FöreläsningarVärlden i dag

Konflikter/brännpunkter i världen som påverkar Sverige
 
2017 års föreläsningar under denna rubrik blev mycket uppskattade av våra medlemmar. Denna termin vänder vi blickarna mot Sveriges roll i världen och hur utvecklingen har varit i Baltikum sedan självständigheten. Som vanligt har vi engagerat de bästa föreläsare vi kunnat finna inom varje område.
 
Feb 14    Svensk diplomati under fyra decennier
               Anders Lidén
Anders Lidén har varit Sveriges ambassadör i bl.a. FN, Zimbabwe och Israel. Han avslutade sin fyra decennier långa diplomatiska karriär som ambassadör med fyra år i Helsingfors. Som utrikesråd för politiska frågor arbetade han nära Anna Lindh och Laila Freivalds.
Med utgångspunkt i sin i år utgivna bok ” Diplomati och uppriktiga samtal” delger han oss sina erfarenheter av svensk diplomati i FN, Mellanöstern och Finland. Han kommer att berätta om arbetet i FN och det politiska spelet i säkerhetsrådet mm.
Han delar också med sig av erfarenheter av många års arbete med Mellanösternkonflikten, där han tjänstgjort i länder på båda sidor av konflikten.
Även Sveriges inte helt okomplicerade syskonrelation till Finland kommer att beröras.

                                         

Mars 21   Rysk utrikes - och försvarspolitik – vad händer efter
                presidentvalet?
             
  Jakob Hedenskog
Jakob Hedenskog är statsvetare, slavist och forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Han arbetar inom Rysslandsprojektet och täcker främst rysk utrikespolitik och länderna i det forna Sovjetunionen.
Försvarsutgifternas andel av BNP i Ryssland har ökat från 3,6 procent år 2005 till 5,4 procent 2015. Detta är ett resultat av ett politiskt beslut att prioritera försvarsutgifter före andra utgiftsposter i budgeten. Samtidigt har ryska försvarsindustrin moderniserats för att spela en viktigare roll för rysk militär förmåga under de kommande tio åren.
Rysslands Väpnade Styrkor utvecklas mot en struktur som kan hantera storskaliga operationer utanför det forna Sovjet.
2016 har de Väpnade Styrkorna större förmåga att försvara Ryssland från utländsk aggression än under 2013. Ryssland har därmed ett mer kraftfullt militärt påtryckningsmedel än tidigare.
Hur oroliga skall de närmsta grannländerna och Sverige vara?


 
April 4    Baltikum – mellan dröm och verklighet 
              
Hans Lepp
Hans Lepp har varit svensk museiman och diplomat i Baltikum. Han var verksam vid Svenska Institutet 1994-2014 och fram till 2006 var han ansvarig för kultursamarbetet med länderna i Central- och Östeuropa.
De baltiska ländernas första kvartssekel som pånyttfödda nationer har varit en bergochdalbana mellan stora förväntningar och ekonomiska realiteter. Att de lyckades bryta sig ur det sovjetiska greppet och återuppstå som fria nationer utan omfattande blodspillan är något av ett under. Men vad hände med framtidsdrömmarna efter den sjungande revolutionen?Avgift         200 kr för hela serien. Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.
Tid             Onsdagar enligt ovan kl. 13.30 – c:a 15.00
Lokal          Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig     Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
 


 
Svensk stadsbyggnad - dåtid, nutid, framtid
En resa genom den svenska stadens byggnadshistoria fram till dagens urbana landskap och tankar om framtiden.
 
Nils Ahlberg
Fil.dr. Nils Ahlberg är en prisbelönad stadsbyggnadshistoriker med lång och meriterad erfarenhet i både svenska och internationella sammanhang. Med ord och åskådliga bilder tar han oss med på en spännande resa genom det svenska stadsbyggandets historia, allt ifrån medeltiden genom stormaktstiden och industrialismen fram till våra dagar. Svenska och utländska strömningar och förebilder presenteras och Kalmar sätts in i sitt större sammanhang som en röd tråd.
 
Nils Ahlberg: ”Kalmar är en av landets viktigaste städer historiskt sett, med unika stadsbyggnadsvärden.”
 
Nils Ahlberg tar fram de karaktäristiska dragen i städernas utveckling under olika epoker, jämför och ger perspektiv. Planmönstret under skilda tider, stadsbebyggelsen och de offentliga rummen – hur städerna såg ut och vad vi kan se av detta idag. Stadens fysiska gestalt är som en öppen bok – bara vi lär oss att läsa den.
Det är viktig kunskap för dagens och morgondagens stadsbyggande. Hur kan vi ta tillvara de kulturhistoriska värdena på bästa sätt i städernas snabba omvandling? Hur utvecklar vi den hållbara staden med mänsklig skala och karaktär? Platsens historia och särprägel har stor betydelse för attraktiviteten och människors identitet, hemkänsla och livskvalitet.
 
Utrymme måste ges för nyskapande, men i hänsynsfull dialog med det gamla. Kunnande, förståelse och skicklighet krävs för att skapa harmoni, balans och samklang mellan gammalt och nytt. Vi behöver perspektiv för att se vår stad i sitt större sammanhang.
 

Jan 24   Medeltidens stadsbyggande
De tre föreläsningarna länkar i varandra. Den första handlar om den svenska staden under medeltiden, om våra äldsta städer och deras uppkomst och utveckling. Vad är en stad? De internationella kontakterna med handeln, Hansan och den kyrkliga enhetskulturen. Lokaliseringsfaktorer, anpassning till topografin och våra första stenbyggnader.
 
