KULTUR / STUDIEBESÖK     


Besök på Kläckeberga Gård

Vi besöker Per Dahlberg på Kläckeberga Gård. Per är internationell kakelugns-makare, med antika kakelugnar som specialitet. Han köpte den drygt 200 år gamla herrgården med flyglar och omgivande park från Kalmar kommun år 2000 och har med kunnande och energi rustat upp och inrett mangårdsbyggnaden på ett tidstroget sätt. År 2008 tilldelades Per Dahlberg Länsförsäkringars byggnadsvårds-pris, men det stora renoverings- och inredningsprojektet är ständigt pågående.
Per visar runt och berättar om gårdens historia med anor från 1300-talet, om byggnadstekniska detaljer, inredningsföremål och kuriosa som framkommit under renoveringsarbetet.

Vi samlas på Kläckeberga Gård. Parkering finns framför grindarna. Visningen tar 1,5 - 2 timmar inklusive paus, beroende på frågor och diskussion under tiden. Deltagarantal: Högst 30 personer per grupp för att visningen ska fungera. Vid fler än 30 anmälda per grupp fördelas platserna genom lottning. OBS! Byggnaden är inte handikappanpassad eller framkomlig med rollator, och det krävs att deltagarna har god rörlighet.

Avgift               200 kr.
Tid                   Grupp 1: Tisdag   21 april kl. 13.30 – ca 15.30
                       Grupp 2: Torsdag 23 april kl. 13.30 – ca 15.30
                       Anmälan är bindande. Se flik "KURSANMÄLAN".
Ansvarig           Peter Engström. Tfn 070 924 57 15