STUDIEBESÖK                                       
 


Eventuellt besök på Kährs Golv i Nybro

I augusti-september beslutar Kährs om studiebesök ska få anordnas under hösten. Den rådande pandemisituationen med riktlinjer mm blir avgörande. Under förutsättning att Kährs lämnar klartecken planeras två studiebesök. Vid totalt fler än 60 anmälda fördelas platserna genom lottning. Snarast efter Kährs besked kontaktar KSU de 60 deltagarna per e-post. Om besöken blir av kommer dag, tid och plats att meddelas, varefter anmälningsavgiften inbetalas av deltagaren. Om besöken ställs in meddelas detta.

Kährs Golv är ett intressant och viktigt företag i Nybro och regionen. Vi får möjlighet att se verksamheten och höra om företagets historia, utveckling och produktion. Kährs med drygt 700 anställda har arbetat med trä i över 160 år och är idag en av de äldsta och mest innovativa tillverkarna av parkettgolv i världen. Kährs golv finns i bostäder, kontor, butiker, hotell, konserthus, teatrar och sportarenor i Europa, Asien och Amerika. Man levererar golv till över 70 länder.

OBS! Lokalerna är mycket stora och vi kommer att gå totalt ca 4,5 kilometer med trappor ibland. Under vandringen kan ingen lämnas kvar utan alla måste hålla ihop. Bra skor, god rörlighet och ork krävs!
Efter introduktion, fika och visning på cirka 2,5 timmar åker vi till Pukeberg för dagens lunch. Åter i Kalmar cirka 14.00.


Avgift                    400 kr. I priset ingår bussresa, fika, visning samt lunch.
Deltagarantal        Max 30 per besök men minst 25 per besök för att resan ska bli av.
Tid                          Efter samråd med Kährs meddelas de antagna per e-post.
Plats                      Avresa med buss från Kalmar. Meddelas till antagna deltagare.
Ansvarig                Peter Engström. Tfn 070 924 57 15

 ________________________________________________________Besök på Kläckeberga Gård

Vi besöker Per Dahlberg på Kläckeberga Gård. Per är internationell kakelugnsmakare, med antika kakelugnar som specialitet. Han förvärvade den 200 år gamla herrgården med flyglar och omgivande park från Kalmar kommun år 2000 och har med kunnande och energi rustat upp och inrett mangårdsbyggnaden på ett tidstroget sätt. År 2008 tilldelades Per Dahlberg Länsförsäkringars byggnadsvårdspris, men det stora renoverings- och inredningsprojektet är ständigt pågående.

Per visar runt och berättar om gårdens historia med anor från 1300-talet, om byggnadstekniska detaljer, inredningsföremål och kuriosa som framkommit under renoveringsarbetet.

Vi samlas på Kläckeberga Gård. Transport sker på eget initiativ och parkering finns framför grindarna. Visningen tar 1,5–2 timmar inklusive paus, beroende på frågor och diskussion under tiden.
Deltagarantal: Högst 30 personer per grupp för att visningen ska fungera. Vid fler än 30 anmälda per grupp fördelas platserna genom lottning. OBS! Byggnaden är inte handikappanpassad eller framkomlig med rollator, så det krävs att deltagarna har god rörlighet.

Avgift               200 kr.
Tid                    Grupp 1: Tisdag   28 september kl. 13.30 – ca 15.30
                         Grupp 2: Torsdag 30 september kl. 13.30 – ca 15.30
                         Anmälan är bindande. Se flik "KURSANMÄLAN".
Ansvarig           Peter Engström. Tfn 070 924 57 15