FÖRELÄSNINGAR/FORSKNING                 

Aktuellt från Linnéuniversitetet


Föreläsningsserien presenterar universitetets mångfald och bredd. Forskarna delger de senaste rönen inom några aktuella forskningsområden.

Se också "Ett universitet där allt är möjligt" - Bo Bergbäck presenterar Linnéuniversitetets lokaler på Universitetskajen.

__________________________

14 september
Det goda åldrandet

Mikael Rennemark är professor i psykologi.
Föreläsningen baserar sig på många års forskning om det goda åldrandets sociala och psykologiska bestämmelsefaktorer men tar också sin utgångspunkt i personliga erfarenheter och reflexioner.
Några centrala teorier om det goda åldrandets psykologiska och sociala grunder presenteras varvid bla betydelsen av tillbakablickande livsloppsreflektion och förändringar av synen på vad som är viktigt i livet blir belyst och kommenterat i ljuset av forskningresultat inom områdena.
Medias och samhällets attityder till äldre tas upp liksom några av de utmaningar som vi alla måste möta under åldrandet.

__________________________


19 oktober

Hur Sverige format sin säkerhetspolitik före och efter stora konflikter

Patric Lindgren är lektor vid institutionen för statsvetenskap.
Före och efter stora konflikter så har Sverige ofta omorienterat sin säkerhetspolitik. Det återfinns vissa mönster i hur detta har sett ut ända sedan tidigt 1900-tal och hur olika omorienteringar kan förklaras. Ofta har den svenska säkerhetspolitiken utformats i spänningsfältet mellan olika teoretiska, ideologiska och geopolitiska krafter. Kring bland annat detta och aktuellt världsläge kretsar denna föreläsning.

__________________________


23 november
Expedition till det outforskade centrala Arktis

Hanna Farnelid är lektor vid institutionen för biologi och miljö.
Den globala uppvärmningen gör att miljön i Arktis står inför stora förändringar. Tills nyligen var de centrala delarna av Arktis täckta av flerårig havsis och var mycket svårtillgängliga. Därmed saknas grundläggande kunskap om de organismer som lever där. Växtplankton utgör basen i den marina näringskedjan och producerar mer än hälften av det syre vi andas. Ökad temperatur och stratifiering av havsvatten förväntas orsaka stora förändringar i artsammansättningen av växtplankton. Kunskap om vad som kontrollerar aktivitet och förekomst av växtplankton är därför av stor vikt för att förstå konsekvenserna av de snabba förändringar som sker i Arktis. I den här föreläsningen får vi veta hur man utför provtagning till havs och Hanna kommer att dela med sig av spännande upptäckter från ett område där få människor tidigare har varit. Vi får höra om hur livet som forskare ombord på en isbrytare kan se ut och om hur det känns att stå på Nordpolen.

 

Avgift 200 kr för vårens tre föreläsningar.
Övriga erlägger 100 kr per föreläsning
Tid Onsdagar enligt ovan kl. 13:30 - 15:00
Lokal Lorensberskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

                     FÖRELÄSNINGAR/KONST                     

I konstens och arkitekturens värld

Fred Johanson är konsthistoriker och han tar oss med till platser, konstnärer, konstverk och tidsepoker inom konstvärlden. Vi botaniserar i bildarkivet över konst- och arkitekturhistoria.

29 september
Moderna Muséet i Malmö
Vi besöker museet en dag i mars 2019 då bl.a. Carl Fredrik Reuterswärd ställde ut. Här ser vi även en utsökt samling samtidskonst med bl.a. Louise Bourgeois och Rosmarie Trockel.

13 oktober
Modernismen
För många av oss är detta en stor favoritepok. Tiden mellan 1890 och 1960 är rik på nytänkande t.ex. expressionism, kubism, dadaism, naivism och nysaklighet. Vi gör en genomgång av förändringarna.

27 oktober
Portiker i Kalmar del 2
Vi har en gång tidigare sett oss omkring och studerat portiker i staden. Då var vi mest på Kalmar slott och på centrala Kvarnholmen. Nu går vi lite utanför till t.ex. Ängö, Kattrumpan, Malmen och Bremerlyckan.

 

Deltagarantal 40
Avgift 200 kr för hela serien. Övriga är välkomna i mån av plats
och betalar 100 kr per föreläsning
Tid Torsdagar enligt ovan kl. 13:30 - 14:30
Lokal Kalmar Konstmuseum, Stadsparken, Kalmar
Ansvarig Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84

                     FÖRELÄSNINGAR/MUSIK                   

Klassisk musik
Sune Berglund har varit engagerad i Kammarmusikföreningens styrelse under många år och har under flera säsonger varit ledare för en lyssnargrupp med klassisk musik. Vårens program innehåller fem lyssnartillfällen med presentationer inför varje musikstycke.
 

28 september Kvinnliga kompositörer
12 oktober Carl Nielsen och Wilhelm Stenhammar
26 oktober Arvo Pärt och Einojuhani Rautavaara
9 november Claude Debussy och Maurice Ravel
23 november Klassisk musik under senare tid


 

Kursledare Sune Berglund Tfn 070 371 63 15
Deltagarantal 40
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Onsdagar enligt ovan kl. 09:30 - 11:45
Lokal Kulturskolan Hamnsalen, Baronen, Skeppsbrogatan 6.
Ansvarig Bibbi Johansson. Tfn 070 271 31 22

Jazzens historia
Johan Sandholm är musiker och folkbildare. Denna termin fördjupar vi oss i några av jazzhistoriens mest intressanta skivor, personligheter och grupper.
Det blir många lyssningsexempel blandat med lite historik och teori.
Kurslitteratur: ”Jazz - musik, människor, miljöer” av Jan Bruér och Lars Westin.

 

Kursledare Johan Sandholm. Tfn 070 699 60 83
Deltagarantal 20
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Onsdagar kl. 10:00 – 12:15. Fem tillfällen: 21 september,
5 oktober, 19 oktober, 2 november och 16 november.
Lokal Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

Lyssna och titta på opera
Peter Hausenkamp är passionerad operaälskare som dessutom har arbetat på Operan i Stockholm. Samarbete kommer att ske med Kalmar Teaterförening som visar olika föreställningar från Metropolitan i New York.
De operor som visas studeras under kursen tillsammans med många andra. Kursen belyser olika artister, enskilda uppsättningar samt ger en del anekdoter från operavärlden mm.
Deltagarna kommer att ha möjlighet att påverka innehållet.

 

Kursledare Peter Hausenkamp. Tfn 076 113 04 77
Deltagarantal 20
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Torsdagar kl. 10:00 - 12:15. Fem tillfällen: 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november och 1 december.
Lokal Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17