER            

                                 

För språkkurser gäller Europarådets rekommenderade nivåskala. Var och en kan själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs.

Nivå Nybörjare
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kom­municera i enkla sammanhang.

Nivå B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd i stort löper utan problem. Jag kan uttala mig klart och detal­jerat om många olika ämnen.

Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål.

Nivå C2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.

                                    SPRÅK                                     

Engelsk konversation – Nivå B1

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna ditt uttal och bygga på ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska, kompletterat med lite grammatik.
 

Kursledare Marianne Bram. Tfn 073 386 30 61
Deltagarantal 10
Litteratur ”New Levels 4”
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid  Onsdagar kl. 10:00 – 12:15 varje vecka.
Start 7 september. Tio tillfällen
Ansvarig  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

__________________________________


Engelsk konversation – Nivå B2                    
Vi läser texter och samtalar kring dessa.

 

Kursledare Jill Östlund. Tfn 0480 41 12 86
Deltagarantal 10
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid  Tisdagar kl. 10:00 – 12:15 udda veckor. 
Start 13 september. 
Sju tillfällen
Ansvarig  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

Italienska – Nivå A2
En kurs för dig som tidigare haft kontakt med italienska språket. Kursboken är Communicare 2 och den inspirerar oss till samtal om aktuella händelser och platser i Italien. Vi läser italienska noveller och tidningsartiklar.
 

Kursledare Inger Adriansson. Tfn 076 141 30 35
Deltagarantal 12
Litteratur ”Communicare 2”
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid  Tisdagar kl. 10:00 – 12:15 jämna veckor.
Start 20 september. Sju tillfällen.
Ansvarig  Bibbi Johansson. Tfn 070 271 31 22

Tyska – Nivå B1                                                              
Kursen är tänkt för dig som har grundläggande kunskaper i tyska men vill träna uttal och utöka ordförrådet genom dialogövningar, kortare textstudier och sånger. Vi läser också en skönlitterär bok. Tyngdpunkten ligger på det kommunikativa kompletterat med basgrammatik.

 

Kursledare Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal 12
Litteratur Lieber Deutsch 4 2.0 Annika Karnland m.fl.
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid  Måndagar Måndagar kl. 10:00 – 12:15 jämna veckor.
Start 5 september. Sju tillfällen.
Ansvarig  Kristina Ankarberg Karlbom. Tfn 070 655 05 63
Joe deSousa, CC0, via Wikimedia Commons
Joe deSousa, CC0, via Wikimedia Commons

Franska - Nivå B1
Kursen är tänkt för dig som har grundläggande kunskaper i franska men vill träna uttal och utöka ordförrådet genom dialogövningar, kortare textstudier och sånger. Tyngdpunkten ligger på det kommunikativa kompletterat med basgrammatik.
 

Kursledare Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal 12
Litteratur Génial 2. Marie-Louise Sanner och Lena Wennberg
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid  Tisdagar kl. 10:00 – 12:15 udda veckor.
Start 13 september. Sju tillfällen.
Ansvarig  Kristina Ankarberg Karlbom. Tfn 070 655 05 63

_________________________________


Franska – Cercle de lecture                                                                       
En bokcirkel där vi diskuterar, undrar och funderar över texten vi läst. Givetvis sker allt samtal på franska. Kompetenskrav runt B1/B2-nivån. On est ici pour cause du plaisir de parler français! Välj grupp 1 eller grupp 2.

