MÅNADSMÖTEN                            

Månadsmöten äger rum måndagar datum enligt nedan kl. 13:30 till ca 15:00 i Lorensbergskyrkan, Lorensbergsvägen 8, Kalmar. Månadsmöten är avgiftsfria för medlemmar. Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.

4 september
Lotte Laserstein (1898 - 1993)
en av konstvärldens mest spännande återupptäckter

Peter Fors, mångårig nära vän till konstnären, berättar om hennes konst och livsöde. Hon hade en mycket lovande karriär i Tyskland fram till nazisternas maktövertagande 1933. Genom att ingå ett skenäktenskap kunde hon bli svensk medborgare och stanna i Sverige. Hon var först bosatt i Stockholm och senare i Kalmar.

Efter flykten till Sverige fortsatte Lotte Laserstein att måla under fem decennier. Hon etablerade sig som porträttmålare och har utfört ett stort antal representativa och karaktäristiska porträtt. På senare tid har hon fått bred internationell uppmärksamhet och under året visas den största samlingsutställningen någonsin på Moderna Museet i Malmö. Under senhösten 2023 flyttar utställningen till Stockholm.

____________________________


2 oktober
Orrefors – det världsberömda glasbruket

Gunnel Holmér är fil.dr. i historia och anställd vid glasmuseum i Växjö 1978-2020. Gunnel har dokumenterat svensk glasnäring och forskat om invandrad arbetskraft inom glasindustrin. Hon har arbetat internationellt med utställningar om svenskt glas och medverkat i ett flertal publikationer.

Orrefors gav svenskt glas världsrykte under 1900-talet. Succén blev möjlig genom en framsynt företagsledning och djärva konstnärer i nära samarbete med glasblåsare och andra skickliga hantverkare. Det internationella genombrottet kom på 1920-talet med unika konstpjäser och "vackrare" vardagsvaror.
Föreläsningen belyser faktorer som ledde till framgångarna från tillkomsten 1898 fram till nedläggningen 2013.

____________________________


6 november
Säkerhet och trygghet i kommunen

Anna Flink har i över 15 år arbetat som chef i
kommunal verksamhet med fokus på systematiskt arbete med rättssäkerhet inom de flesta av kommunens verksamheter, t.ex. äldreomsorg, socialtjänst, samhällsbyggnad, kommunal service, miljötillsyn och skola, i nära samverkan med polis och statliga myndigheter.

Anna har metodiskt utvecklat kommunal förmåga att hitta avvikelser och kriminalitet inom flera delar av välfärden, vilka idag kallas välfärdsbrott.

Metoden framöver är att arbeta för social hållbarhet, där barns och ungas uppväxtvillkor står i fokus och där legalt näringsliv ges stöd i nära samverkan mellan kommunala och statliga verksamheter. Likaså att motverka utanförskap och bidra till integration på både bostadsmarknad och arbetsmarknad.
Om detta berättar Anna Flink med många exempel från sina erfarenheter, samt gör kopplingen till sitt nuvarande uppdrag som säkerhetschef i Kalmar kommun.

____________________________


4 december
Cornelis Vreeswijk – den gränsöverskridande

Johanna Broman Åkesson, filosofie doktor i musikvetenskap, föreläser om Cornelis Vreeswijk, en outsider och narrfigur med många skepnader, både musikaliskt och som människa. Lika skör och ömsint som frän och  burlesk.

Som en av visrenässansens centralfigurer under 60-talet förde han den svenska vistraditionen in i en ny epok. Olika sekel, världar och genrer rymdes i hans visor, men uttrycket var inte likt någon annans.

Utöver sina egna kompositioner gjorde han tolkningar av bland andra Carl Michael Bellman, Victor Jara, Povel Ramel, Evert Taube och Lars Forsell. Cornelis levde ett hårt turnéliv och även hans privatliv var periodvis stormigt. Trots sin stora popularitet i Sverige blev Vreeswijk aldrig svensk medborgare.

____________________________