Feb 7    Stormaktstidens stad
Den andra föreläsningen skildrar stormaktstidens stadsbyggande, den tid som präglar de flesta av våra äldre städer, då stadsbyggandet i det svenska riket hade en omfattning utan motstycke i Europa. Influenser utifrån och paralleller runt om i världen. Renässansens idealstad, befästningskonsten och trästaden. Hela det svenska riket. De fantastiska äldre kartorna. 
 
Feb 21   Industrialismens och dagens stadsbyggande
Den tredje föreläsningen behandlar industrialismens och dagens stadsbyggande, och hur vi förstår och tar tillvara värden och kvaliteter i dagens stad – hur vi kan ”läsa” staden. Kontinentala och vidare internationella förebilder, det moderna samhällets nya krav, förutsättningar och bebyggelse. Den långsiktigt hållbara staden.


Avgift        300 kr för hela serien. Övriga erlägger 150 kr per föreläsning
Tid            Onsdagar enligt ovan kl. 13.30 – ca 15.00
Lokal         Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar                             Ansvarig    Peter Engström Tfn 070 924 57 15I konstens och arkitekturens värld
Konsthistorikern Fred Johanson botaniserar vidare i sitt digra bildarkiv och gör nedslag i konst- och arkitekturhistorien.

Feb 8       Konst på södra Öland
Det speciella ljuset har länge attraherat konstnärer. Per Ekström banade väg för landskapsmåleriet och senare kom ”Målarna på Bo pensionat”; bl.a. William Nording och Torsten Palm. Arthur Percy, Sven Svensson och Sigfrid Södergren är andra välkända namn. Även våra samtida konstnärer uppmärksammas.
 
Feb 22     Mijas och Fuengirola

Den lilla bergsstaden Mijas i spanska Andalusien har världens näst största samling keramik av Pablo Picasso 1881-1973 samt intressanta verk av surrealisten Salvador Dali 1904-1989. Fuengirola är en gammal fiskeby som idag har en modern och turistanpassad arkitektur.


April 5     Två utställningar på Waldemarsudde
Salongskonsten på senare delen av 1800-talet var länge starkt nedvärderad. Modernismen såg detta som borgerlig romantik. Nytt intresse skapades med postmodernismens mera eklektiska konstsyn.
Cecilia Edefalk är idag en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Hennes tema är ”maskros” med olika tekniker och
infallsvinklar.

Deltagarantal        50
Avgift                   200 kr för hela serien. Övriga är välkomna i mån av
                            plats och betalar 100 kr per föreläsning.
Tid                        Torsdagar enligt ovan kl. 13.30 – ca 15.00
Lokal                     Kalmar Konstmuseum, Stadsparken
Ansvarig                Lasse Ernst Tfn 070 640 62 84Klassisk musik
Sune Berglund är sekreterare i Kammarmusikföreningen i Kalmar. .
Vårens program kommer att handla om kompositörer från:

 

Jan 31                Sverige
 
Feb 14                Övriga Norden
 
Feb 28                Polen, Tjeckien och Ungern
 
Mars 14               Österrike och övriga Europa
 
Mars 28               AmerikaKursledare             Sune Berglund. Tfn 070 371 63 15
Deltagarantal         50
Avgift                    300 kr för hela serien
Tid                        Onsdagar enligt ovan kl. 09.45 – 11.45
Lokal                     Kulturskolan, Hamnsalen, Baronen, Skeppsbrogatan 6,
                             Kalmar 
Ansvarig                Tiit Saarman. Tfn 070 827 7172 Jazzens historia
Johan Sandholm
Johan Sandholm är musiker och folkbildare.
Vi följer jazzens utveckling från födelsen i amerikanska södern i början av 1900 till hur det ser ut i dag. Vi lyssnar, diskuterar och analyserar. Varje delmoment inleds med en föreläsning.

Jazzens föregångare, födelse och utveckling från New Orleans, Chicago till New York. Louis Armstrong. Swing och de stora banden. Duke Ellington. Bebop, Cool och Hardbop. Charlie Parker, Miles Davis och John Coltrane. Jazzen i Sverige. Jazzen i Kalmar. Frijazz, elektricitet och fusioner.

Kurslitteratur: Jazz – musik, människor, miljöer av Jan Bruér och Lars Westin.


Kursledare             Johan Sandholm. Tfn 070 699 60 83
Deltagarantal         12
Avgift                    300 kr för hela serien
Tid                        Onsdagar 10.00 – 12.15                          
                            Sex tillfällen: 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 mars,
                            21 mars och 4 april
Lokal                     Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig                Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17Lyssna och titta på Opera
Jacques Sterckx
Under ledning av Jacques Sterckx, som är musiklärare och körsångare kommer vi att lyssna och titta på ett antal operor.
Samarbete kommer att ske med Kalmar Teaterförening som bl. a. visar olika operaföreställningar från Metropolitan i New York. De operor som visas på Kalmar teater kommer att studeras under kursen tillsammans med många andra.
Deltagarna kommer att ha möjlighet att påverka innehållet.


Kursledare               Jacques Sterckx. Tfn 0485 365 53
Deltagarantal           24
Avgift                      350 kr för hela serien
Tid                          Torsdagar kl. 13.30 – 15.00, udda veckor med start
                              18 januari. Sex tillfällen                        
Lokal                       Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig                  Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17