Månadsmöten 
 
Jan 14      Vilhelm Moberg – Mannen i skogen
                Jens Liljestrand
Jens Liljestrand är litteraturvetare, författare och skribent. Sedan 2013 är han biträdande kulturchef på Expressen. Han är Sveriges största auktoritet på Vilhelm Moberg och disputerade 2009 med avhandlingen "Mobergland".
Den i år utgivna boken ”Mannen i skogen” har beskrivits som den definitiva biografin om Vilhelm Moberg och hans stund på jorden. Liljestrand skildrar hans liv med samma skoningslösa ärlighet som Vilhelm Moberg själv använde när han beskrev andra människors öden och äventyr.

Jens Liljestrand har i år tilldelats Samfundet De Nios pris och han är nominerad till Augustpriset i kategorin fackböcker.


Feb 4       Natur i förändring
               Harald Säll

Harald Säll är lärare och forskare inom ämnesområdet skog och träteknik
på Linnéuniversitetet. Som utbildad jägmästare med många års erfarenhet     från näringslivet och chef för skoglig forskningsstation, brinner Harald 
Säll för ett hållbart skogsbruk. 

Hur har vår skog och natur i södra Sverige uppkommit och påverkat
människan sedan istiden? Vi tar ofta för givet att det alltid funnits 
skog och att den skog vi har idag skall klara framtidens klimatförändringar och samtidigt vara en del i ett hållbart biobaserat kretsloppssamhälle. Under senare decennier har nya förväntningar och krav tillkommit på vad skogen skall leverera förutom de traditionella områdena, såsom råvara till möbler, byggnader, papper och energi.
 

Mars 18   Årsmöte 2019
              
Ksu 20 år
Före årsmötesförhandlingarna ska vi fira att det är 20 år sedan KSU började sin verksamhet. Musikunderhållning utlovas.
Handlingar till årsmötet kommer att finnas under fliken ÅRSMÖTE.


April  1   Ur Sund Ur Hav
              
Sven Ekberg och Niclas Wimmerberg           
Ur Sund Ur Hav” är en 90 minuter lång dokumentärfilm om det öländska fisket - en urgammal basnäring som är på väg att försvinna. År 2005 fanns det drygt 100 yrkesfiskare på Öland. I dag är det bara ett tiotal kvar. 

Överfiske, övergödning, giftutsläpp, säl och skarv är några av orsakerna till att fiskbestånden i Östersjön minskat dramatiskt. I filmen får vi träffa havsforskare, unga och gamla fiskare, anhöriga till fiskare som havet tagit och ättlingar till ölänningar som kring förra sekelskiftet emigrerade till Amerika och blev laxfiskare i Alaska.


Maj  6   Arkeologi behövs!
            Ludvig Papmehl-Dufay
Arkeologi är ett ämne som intresserar många, men som ibland kan leda till upprörda känslor. Under månadssmötet får vi besök av arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay från Kalmar läns museum. Han ska bl.a. berätta om de spektakulära upptäckterna vid Sandby borg på sydöstra Öland. Vi kommer att få svar på frågan varför dessa utgrävningar blivit en världssensation.


 


Mötena äger rum måndagar enligt ovan kl. 13.30 till c:a 15.00 i Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar.
Efter föreläsningarna ges möjlighet till kaffe á 30 kr.
Månadsmötena är avgiftsfria för medlemmar. Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.