Månadsmöten 
 

Jan 15       Karin Månsdotter – kungafrillan som blev drottning
                 Peter Danielsson
Peter Danielsson är antikvarie vid Kalmar läns museum och fil.lic. i historia. I sin dagliga gärning arbetar han med den pedagogiska enheten, främst med historiska underlag till tidsresor och utställningar.
 
Det är nu 400 år sedan Karin Månsdotter avled. Hon föddes i en enkel familj, men var vid sin död 1612 änkedrottning av Sverige. Berättelsen om henne och hennes förhållande med Erik XIV fortsätter att fascinera än idag.
 

Feb 5      Mannerheim – Marskalken av Finland
              Nils Fredrik Aurelius               
Nils Fredrik Aurelius är historiker och f.d. riksdagsman. Som mångårig recensent av facklitteratur har han särskilt intresserat sig för Finlands historia.
År 2017 firade republiken Finland 100 år. Under tiden fram till och med andra världskriget spelade Carl Gustaf Mannerheim en avgörande roll som överbefälhavare, riksföreståndare och president. Över 700 biografier har skrivits om honom, varav tre helt nyligen av Dag Sebastian Ahlander, Henrik Meinander och Herman Lindqvist.
I denna föreläsning jämför Nils Fredrik Aurelius de tre biografierna och återger det senaste om myternas Mannerheim.


Mars 12   Årsmöte 2018
                
Thomas Carlzon
Thomas Carlzon, Kalmar läns nye landshövding, kommer att presentera sig själv och berätta om sina intryck av vårt län.


April 9     Hur står det till med våra bin?
                
Lotta Fabricius Kristiansen
Lotta Fabricius Kristiansen är ekologisk biodlare, bitillsynsman och projektledare för Svenska Bin. Hon har tilldelats Gastronomiska Akademiens diplom för sina framstående insatser med att sprida kunskap om biodling och honung.
Hon kommer att tala om bins betydelse för vår mat – och hoten mot dem. Enligt världsnaturfonden är ungefär var tredje tugga vi äter pollinerad av ett bi. Utan bin skulle 80% av den mat vi köper i affären försvinna.


Maj 7      Tysklands återkomst som politisk stormakt
               Bo Inge Andersson
Bo Inge Andersson har som journalist bevakat Tyskland sedan 1976. Han har varit reporter, korrespondent och utrikeschef vid SVT mellan 1981 och 2016.

Tyskland kallades länge för en ekonomisk jätte och en politisk dvärg. Från 1945 till 1990 var Tyskland inte riktigt självständigt. Världskrigets fyra segrarmakter hade sista ordet när det gällde frågor som till exempel Tysklands enande. Det fanns en rädsla hos en del grannländer för ett enat Tyskland efter murens fall. Farhågorna har dock visat sig vara obefogade men enandet har inneburit att landets inrikespolitiska liv blivit allt mer komplicerat.
Efter Brexit och Trumps ”America first” menar många, både i Tyskland och omvärlden, att Tyskland måste spela en mer ledande politisk roll. Även detta splittrar opinionen i Tyskland.

 


Mötena äger rum måndagar enligt ovan kl. 13.30 till c:a 15.00 i Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar.
Efter föreläsningarna ges möjlighet till kaffe  i caféet för 25 kr.
Månadsmötena är avgiftsfria för medlemmar. Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.