FÖRELÄSNINGAR                             

Under våren 2024 genomförs föreläsningar inom områdena astronomi, statsvetenskap, konst, musik och lokalhistoria.

För utförlig information om höstens föreläsningarna hänvisar vi till kurskatalogen, s. 12 - 19. Ladda ned kurskatalogen som pdf.

Gammalt material från tidigare kurskataloger

Aktuellt från Linnéuniversitetet


Föreläsningsserien presenterar universitetets mångfald och bredd. Forskarna delger de senaste rönen inom några aktuella forskningsområden.

Se också "Ett universitet där allt är möjligt" - Bo Bergbäck presenterar Linnéuniversitetets lokaler på Universitetskajen.

__________________________

15 februari
Kan vi återskapa förlorade våtmarksfunktioner?

Börje Ekstam är lektor vid institutionen för biologi och miljö.
Grunda sjöar och andra våtmarker bidrar med många ekosystemtjänster. Med det menas alla nyttigheter som naturen levererar gratis till oss människor. Vissa av dem är uppenbara, t.ex. betydelsen för friluftsliv, jakt och fiske. Andra funktioner, som vattenrening och bidrag till vattenbalansen i landskapet är inte lika påtagliga.
Kalmar och Öland tillhör norra Europas torraste och mest torrlagda regioner. Hur ser våra möjligheter ut att återskapa förlorade ekosystemfunktioner?

__________________________


15 mars

Att finna välbefinnande i vardagen för att undvika stress och möjliggöra hälsa

Ulrica Hörberg är professor i vårdvetenskap.
Att ha hälsa är viktigt för oss människor och vi vet i någon mening vad det innebär, men oftast är det i relation till sjukdom och ohälsa som hälsa blir tydligt. Det är viktigt att finna balans i livet och hitta en god livsrytm, t.ex. mellan rörelse och vila. Vi behöver också livskraft för att kunna hantera livet som är fyllt av både hinder och möjligheter. Till detta hör även betydelsen av sammanhang i livet, som är meningsskapande. Utifrån denna grund och forskning kommer fokus att vara på vad som kan minska stress och möjliggöra välbefinnande i vardagen.

__________________________


19 april
Leva fritt och leva väl

Per Bauhn är professor emeritus i praktisk filosofi.
Människan är en värdeskapande varelse. Närhelst vi sätter upp mål och försöker förverkliga dem så hävdar vi också, åtminstone indirekt, att det finns värden i våra liv. Vi går från passivitet till aktivitet därför att det finns något som vi anser är gott, rätt eller på annat sätt viktigt att förverkliga eller åstadkomma. Men vi vet också att det kan uppstå konflikter mellan olika mål. Hur avgör vi vilka värden eller mål som är viktigast?
I föredraget kommer frihet och välbefinnande att lyftas fram som två nödvändiga värden utan vilka inga andra värden eller mål kan förverkligas.

 

Avgift 200 kr för vårens tre föreläsningar.
Övriga erlägger 100 kr per föreläsning
Tid Onsdagar enligt ovan kl. 13:30 - 15:00
Lokal Lorensberskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

                     FÖRELÄSNINGAR/KONST                     

I konstens och arkitekturens värld

Fred Johanson är konsthistoriker och han tar oss med till platser, konstnärer, konstverk och tidsepoker inom konstvärlden. Vi botaniserar i bildarkivet över konst- och arkitekturhistoria.

30 mars
Karlskrona
Besök i världsarvet Örlogsstaden med sin bebyggelse från 1600–talet och framåt. Vi vandrar runt bland kyrkor, konst och historiska minnen.

13 april
Samtidskonsten
Vi gör olika nedslag i vår tids idébaserade konst som installationer, foto och videos med början i dadaism och popkonst. Varje tid har sitt skapande.

4 maj
Lotte Laserstein 1898 - 1993
Laserstein är alltmer uppmärksammad för sin nysakliga konst. Från det totalitära Tyskland till vårt land. Vi följer henne genom livet i hennes målningar.

 

Deltagarantal 40
Avgift 200 kr för hela serien. Övriga är välkomna i mån av plats
och betalar 100 kr per föreläsning
Tid Torsdagar enligt ovan kl. 13:30 - 14:30
Lokal Kalmar Konstmuseum, Stadsparken, Kalmar
Ansvarig Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84

                     FÖRELÄSNINGAR/MUSIK                   

Klassisk musik
Sune Berglund har varit engagerad i Kammarmusikföreningens styrelse under många år och har under flera säsonger varit ledare för en lyssnargrupp med klassisk musik. Vårens program innehåller fem lyssnartillfällen med presentationer inför varje musikstycke.
 

25 januari Flöjt, oboe och klarinett
8 februari Luta, gitarr och cello
22 februari Cembalo, piano och orgel
8 mars Vokalt från bas till sopran
15 mars Önskemusik


 

Kursledare Sune Berglund Tfn 070 371 63 15
Deltagarantal 40
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Onsdagar enligt ovan kl. 09:30 - 11:45
Lokal Kulturskolan Hamnsalen, Baronen, Skeppsbrogatan 6.
Ansvarig Bibbi Johansson. Tfn 070 271 31 22

Svensk musikhistoria
Johan Sandholm är musiker och folkbildare. I serien Svensk musikhistoria – 1900-talet tar han upp musikens utveckling i Sverige under det förra seklet. Vi följer såväl folkmusik, populärmusik, jazz och pop som kör- och konstmusik. Ett särskilt fokus läggs vid distributionsformernas (radio, TV och grammofonskivor) betydelse för musikens utveckling och spridning.
 

Kursledare Johan Sandholm. Tfn 070 699 60 83
Deltagarantal 20
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Onsdagar kl. 10:00 – 12:15. Fem tillfällen: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 mars och 15 mars.
Lokal Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

Lyssna och titta på opera
Peter Hausenkamp är passionerad operaälskare som dessutom har arbetat på Operan i Stockholm. Samarbete kommer att ske med Kalmar Teaterförening som visar olika föreställningar från Metropolitan i New York.
De operor som visas studeras under kursen tillsammans med många andra. Kursen belyser olika artister, enskilda uppsättningar samt ger en del anekdoter från operavärlden mm.
Deltagarna kommer att ha möjlighet att påverka innehållet.

 

Kursledare Peter Hausenkamp. Tfn 076 113 04 77
Deltagarantal 20
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Torsdagar kl. 10:00 - 12:15. Fem tillfällen: 26 jan, 9 feb, 23 feb, 9 mars, 23 mars.
Lokal Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

             FÖRELÄSNINGAR/LOKALHISTORIA             

Skälby Kungsgårds historia
Lennart Nilsson tar oss med på en historisk "resa" från järnålder och framåt. Särskild tyngdpunkt läggs på tidsepoken från att gården inte längre var klostergods utan blev kungsgård under Gustav Vasa. Under Skälby hörde en mängd torp som givit namn åt flera av Kalmars stadsdelar. När Ölandsbron byggdes för 50 år sedan lades jordbruket ned och delar av marken bebyggdes.
Både områdets kultur- och naturvärden behandlas. Vi börjar med två teoripass för att vid det tredje tillfället ta oss en tur runt om på gårdens ägor.


 

Kursledare Lennart Nilsson. Tfn 070 362 37 42
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Torsdagar kl. 13.00–15.15. Tre tillfällen: 20 april och 27 april på Folkuniversitetet och 4 maj på Skälby Kungsgård.
Ansvarig Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71