 

Kursledare Lars Rudling. Tfn 073 358 53 87
Deltagarantal 10
Litteratur La première gorgée de bière, Philippe Delerm.
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid  Grupp 1: Onsdagar kl. 10:00 – 12:15. 7 sept, 5 okt, 19 okt,
2 nov, 16 nov, 30 nov och 7 dec.
Grupp 2: Onsdagar kl. 10:00 – 12:15. 31 aug, 14 sept,
28 sept, 12 okt, 26 okt, 9 nov och 23 nov.
Ansvarig  Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

                               LITTERATUR                              

Litteraturcafé             
Vi ses en gång i månaden på Stadsbiblioteket, samtalar om böcker vi läst och dricker eftermiddagskaffe/te. De dagar och teman vi valt i höst är:

 

Tisdag 6 september Bästa boken jag läst i sommar!
Tisdag 4 oktober Öar
Tisdag 1 november Böcker om och av samer
Tisdag 6 december Krig och fred

 

Temaansvariga Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14
Ulla Gillberg. Tfn 070 284 10 77
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Tisdagar enligt ovan kl. 13:30 – 15:45
Lokal Kalmar Stadsbibliotek, Esplanaden 30 (Gamla Posten)
Ansvarig Ann-Britt Sparre. Tfn 073 340 43 01

                                  FILOSOFI                                 

Filosofi - nyare filosofiska strömningar
Vilka filosofiska frågor är relevanta idag?

  • Analytisk filosofi från Wienskolan till Wittgenstein och vidare.
  • Existentialismen från Kierkegaard till Sartre - lever den än?
  • Postmodernism, feminism och andra -ismer.
  • Marxism före och efter realsocialismens fall.
  • Etiska frågor i värdenihilismens tid.

Nytt upplägg och delvis nytt material. Inga förkunskaper behövs.
 

Kursledare Nils Fredrik Aurelius. Tfn 070 530 42 19 och Leif Stille
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr. Kostnad för kurslitteratur kan tillkomma.
Tid Torsdagar kl. 13:00 – 15:15. Fem tillfällen. 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november och 24 november.
Ansvarig Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

                                RELIGION                                 

Världsreligionerna - Hinduism och Buddism

Hinduismens rötter går tillbaka 5000 år. Det är dock tveksamt om man kan tala om en religion. Hinduismen är ett paraplybegrepp som täcker in allt från dyrkan av en sten i skogen till tron på en världssjäl som genomsyrar allt. Några nyckelbegrepp är kon, kastväsendet, karma och kalpa.
Buddismen uppstod ur hinduism som kristendom ur judendom. Likheter med hinduismen är stora men det finns också stora olikheter. Buddismen är inte enhetlig. Det är stor skillnad mellan buddismen i Kina, Japan och den på Sri Lanka.
Kan man definiera en åskådning som religion ifall den saknar gudsbegrepp?

 
Kursledare Ulf Bergman. Tfn 070 586 25 68
Deltagarantal 14
Avgift 300 kr.
Tid Tisdagar kl. 13.00–15.15. Fyra tillfällen 18 oktober,
1 november, 15 november och 29 november.
Ansvarig Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

                               HISTORIA                                  

Det kalla kriget

 Det kalla kriget startade som en konfrontation mellan Sovjet och USA om hur Europa skulle organiseras efter det andra världskriget. Senare vidgades konflikten till att bli en global kamp inom alla områden.
Det som i grunden var en ideologisk kamp mellan det demokratiska/kapitalistiska Väst och det kommunistiska Öst, kom genom kärnvapenupprustningen vid flera tillfällen att hota hela mänsklighetens överlevnad.
Tidsperioden vi kommer att studera sträcker sig från 1945 till 1991, då Sovjetunionen upplöstes. 

 

 
Kursledare Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 7
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr.
Tid Tisdagar kl. 10:00 - 12:15. Fyra tillfällen, 6 september, 20 september, 4 oktober och 18 oktober.
Ansvarig Kristina Karlbom Ankarberg. Tfn 070 655 05 63

                                  EKONOMI                                 

Aktiekunskap - grundkurs
Kursen ger en övergripande kunskap om aktier och aktieplacering och leds av Carl-Axel Nilsson. Han har mångårig erfarenhet av arbete med aktieplacering via sitt arbete på Sparbanken/Swedbank och genom sitt engagemang i lokalavdelningen av Aktie-spararna. I kursen ingår ett besök på Aktiespararnas kvällsmöte i Kalmar.
 
