FÖRELÄSNINGAR                       

Aktuellt från Linnéuniversitetet


Föreläsningsserien presenterar universitetets mångfald och bredd. Forskarna delger de senaste rönen inom några aktuella forskningsområden.
 

19 januari
Otrygga ungdomar och kriminella seniorer. Vart är vi på väg?

Peter Lindström är professor i kriminologi och har tidigare arbetat som kriminolog vid Polismyndigheten, Justitiedepartementet och Brottsförebyggande rådet. Brott och otrygghet tycks vara samhällets största utmaningar detta dramatiska valår. Trots ökade resurser till rättsväsendet med fler poliser, skärpta straff och en samsyn kring det mesta på det kriminalpolitiska området är det svårt att se något ljus i tunneln.
Brottsförebyggande rådet (Brå) visar i den Nationella trygghetsundersökningen att otryggheten ökar framför allt bland yngre personer. Kriminalvården å sin sida har aldrig haft så många äldre intagna i anstalt. År 2020 avtjänade 120 personer, 65 år och äldre, ett fängelsestraff i Sverige. Jämfört med för 15 år sedan är det i det närmaste en fördubbling av antalet kriminella seniorer. Hur kan kriminologisk forskning hjälpa oss att förstå vår märkliga samtid och hur kan teoretisk/akademisk kunskap bidra till att stärka välfärdsprofessionerna i deras uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten?

__________________________


23 februari
Religiös förändring i Sverige

Magnus Hagevi är professor i statsvetenskap. Länge var den internationella forskningens standarduppfattning att den svenska befolkningen var en av världens mest sekulära, och att sekulariseringen bara fortsatt.
Aktuell forskning beskriver istället samma befolkning som postsekulär, en av Europas mest mångreligiösa och mycket privatreligiös. Under temat ”Guds återkomst”pekar forskare på tätare band mellan politik och religion samt att svenskarnas religiösa intresse ökar. Bilden kompliceras ytterligare av en mobilisering av ateister och krav på sekulär politik. I vad mån stämmer standarduppfattningen om en ständig sekularisering av den svenska befolkningen?

__________________________


23 mars
IoT - uppkopplade datorer i vardag och samhälle

Fredrik Ahlberg är lektor på institutionen för Datavetenskap och Mediateknik. Han bedriver forskning och utbildning inom främst området Internet of Things (IoT). I föreläsningen kommer vi att få en genomgång av de aktuella teknikerna som ligger bakom området, det som möjliggör den exponentiella tillväxten med så kallade smarta sensorer i både samhälle och vardag. Tekniken utvecklas ständigt och datorerna har blivit mindre och alltmer prisvärda. I kombination med nya metoder för artificiell intelligens, bättre och mer ändamålsenliga trådlösa nätverk, en utvecklad batteriteknik och en allt mer digitaliserad vardag, är IoT en teknik som både förändrar vår vardag nu och har stort avtryck i framtiden.
 

Avgift 200 kr för vårens tre föreläsningar.
Övriga erlägger 100 kr per föreläsning
Tid Onsdagar enligt ovan kl. 13:30 - 15:00
Lokal Lorensberskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

__________________________


 FÖRELÄSNINGAR/KONST 


I konstens och arkitekturens värld
Fred Johanson är konsthistoriker och han tar oss med till platser, konstnärer, konstverk och tidsepoker inom konstvärlden. Vi botaniserar i bildarkivet över konst- och arkitekturhistoria.

17 februari
Skövde – konst och arkitektur
Vi besöker bl a det innehållsrika konstmuseet i Kulturhuset. Där återfinns många svenska klassiker och samtida installationer.

3 mars
Klassicismen
En konsthistorisk tillbakablick på de olika erorna. Från grekerna till nyklassicismen på 1930-talet. Här beser vi världsarvet Skogskyrkogården och Asplunds bibliotek och tingshus.

17 mars
Erik Johansson
Ett svindlande konstnärsskap. Fotomanipulationer som vi aldrig sett tidigare. Erik Johansson är en ung fotograf som med sina bilder väckt intresse över hela världen. Nu senast såg vi hans tankeväckande verk på Kalmar slott.

 

Deltagarantal 40
Avgift 200 kr för hela serien. Övriga är välkomna i mån av plats
och betalar 100 kr per föreläsning
Tid Torsdagar enligt ovan kl. 13:30 - 14:30
Lokal Kalmar Konstmuseum, Stadsparken, Kalmar
Ansvarig Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84 

 FÖRELÄSNINGAR/MUSIK 
 

Klassisk musik
Sune Berglund har varit engagerad i Kammarmusikföreningens styrelse under många år och har under flera säsonger varit ledare för en lyssnargrupp med klassisk musik. Vårens program innehåller fem lyssnartillfällen med presentationer inför varje musikstycke.
 

26 januari Edward Grieg och Jean Sibelius
9 februari Frans Schubert och Robert Schumann
23 februari Frédéric Chopin och Franz Liszt
2 mars Edward Elgar och Ralph Vaughan Williams
9 mars Sergej Prokofjev och Dmitrij Sjostakovitj

____________________________________________________________________
 

Kursledare Sune Berglund Tfn 070 371 63 15
Deltagarantal 40
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Onsdagar enligt ovan kl. 09:30 - 11:45
Lokal Kulturskolan Hamnsalen, Baronen, Skeppsbrogatan 6.
Ansvarig Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61

______________________________________________________________