MÅNADSMÖTEN                            

Månadsmöten äger rum måndagar datum enligt nedan kl. 13:30 till ca 15:00 i Lorensbergskyrkan, Lorensbergsvägen 8, Kalmar. Månadsmöten är avgiftsfria för medlemmar. Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.

5 september
Landet utanför – Sverige under andra världskriget
Henrik Berggren är journalist, historiker och författare av flera mycket uppskattade böcker, bl.a. biografin över Olof Palme. Nu är han aktuell med en trilogi om Sverige under andra världskriget.
Hösten 1939 trodde många att Sverige skulle klara sin neutralitet på samma sätt som under första världskriget. Men med finska vinterkriget och det tyska angreppet på Norge och Danmark våren 1940 tycktes det som om Skandinavien skulle bli skådeplats för den stora urladdningen mellan stormakterna. Men samtidigt som ljusen släcktes i många av Europas städer, fortsatte vardagslivet i Sverige. Ransoneringskort delades ut, den illa utrustade svenska armén mobiliserades, kommunister internerades och riksdagen började förbereda grundlagsändringar för att begänsa tryckfriheten.

____________________________


10 oktober
USA-valet år 2022 – ett dilemma för Europa

Frida Stranne är statsvetenskaplig forskare och författare. Hon forskar framförallt om amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Hennes avhandling från 2011 hade titeln "Georg W Bush – en (r)evolution i amerikansk utrikespolitik". Stranne medverkar regelbundet i media som expert på USA. Förutom sin tjänst vid Halmstad högskola är hon också knuten till Svenska Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
Stranne är nu aktuell med boken "Illusionen om den amerikanska freden" som hon skrivit tillsammans med Trita Parsi.
Föredraget belyser utvecklingen i USA och vad resultatet i höstens mellanårsval kan innebära samt hur den inrikespolitiska turbulensen påverkar USAs roll i världen.

____________________________


7 november
Växter för liv och död – och allt däremellan

Ulf Lidman är filosofie doktor i zoofysiologi, tidigare universitetslektor med mångårig forskning och undervisning vid Göteborgs universitet och i Kalmar. Förutom fysiologi har han fördjupat sig inom toxikologi och som ett villande sidospår "naturliga substansers" roll för lust och lidande, verklighetsflykt och prestation, hälsa och sjukdom, liv och död. I mångt och mycket handlar det om en retrospektiv tillbakablick på äldre tiders bruk och missbruk av framförallt biologiskt aktiva växtsubstanser kryddat med vidskepelse och magi. Dock som memento - vår flora innehåller givetsvis idag samma droger och gifter som igår och ett varningens finger kan vara på sin plats - allt naturligt är inte ofarligt!

____________________________


5 december
Ukrainsk rapsodi

Natalya Pasichnyk är en känd konsertpianist som sedan 20 år är bosatt i Sverige och har hela världen som arbetsfält. Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina med terror mot civilbefolkningen och sönderbombade städer har även som mål att utradera den ukrainska kulturen.
Museer förstörs och kulturföremål tas som krigsbyte. Detta har upprepats gång på gång under århundraden och kulminerade under sovjettiden. Även ukrainsk folkmusik och klassiska tonsättare förföljdes för att utradera den ukrainska identiteten. Natalya Pasichnyk kommer att framföra musikstycken och berätta om en återupptäckt musikskatt som är fullt jämförbar med den europeiska konstmusiken.

____________________________