Kursledare Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal 10
Kurslitteratur ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson.
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid Torsdagar ojämna veckor kl. 09:30 – 11:45. Sex tillfällen. Start 15 september. Tidpunkt för besök hos Aktiespararna efter överenskommelse med deltagarna.
Ansvarig Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65
__________________________________

Aktiekunskap - fortsättningskurs
Deltagande förutsätter grundkunskaper om aktier t.ex via Senioruniversitetets grundkurs.
 
Kursledare Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal 10
Avgift 300 kr.
Tid Torsdagar jämna veckor kl. 09.30–11.45. Fyra tillfällen. Start 22 september.
Ansvarig Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

                                     DATA                                      

Bilder i iPhone/iPad
Hantera dina digitala bilder - för Appleanvändare, iPhone/iPad (OBS! ej Android). Vi går igenom hur vi strukturerar och sparar våra bilder på olika sätt. Vi tittar också på olika möjligheter att presentera och visa bilder via bildspel och hur man skapar och beställer fotoböcker, visar bilder via TV eller storbildsprojektor. 
Kursen vänder sig endast till Appleanvändare med iPhone och/eller iPad. Det är många Appleanvändare som har PC (windowsdator), men det går bra att delta i Applekursen ändå.

OBS! Tag med egen iPhone och/eller iPad, (dator).

 
Kursledare Tom Gagner Tfn 070 888 71 97
Deltagarantal 8
Avgift 600 kr.
Tid Torsdagar kl. 09:00 – 11:30. 6 okt, 13 okt, 20 okt och 27 okt.
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17
_______________________________

Bli god vän med din Mac
Kursen vänder sig till dig som idag använder en Macdator och som vill fördjupa dina kunskaper i att använda en Mac. Kursen vänder sig också till dig som är helt ny Macanvändare. Vi fördjupar oss i Macens motsvarighet till Microsof Office, Pages, Numbers och Keynote, som följer med varje Mac. Vi tittar också på hur du kan använda den inbyggda funktionen TimeMachine, som bl a hjälper dig att återställa filer som kan ha raderats av misstag eller om det uppstått något fel på dem.
OBS. Ta med egen Mac om du har en som är bärbar.

 
Kursledare Tom Gagner Tfn 070 888 71 97
Deltagarantal 8
Avgift 600 kr.
Tid Torsdagar kl. 13:00 – 15:30, 6 okt, 13 okt, 20 okt och 27 okt.
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

                           SLÄKTFORSKNING                         

Släktforskning – fortsättningskurs A - jämna veckor
 

Kursledare Birgitta Berkemar. Tfn 070 37 68 554
Deltagarantal 4
Förkunskaper Genomgått grundkurs i släktforskning samt ha datorkunskap
Avgift 350 kr.
Tid Fredagar kl. 10:00 – 12:15 jämna veckor med start 9 september. Sex tillfällen
Lokal Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06
_________________________________

Släktforskning – nybörjarkurs B - udda veckor
 
Kursledare Birgitta Berkemar. Tfn 070 37 68 554
Deltagarantal 4
Förkunskaper Genomgått grundkurs i släktforskning samt ha datorkunskap
Avgift 350 kr.
Tid Fredagar kl. 10:00 – 12:15 udda veckor med start
16 september. Sex tillfällen
Lokal Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

                                  HÄLSA                                     

Att röra sig enkelt och lätt                                           

Feldenkraismetoden® är en etablerad metod för att lära sig minska spänning och trött­het och som också lindrar smärta och stelhet. Metoden är uppbyggd på människans ursprung­liga, medfödda sätt att röra sig.
Undervisningen sker i grupp och syftar till ökad medvetenhet genom rörelse. Delta­garna utför, mestadels liggande på golvet, långsamt rörelser efter lärarens instrukt­ioner.
Kursen vänder sig i första hand till dig som ej deltagit tidigare men i mån av plats är även gamla deltagare välkomna.

