Månadsmöten 
 
Sept 4      Entreprenören och kulturell näring
                Lars Lindkvist
Lars Lindkvist är professor vid Linnéuniversitetet med inriktning mot organisation och ledarskap. Hans forskning inbegriper även hur kulturella och kreativa näringar ger effekter för en bygds och regions utveckling.

Just nu ägnar han tid åt att studera och skriva om kulturella entreprenörer, om konstsamlare och mecenater. Några av de privata initiativ som Lars Lindkvist berättar om i sin kommande bok är Vida Museum, Wanås Konst och Vandalorum.
 
 
Okt 2       Leran tog mig genom skogen ut i världen
               Ellen Ehk
Ellen Ehk är konstnär med keramiska skulpturer som uttrycksmedel. Hon är idag en av våra mest uppskattade konstnärer och har utställningar runt om i världen. Efter utbildningar på HDK, Högskolan för design och konsthantverk och Capellagården i Vickleby, har hon nu sin studio i Pukeberg.

Ellen skriver om sig själv: ”Jag kommer från skogen, den finns inom mig. Minnen från min barndoms skogsland blir keramiska dagdrömmar som skapar en ny natur. Mitt konstnärliga utforskande är en dialog med materialet. Jag ställer frågor och söker efter svar i de uttryck jag finner i processen”.


Nov 7      Ryska revolutionen 100 år
OBS!!       Klas-Göran Karlsson                                                                          Tisdag
Klas-Göran Karlsson, professor vid Lunds universitet, har forskat om den ryska revolutionen och den röda terrorn mot den egna befolkningen i Sovjet och Kaukasusområdet.

För radikaler var sovjetsamhället ett inspirerande exempel på att arbetar-klassen kunde gripa makten och förverkliga idealen om demokratins fullbordan, kvinnors frigörelse och social jämlikhet. Nu vet vi att det slutade i terror, Gulag-arkipelag och massmord.

Under en stor del av 1900-talet gjorde kommunismen anspråk på att vara ett överlägset system förutbestämt att besegra kapitalismen. Ytterst få förutsåg Sovjetunionens upplösning 1991.
 

Dec 4     Nobelpriset i litteratur 2017
              Björn Ahlberg   Musik av Sonny Boys
Under hösten har Björn Ahlberg lett en kurs vid KSU i ämnet och gör här en presentation av pristagaren och dennes verk samt placerar in författaren i sitt språkliga och kulturella sammanhang.

Efter föreläsningen bjuds det på kaffe. 

 


Mötena äger rum måndagar enligt ovan kl. 13.30 till c:a 15.00 i Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar.
Efter föreläsningarna ges möjlighet till kaffe  i caféet för 25 kr.
Månadsmötena är avgiftsfria för medlemmar. Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.