Föreläsningar                                                                  

Aktuellt från Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar
nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Det är ett ungt och nyfiket universitet med
attraktiva utbildningar, framstående forskning och en stark plats i samhället och gör nya upptäckter som förändrar och berör. Förhoppningen är att föreläsningsserien ska vara givande för såväl nyfikna seniorer som forskare, som får möjlighet att delge oss de senaste rönen.

Sept 25   Mat från växtriket – god, hälsosam och hållbar
               Cornelia Witthöft
Cornelia Witthöft är professor i livsmedelsvetenskap med inriktning på nutrition/livs-medelskemi. Forskningen handlar om matens kvalitet samt utveckling av nya hälsosamma livsmedel.
Vi rekommenderas att äta en varierad kost med mer mat från växtriket. Föreläsningen kommer att handla om hur man genom en ”grönare” kost enkelt kan få i sig essentiella
näringsämnen. Witthöft redogör för pågående forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet om bioaktiva ämnen i växtlivsmedel, som är gynnsamt för hälsan och hur ett livsmedels näringskvalitet även kan förbättras genom smart produktutveckling. Cornelia Witthöft berättar om nya forskningsrön om kostens påverkan på miljön, med exempel på hur en kost rik på växtlivsmedel, t ex baljväxter, är hållbar både för miljön och hälsan.

                                         
Okt 16   Alger – inte bara ohyra som blommar
              Elin Lindehoff
Elin Lindehoff är biträdande lektor som i sin forskning kombinerar biologi med industriell tillämpning och använder mikroalger för att rena luft och vatten.
Östersjön mår dåligt. Döda bottnar, torskbestånd på väg mot kollaps och algblomningar så gott som varje sommar. Kunskap ger nya infallsvinklar på biologiska lösningar för att rena luft och vatten. Övergödning, klimatförändring och överfiske påverkar Östersjöns mikroalger och ger algblomningar och förändringar i näringsväven. Samtidigt kan Östersjöns mikroalger hjälpa oss att rena utsläpp till luft och vatten. De odlade algerna kan bli djurfoder, biobränsle och bioplaster. Hur påverkar vi människor mikroalger och vad kan mikroalger göra för oss.


Nov 13   Hönor,virus,döden och änder som sänder
               
Jonas Waldenström
Jonas Waldenström är professor i mikrobiologi med inriktning mot sjukdomsekologi med intresse av hur, när och varför sjukdomar uppkommer samt hur de sprids.

Varför drar vissa influensavirus fram som en löpeld medan andra knappt sprider sig? Varför är vissa virus dödliga och andra harmlösa? Hur kan ett fågelvirus ge upphov till Spanska sjukan? Waldenström berättar om sin forskning kring djurburna infektioner och särskilt om influensavirus. Forskningen har tagit honom från Ottenbys strandängar till tropiska träsk i Asien och halvöken i Afrika på jakt efter pusselbitar till gåtan om influensavirusets epidemiologi.Avgift             200 kr för hela serien
                      Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.
Tid                 Onsdagar enligt ovan kl. 13.30 – 15.00
Lokal              Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar.
Ansvarig         Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

 
 _________________________________


Arkitekturens historia - här och nu
En föreläsningsserie tillsammans med Sällskapet Nya Dryaden

Claes Caldenby är professor emeritus i arkitekturens teori och historia på Chalmers i Göteborg. Under mer än 40 år har Caldenby arbetat i redaktionen för tidskriften Arkitektur. Som arkitekturkritiker följer han den svenska arkitekturen idag och sätter in den i ett längre sammanhang. I denna föreläsningsserie ska de stora dragen i arkitekturens historia lyftas fram tillsammans med viktiga exempel.

Sept 30  Att skriva arkitekturhistoria
Historieskrivningen om arkitektur har sin början i det sena 1800-talet. Men inte förrän alldeles nyligen har vi fått en mera omfattande översiktlig svensk arkitekturhistoria, Fredric Bedoires ”Den svenska arkitekturens historia”(2015). Inom arkitekturhistorien kan man tala om en period från mitten av 1700-talet och upplysningstiden fram till det sena 1800-talet, där mycket av 1900- talet förbereds.
 
Okt 1   
Från materialrealism till modernism: 1890 till 1940
Nationalromantiken, som varken var särskilt nationell eller romantisk, betonade äkta material och konstruk- tion. Perioden innebar en uppgörelse med 1800-talets stilvals-arkitektur. 20-talsklassicismen lekte med traditionen samtidigt som den drev förenklingen vidare. Med Stockholmsutställningen 1930 fick modernismen sitt genombrott i Sverige.

Okt 21    Från folkhem till rekordår: 1940 till 1970
Kriget tvingade på flera sätt fram en vändning inåt, mot den egna traditionen och de lokala materialen. Kring 1950 ansågs Sverige ha den högsta genomsnittsnivån i världen på sin arkitektur. Under 1950-talet försköts makten över byggprocessen alltmer från arkitekten till de stora entreprenörerna. Miljonprogrammet löste den svåra bostadsbristen, men blev också hårt kritiserat.