 
Kursledare Agneta Stenkula. Tfn 070 760 82 24
Deltagarantal 10
Avgift 350 kr.
Tid Fredagar kl. 09:45 – 12:00, 28 okt, 4 nov, 11 nov, 25 nov, 2 dec och 9 dec.
Utrustning Bekväma kläder
Lokal Ingång via trappan bredvid Slottsvägen 1A, Kalmar
Ansvarig Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

                                    NATUR                                   

Det svenska kulturlandskapet
Kursen belyser det svenska kulturlandskapets utveckling från jägar- och samlarstadiet fram till det moderna jordbruket. Faktorer som markanvändning, djurens betning, skötsel av slåtterängar, åkerbruk samt tekniska innovationer har här spelat stor roll. Även statliga ingripanden i form av skiftesreformer har haft väsentlig betydelse.
Med äldre lantmäterikartor till grund kommer utvecklingen av en by att studeras. Kursen omfattar tre föreläsningar samt en heldagsexkursion till Bråbygden, som är känd som ett av Sveriges största sammanhängande kulturlandskap.

 

Kursledare Arnold Samuelsson. Tfn 0480 142 16
Deltagarantal 10
Avgift 300 kr.
Tid Onsdagar kl. 13:00 – 15:15 den 31 augusti, 7 september och 14 september. Heldagsexkursion någon gång i september efter överenskommelse med deltagarna.
Ansvarig Peter Engström. Tfn 070 924 57 15

                        NATUR/EXKURSIONER                    

Natur och kultur i en spännande blandning

Jan Mikaelsson är geolog och tar oss med på en spännande tur i natur- och kultur- landskapet. Vi dricker vatten ur den sägenomspunna St Sigfrids källa utanför Nybro och besöker det unika åsnätet i Igersdela, som har statusen av ett geologiskt riksobjekt. I Runtorp utanför Tvärskog betraktar vi en av länets största bergtäkter innan vi styr kosan mot Gullaskruv och Orreforsområdet. I Barkeström går vi tillsammans en cirka två kilometer lång natur- och kulturstig med "tittgluggar" in i äldre tider. I Gullaskruv hinner vi säkert också med att gå upp till de egendomliga stensträngarna som har blivit vida kända på grund av sin märkliga historia.
 
Kursledare Jan Mikaelsson
Deltagarantal 45
Avgift 300 kr.
Tid Tisdag 20 september kl. 08:30 - ca 16:30
Plats Samling vid Pressbyrån, Fiskaregatan i Kalmar för vidare resa med gemensam buss (ingår i avgiften). Medtag egen lunch som intas ute i naturen.
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

Möt höstens fåglar på Öland
Donat Hullmann är ornitolog och tar oss under två dagar med ut i naturen och i fåglarnas värld på södra Öland.
Vi möter både vanliga och ovanliga fåglar under deras flytt mot varmare breddgrader. Vilka fågellokaler på södra Öland vi besöker avgörs av var det finns flest och mest intressanta fåglar vid respektive tillfälle.
Vi hoppas få se både småfåglar, vadare, änder och rovfåglar. Du får vara med om två dagar med fina naturupplevelser.
Klä dig klokt och glöm inte egen fika. Ta med kikare om du har – annars delar vi med oss så att alla kan få se fåglarna på nära håll.


Du kan välja mellan fyra alternativa kurstillfällen

Grupp 1 Tisdagar 20 september och 11 oktober kl. 09:00 – ca 14:00
Grupp 2 Onsdagar 21 september och 12 oktober kl. 09:00 – ca 14:00
Grupp 3 Torsdagar 22 september och 13 oktober kl. 09:00 – ca 14:00
Grupp 4 Fredagar 23 september och 14 oktoberkl. 09:00 – ca 14:00

     

Kursledare Donat Hullmann
Deltagarantal 20 per grupp
Avgift 400 kr totalt för båda tillfällena
Tid Se ovan
Plats Södra Öland. Exakt plats meddelas deltagarna
Ansvarig Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84

     

                                   MUSIK                                     

Klassisk musik
Jazzens historia
Lyssna och titta på opera

Se vidare under Föreläsningar