Månadsmöten 
 

Sept 3      Svensk järnvägshistoria genom 160 år
                Kai-Anders Sempler och Erik Mellgren
Erik Mellgren och Kai-Anders Sempler, vetenskapsjournalister med inriktning mot teknik, kommer att guida oss genom den svenska järnvägshistorien och även prata kring dagens diskussion om höghastighetståg.
Erik och Kai-Anders är knutna till tidningarna Ny Teknik och Teknikhistoria, och de arrangerar numera även teknikhistoriska resor till Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

Okt 1       Värden i världen – en tankeväckande föreläsning
                Lennart Koskinen

Vår gäst är den förre Visbybiskopen Lennart Koskinen. Han är för många en känd radioröst, författare och etikforskare. Under sina aktiva biskopsår var han bl. a ansvarig för Svenska kyrkan i utlandet och är fortfarande knuten till nätverket World Religious Leaders där Dalai Lama torde vara den mest kände ledamoten.
Lennart Koskinen är också knuten till Regeringens pågående värdegrundsarbete här hemma. Hans tema blir ”Möten mellan kulturer och religioner med utgångspunkt i våra egna svenska värderingar”, eller helt enkelt ”VÄRDEN I VÄRLDEN”.
Vi kan utlova en spännande världsvid verbal och tankemässig resa

Nov 5      När modernismen blev omodern - omorientering
               i konsten under 1900-talets andra hälft
               
Lars W Andersson                                                                         
Lars W Andersson är utbildad i Lund och har arbetat med konst och kulturhistoria på ett flertal större svenska museer. Han har också varit chef för Kalmar slott samt ordförande i Kalmar konstmuseums styrelse. Samhällets omdaning, mediateknikens utveckling, en ökande medvetenhet om omvärlden och ett vidgat konstbegrepp har på olika sätt påverkat konstens utveckling under det sena 1900-talet.
Lars kommer i sin föreläsning att beröra popkonst, postmodernism, performancekonst och konstfoto.

Dec 3     Om Nobelpriset i litteratur 
              Musik av Jan Ottossons Trio

              Björn Ahlberg
Under flera år harBjörn Ahlberg lett en kurs vid KSU om årets nobelpristagare i litteratur. Vid läsårets avslutande månadsmöte har han presenterat pristagaren samt placerat in författaren i sitt språkliga och kulturella sammanhang. Av lätt insedda skäl är detta inte möjligt i år utan vi kommer att få en tillbakablick på årets händelser och få en spaning om framtiden för Nobelpriset.
Efter föreläsningen bjuds det på kaffe. 
 


Mötena äger rum måndagar enligt ovan kl. 13.30 till c:a 15.00 i Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar.
Efter föreläsningarna ges möjlighet till kaffe á 25 kr.
Månadsmötena är avgiftsfria för medlemmar. Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.