FÖRELÄSNINGAR    

Aktuellt från Linnéuniversitetet
Ett universitet som får människor att växa. Med drygt 2100 anställda och 33 000 studenter är Linnéuniversitetet ett modernt universitet med Småland som bas och världen som spelplats. Studenter får ny kunskap och lär sig ett kritiskt förhållningssätt. Forskare gör nya upptäckter som kan förändra vårt samhälle. Anställda berättar om en arbetsplats med utmaningar och möjligheter.
Förhoppningen är att föreläsningsserien skall vara givande för våra medlemmar, där universitetets mångfald och bredd presenteras och där forskarna får möjlighet att delge oss de senaste rönen.

_______________________________________________Feb 26   Artificiell Intelligens – Historia och Framtid
Johan Hagelbäck är lektor i datavetenskap med många års erfarenhet av artificiell intelligens.
Artificiell Intelligens har alltid fascinerat mänskligheten sedan man började prata om det efter andra världskrigets slut. Den ultimata drömmen var att med teknikens hjälp kunna återskapa intelligens, att skapa liv. Men vad är egentligen artificiell intelligens? Vi hör idag mycket om det i media och det pratas också mycket om riskerna med AI för vårt samhälle.
I denna föreläsning ska vi börja från AI:ns ursprung, se vilka framgångar som gjorts inom området fram till idag, samt försöka blicka in i framtiden. Stämmer verkligen den dystra framtiden som media ibland förmedlar om Artificiell Intelligens?

                                         

Mars 18   Hur står det till med demokratin i Europa och i resten av världen?
              
Martin Nilsson

Martin Nilsson, lektor i statsvetenskap, har undervisat och forskat i internationel-la frågor som demokratiutveckling i världen, EU-politik, samt olika internationella organisationers roll i världs-politiken.
Föreläsningen handlar om den positiva demokratiutveckling som pågick i Europa och i världen fram till 2000-talets början, då alltfler stater och regioner införde eller kännetecknades av ett demokratiskt styre. Vid den här tiden fanns det en förhoppning om en fortsatt positiv demokratisk utveckling i hela världen och att gamla, mera auktoritära, styren var på väg bort. Emellertid förefaller det som att en motreaktion har satts igång. Vilka är dagens antagonister som utmanar demokratin? Finns det tecken på att demokratin som styre håller på att försvinna?Apr 22   Smärtans påverkan på mentala förmågor
            
Helena Gunnarsson

Helena Gunnarsson, leg fysioterapeut och lektor i psykologi med forskning om smärta och kognitiva funktioner.
Vid föreläsningen kommer vi att få en allmän översikt över hur fysisk smärta förmedlas och bearbetas i hjärnan och vilka som är de vanligaste orsakerna till smärta hos lite äldre personer. Vi får också höra hur våra olika mentala (kognitiva) förmågor påverkas av olika typer av smärta och därmed hur vår vardag kan påverkas av mer långvariga smärttillstånd.Avgift             200 kr för hela serien
                      Övriga erlägger 100 kr per föreläsning.
Tid                 Onsdagar enligt ovan kl. 13.30 – 15.00
Lokal              Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar.
Ansvarig        Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

 

                  _________________________________


I konstens och arkitekturens värld
Fred Johanson är konsthistoriker och han tar oss med till platser, konstnärer och konstverk. Vi botaniserar vidare i bildarkivet och gör nedslag i konst- och arkitekturhistorien.

Apr  2    Vincent van Gogh 1853-1890
              Ett konstnärsöde som ständigt berör oss. Han blev en viktig nytänkare som
              expressiv impressionist och föregångare till ett nytt sätt att modulera färgen och
              dess intensitet.

Apr 16   Kulturresa mellan Vänern och Vättern
              Vi besöker med hjälp av bilder bl a Mariestad, Kinnekulle, Rörstrands
              porslinsmuseum i Lidköping, Skara domkyrka, Karlsborgs fästning och
              slutligen Habo unika träkyrka.

Apr 23    Florens med Uffizierna
               Renässansens vagga i Toscana med familjen de Medici i spetsen. Här
               presenteras mycket måleri med inslag av arkitektur och miljöbilder.
               Alla känner nog Rafael, Leonardo da Vinci och Michelangelo.


Deltagarantal       50
Avgift                   200 kr för hela serien. Övriga är välkomna i mån av plats
                            och betalar 100 kr per föreläsning.
Tid                       Torsdagar enligt ovan kl. 13.30 – 14.30
Lokal                   Kalmar Konstmuseum, Stadsparken, Kalmar
Ansvarig              Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84

                          
_____________________________________Klassisk musik
Sune Berglund är sekreterare i Kammarmusikföreningen i Kalmar och har under många år varit ledare för en lyssnargrupp med klassisk musik. Vårens program kommer att handla om allt från musik för soloinstrument till symfonisk musik.
 
Feb 25         
     Musik för soloinstrument
Feb 19              Kammarmusik
Mars 4              Sånger
Mars 18            Konserter
Apr 1                Symfonisk musik


Kursledare               Sune Berglund. Tfn 070 371 63 15
Deltagarantal           50
Avgift                       300 kr för hela serien
Tid                           Onsdagar enligt ovan kl. 09.30 – 11.45
Lokal                       Kulturskolan, Hamnsalen, Baronen, Skeppsbrogatan 6,
                                Kalmar 
Ansvarig                  Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61


                      ______________________________________