FÖRELÄSNINGAR                       Aktuellt från Linnéuniversitetet

Föreläsningsserien presenterar universitetets mångfald och bredd. Forskarna delger de senaste rönen inom några aktuella forskningsområden.

22 september
Vem i hela världen kan man lita på?

Tobias Bromander är lektor i statsvetenskap och talar om mediernas roll i demokratin och de samhällsförändringar som hotar att kväva det fria offentliga samtalet. 
Allt fler människor misstror de etablerade medierna. Detta samtidigt som det har blivit allt svårare att skilja påhittade nyheter från verkliga händelser. Hur har det blivit så här?
Demokrati förutsätter fria och oberoende medier som kan granska makthavare, utgöra ett forum för opinionsbildning och förmedla kunskapsunderlag för medborg-arnas politiska deltagande. Detta har blivit allt svårare då journalister idag trakasseras och hotas i allt större utsträckning än tidigare. En intensiv teknikutveckling har också gjort det möjligt att med små resurser sprida stora mängder falska nyheter med syftet att manipulera opinionsbildningen. Ifrågasättandet av etablerade medier och förekomsten av påhittade nyheter är kanske en av de största utmaningarna den fria världen ställts inför sedan Berlinmurens fall.

                                 __________________________


20 oktober
Klimatfiktion – Klimatkrisen och framtiden

Johan Höglund är professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.
Mänsklighetens framtid är oviss. Coronapandemin visar hur känsligt världssamhället är och ändå är denna kris förmodligen bara en försmak på vad som väntar. Vårt klimat håller på att förändras och den rådande samhällsordningen är inte hållbar.
Vad händer när rent vatten och odlingsbar jord blir en bristvara? Hur kommer människor att leva då världens kuststäder svämmat över? Den nya genren klimatfiktion spekulerar kring dessa frågor. Klimatfiktion bygger på rådande miljöforskning och kan på så sätt berätta om hur den framtid som mänskligheten går till mötes kan se ut. Med exempel från samtida romaner och film visar föreläsningen hur klimatfiktion skapar bilder av hur människors liv och samhällen påverkas både inom en snar och en mer avlägsen framtid.

                                       _________________________


24 november
Hur står det till med demokratin i Europa och i resten av världen?

Martin Nilsson är lektor i statsvetenskap och har undervisat och forskat i internationella frågor som demokratiutveckling i världen, EU–politik samt olika internationella organisationers roll i världspolitiken. Föreläsningen handlar om den positiva demokratiutveckling som pågick i Europa och i världen fram till 2000-talets början, då alltfler stater och regioner införde eller kännetecknades av ett demokratiskt styre. Vid den här tiden fanns det en förhoppning om en fortsatt positiv demokratisk utveckling i hela världen och gamla, mera auktoritära, styren var på väg bort. Emellertid förefaller det som att en motreaktion har satts igång. Vilka är dagens antagonister som utmanar demokratin?
Finns det tecken på att demokratin som styre håller på att försvinna?
____________________________________________________________________

Avgift                         200 kr för höstens tre föreläsningar.
                                   Övriga erlägger 100 kr per föreläsning
Tid                              Onsdagar enligt ovan kl. 13.30–15.00
Lokal                          Lorensberskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig                     Lena Persson. Tfn 073 053 03 06
__________
____________________________________________________

                              

Sjukvård i kris?

Redan före Coronapandemin stod det klart att svensk sjukvård befann sig i kris. Främst har det handlat om brist på personal och ansträngd ekonomi. Det talas också om att resurserna inte används på bästa sätt. Kort sagt, vården befinner sig inte i bästa skick. I den här föreläsningsserien belyser tre erfarna läkare problemet ur olika synvinklar och har synpunkter på förbättringar.

8 september
            Svensk sjukvård – en labyrint av felaktiga prioriteringar
            Jörg Carlsson är överläkare på Medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar och
            professor i kardiologi. Jörg medverkar som krönikör i tidningen Barometern
            där han regelbundet gisslar politiker och tjänstemän.


27 oktober obs ändrad dag!
            Sjukvårdens kris är skapad av organisation och ledning
            Stella Cizinsky är läkare sedan 1985, specialist i kardiologi, överläkare och
            verksamhetschef för Hjärt-lung-fysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset
            i Örebro. Stella har tankar om hur verksamhetsnära förbättringsarbete med
            fokus på kärnverksamheten kan ge effektivare sjukvård.


