MÅNADSMÖTEN                            

Månadsmöten äger rum måndagar datum enligt nedan kl. 13:30 till ca 15:00 i Lorensbergskyrkan, Lorensbergsvägen 8, Kalmar. Månadsmöten är avgiftsfria för medlemmar. Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.

15 januari
Byggnadsminnen i Kalmar

Länsmuseets chef Örjan Molander tar oss med på en resa i ord och bilder genom Kalmar län, där vi får bekanta oss med byggnadsminnen av skilda slag. Dessa byggnader och miljöer är skyddade som "synnerligen märkliga genom sina kulturhistoriska värden", och uppvisar en stor bredd. Här finns enskilda byggnader som herrgårdar och banvaktarstugor, fyrar och handpappersbruk, men också samlade miljöer i städer och byar, i skärgård och skogsbygd. Länet är rikt på sevärdheter, och Örjan ger värdefulla beskrivningar av miljöerna.

____________________________


5 februari
Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet. Längtan, lust och oro.

Hur gick det till när nittonhundratalet blev kärnfamiljens århundrade? Pappa, hemmamamma och två - helst tre barn - blev normen i svensk vardag mellan trettio- och sextiotalen. Den nya familjen blev ett centralt verktyg i byggandet av folkhemmet. Yttre villkor som trångboddhet, arbetslöshet och nya ideal banade väg för både längtan och besvikelse.

Lundaprofessorerna i etnologi Jonas Frykman och Orvar Löfgren berättar i ord och bild om de viktiga sammanhangen ur sin nya bok "Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet. Längtan, lust och oro", där de följer familjelivets och hembyggets förändringar, synen på parbildning, romantik och sexualitet. Det handlar inte minst om känslor och vardagens nya utmaningar. Boken utgör en fortsättning på klassikern "Den kultiverade människan" som behandlade ett tidigare skede i svensk vardag.

____________________________


8 april
Taiwan och Kina åter i världspolitikens centrum

Agneta Engqvist och Göran Leijonhufvud, är journalister och författare med 40 respektive 50 års erfarenhet från Kina med flera besök i Taiwan. Agneta var bland annat korrespondent för Dagens Industri. Göran var korrespondent för Dagens Nyheter. Han är också forskare och fil.dr. i sinologi. Tillsammans och enskilt har de skrivit flera Kinaböcker.

”Vi talar om hur 24 miljoner människor på en liten ö i praktiken rör sig mot oberoende från ett allt mäktigare Kina med 1,4 miljarder invånare. Under våra besök har vi upplevt hur Taiwan utvecklat en ytterst livaktig demokrati. Men Kina har historiska anspråk på ön och kräver en återförening. Under senare år har Kina hotat med militära manifestationer runt hela ön. Samtidigt skärper USA tonen och lovar att stödja Taiwan om Peking skulle invadera.
Vi tar också upp de taiwanesiska företagens betydelse för Kinas snabba tillväxt – och för västvärldens totala beroende av produktionen av halvledare på Taiwan. En invasion skulle innebära ett dråpslag mot hela världens ekonomiska system och stabilitet och i förlängningen ett hot mot världsfreden.”

____________________________


13 maj
Sverige under andra världskriget

Henrik Berggren avslutar sin breda, kritikerhyllade, trilogi om Sverige under andra världskriget med att skildra de sista dramatiska krigsåren. Efter slagen vid El Alamein och Stalingrad har den tyska krigslyckan vänt och röster höjs för att ”lägga om kursen i de allierades riktning”. Men Sverige är fortfarande inringat av Tyskland och trots en växande kritik mot eftergiftspolitiken går regeringen försiktigt fram.

Med hjälp av dagstidningar, dagböcker, brev och romaner skildras vardagslivet i krigets skugga. Svenskarna går på bio och restaurang som aldrig förr, äktenskap och barnafödande ökar och författarna debatterar om litteraturen har en plikt att göra beredskapstjänst. Samtidigt har krigsåren förändrat Sveriges invånare. Med de danska judarnas flykt hösten 1943 sjunker insikten på allvar in om att nazisterna är på väg att utplåna Europas judar. Det stoppar dock inte Sverige från att exportera järnmalm och kullager till Tyskland i utbyte mot kol. När USA hotar att bomba SKF i Göteborg ställs frågan om svensk neutralitet på sin spets.

____________________________