Okt 22   Från byggnadsvård till gestaltad livsmiljö: 1970 till idag
Miljonprogrammets haveri i början av 1970-talet ledde till en omprövning av synen på äldre bebyggelse och äldre byggnadsskick. Postmodernismen innebar ett intresse för en mån-gtusenårig yrkeskultur och dess repertoar av lösningar, men också för den lokala kulturen och platsens karaktär. Globaliseringen förde med sig ”city branding” och ikonarkitektur. Att ”sätta sig på kartan” blev en fråga på livoch död. Som alla krafter väcker detta motkrafter.


Avgift                  500 kr för hela serien. Övriga 150 kr per föreläsning.
                           Sedvanlig förtäring: kaffe/té hel rågbulle med ost och skinka ingår.                   
Tid                      Enligt ovan, måndagar kl. 18.30 – 20.30 och
                           tisdagar 13.00 – 15.00
Lokal                  Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig             Bengt Runemo. Tfn 073 506 64 62,
                           Peter Engström. Tfn 070 924 57 15

Obs!                  Föranmälan även till enstaka föreläsning krävs för att vi ska kunna beställa
                         fika till pausen.


______________________________


I konstens och arkitekturens värld
Fred Johanson är konsthistoriker och vi fortsätter möta platser, konstnärer och konstverk tillsammans med honom. Vi botaniserar vidare i bildarkivet och gör nedslag i konst- och arkitekturhistorien.

Nov 7    Centre Pompidou i Malaga
              Malaga är inte bara Picasso utan numera en erkänd kulturstad med intressanta
              konstmuseer. Ett av dem är Centre Pompidous filial och en intressant färgkub i
              hamnen kopplar vi till museet i Paris. Modernismen möter det samtida med
              spännande kommentarer.


Nov 21   Portiker i Kalmar 
              Känner du igen din stad? Portaler och dörrar är centrala inslag när man beskådar
              arkitektur. De ska vara inbjudande och harmoniera med fasaden. De visar ibland
              en önskan att imponera. Vi ser exempel från slottets renässans via Kvarnholmens
              barock till 1900-talets jugend och funkis.

Dec 5    Nationalmuseum i Stockholm
             I en byggnad från 1863 möter vi ett helt nyrenoverat museum. Exteriören känner vi
             igen men invändigt finner vi en nygammal färgsättning som presenterar de
             klassiska verken i en ny dager. Miljöbilder möter både utländska och svenska
             mästarklenoder.


Deltagarantal       50
Avgift                   200 kr för hela serien. Övriga är välkomna i mån av plats
                            och betalar 100 kr per föreläsning.
Tid                       Torsdagar enligt ovan kl. 13.30 – 14.30
Lokal                   Kalmar Konstmuseum, Stadsparken, Kalmar
Ansvarig              Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84


_________________________________


Klassisk musik
Sune Berglund är sekreterare i Kammarmusikföreningen i Kalmar och har under många år varit ledare för en lyssnargrupp med klassisk musik. Höstens program kommer att handla om hur den klassiska musiken har utvecklats sedan 1000-talet fram till våra dagar.
 
Sept 25            
Tidig musik år 1000-1600 
Okt  16              
Barocken år 1600-1750
Okt  30              Klassicismen år 1750-1820
Nov 13              Romantiken år 1810-1920
Nov 27              Modern musik år 1900 -


Kursledare              Sune Berglund. Tfn 070 371 63 15
Deltagarantal          50
Avgift                     300 kr för hela serien
Tid                         Onsdagar enligt ovan kl. 09.30 – 11.45
Lokal                      Kulturskolan, Hamnsalen, Baronen, Skeppsbrogatan 6,
                             Kalmar 
Ansvarig                 Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61


Jazzens historia
Johan Sandholm är musiker och folkbildare. Denna termin fördjupar vi oss i några av jazzhistoriens mest intressanta skivor, personlig-heter och grupper. Det blir många lyssningsexempel blandat med lite historik och teori. 

Kurslitteratur: Jazz – musik, människor, miljöer av Jan Bruér och Lars Westin.

Kursledare             Johan Sandholm. Tfn 070 699 60 83
Deltagarantal         24
Avgift                     300 kr för hela serien
Tid                         Onsdagar 10.00 – 12.15                          
                              Sex tillfällen: 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11 och 20/11.

Lokal                     Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig                Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17Lyssna och titta på Opera
Peter Hausenkamp är en passionerad operaälskare, som dessutom har arbetat på Kungliga Operan i Stockholm.

Samarbete sker med Kalmar Teaterförening som bl.a. visar olika opera-föreställningar från Metropolitan i New York. De operor som visas på Kalmar teater kommer att studeras under kursen tillsammans med många andra. Kursen kommer att belysa olika artister, enskilda uppsättningar samt ge en del anekdoter från operavärlden m.m. Deltagarna kommer att ha möjlighet att påverka innehållet.

Kursledare               Peter Hausenkamp Tfn 076 113 04 77
Deltagarantal           40
Avgift                       300 kr för hela serien
Tid                           Torsdagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor, 19/9, 3/10, 17/10,
                                31/10, 14/11 och 28/11.

Lokal                       Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig                  Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17