1 december
            Kan Borgholm-modellen bidra till lösningen för framtidens sjukvård?
            Åke Åkesson slutade som klinikchef på Karolinska Universitetssjukhuset för                att bli läkare i allmänmedicin på Öland. Dessförinnan tjänstgjorde Åke under
            flera år som chef på Infektionskliniken i Kalmar. Nu är han chef på  
            hälsocentralen i Borgholm, driven av en önskan om en mänskligare vård.
______________________________________________________________

Avgift                   200 kr för hela serien. Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.
Tid                       Onsdagar enligt ovan kl. 13.30–15.00.
Lokal                    Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig              Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65
_________________________________________________________________


                              
                         
I konstens och arkitekturens värld
Fred Johanson är konsthistoriker och han tar oss med till platser, konstnärer och konstverk. Vi botaniserar i bildarkivet över konst- och arkitekturhistorien. Eftersom föreläsningarna våren 2020 fick ställas in, återkommer i höst samma program.

16 september
              Vincent van Gogh 1853–1890
              Ett konstnärsöde som ständigt berör oss. Han blev en viktig nytänkare som 
              expressiv impressionist och föregångare till ett nytt sätt att modulera färgen
              och dess intensitet.

30 september
              Kulturresa mellan Vänern och Vättern
              Vi besöker med hjälp av bilder bl a Mariestad, Kinnekulle, Rörstrands
              porslinsmuseum i Lidköping, Skara domkyrka, Karlsborgs fästning och
              slutligen Habo unika träkyrka.

14 oktober
              Florens med Uffizierna
              Renässansens vagga i Toscana med familjen de Medici i spetsen. Här
              presenteras mycket måleri med inslag av arkitektur och miljöbilder.
              Vi möter de mest kända renässansmålarna Rafael, Leonardo da Vinci
              och Michelangelo.
______________________________________________________________

Avgift                 200 kr för hela serien. Övriga är välkomna i mån av plats och
                           betalar 100 kr per föreläsning.
Tid                      Torsdagar enligt ovan kl. 13.30–14.30
Lokal                  Kalmar Konstmuseum, Stadsparken, Kalmar
Ansvarig             Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84
______________________________________________________________                        FÖRELÄSNING/MUSIK                       

Klassisk musik
Sune Berglund har varit engagerad i Kammarmusikföreningens styrelse under många år och har under flera säsonger varit ledare för en lyssnargrupp med klassisk musik

             13 oktober             Konserter
             27 oktober             Symfonisk musik
             10 november          Orgelverk
             17 november          Orkesterverk
             24 november          Körmusik och annan kyrkomusik
___________________________________________________________________


Kursledare             Sune Berglund. Tfn 070 371 63 15
Deltagarantal         40
Avgift                     300 kr för hela serien. 
Tid                         Onsdagar enligt ovan kl. 09.30-11.45
Lokal                      Kulturskolan Hamnsalen, Baronen, Skeppsbrogatan 6.
Ansvarig                Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61
____________________________________________________________                                 MUSIK                                       

Lyssna och titta på Opera
Peter Hausenkamp är en passionerad operaälskare, som dessutom har arbetat på Kungliga Operan i Stockholm. Samarbete kommer att ske med Kalmar Teaterförening som visar olika operaföreställningar från Metropolitan i New York. De operor som visas studeras under kursen tillsammans med många andra. Kursen belyser olika artister, enskilda uppsättningar samt ger en del anekdoter från operavärlden m.m. Deltagarna kommer att ha möjlighet att påverka innehållet.

Kursledare                  Peter Hausenkamp Tfn 076 113 04 77
Deltagarantal              16
Avgift                          300 kr för hela serien
Tid                               Torsdagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor 30/9, 14/10,
                                                   28/10, 11/11, 25/11, 9/12.
Lokal                           Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig                     Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

                  ___________________________________________

Jazzens historia
Johan Sandholm är musiker och folkbildare. Denna termin fördjupar vi oss i några av jazzhistoriens mest intressanta skivor, personligheter och grupper. Det blir många lyssningsexempel blandat med lite historik och teori. 
Kurslitteratur: "Jazz – musik, människor, miljöer" av Jan Bruér och Lars Westin.

Kursledare                  Johan Sandholm. Tfn 070 699 60 83
Deltagarantal             16
Avgift                          300 kr för hela serien
Tid                               Onsdagar kl 10.00 – 12.15. Sex tillfällen: 15/9, 29/9,
                                                    13/10, 27/10, 10/11, 24/11
Lokal                            Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig                      Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17


_____________________________________________________