Vid Moshultamåla
..smakar det gott med en fika
Vid skolan förelästes om Karl Oskars och Kristinas våndor inför resan till Nordamerikas FörentaStater och om Vilhelm Moberg
Vid Långasjö påmindes vi återigen om den långa, osäkra resan till Amerika.
I den gamla sockenstugan fick vi veta mer om författaren och konstnären Elisabeth Bergstrand-Poulsen. I kyrkan finns hennes altartavla.
Vid Åkerby vägskäl - en samlingspunkt för livsavgörande vägval.
Vår eminente reseledare - Bengt Runemo.