Resan innefattade även ett besök på Kandrirou loss, som Peter den store lät uppföraåt sin hustru Katarina och Estlands moderna konstmuséum (invigt 2006), ritat av den finländske arkitekten Pekka Vapaavuori.

På Ösel,estniska Saaremaa, gavs möjlighet att beskåda en av Estlands mest spektakulära nat urfenomen - meteoritkratern i Kali. I botten ligger resterna av meteoriten som till 95% består av järn. I bildernas bakgrund kan man ana några resenärer.

På öns största ort - Kuressare - besöktes också den imponerande biskopsborgen med anor från 1200-talet.

Vår reseledare Inger Löwstedt bekantar sig med Estlands store körledare och kompositör Gustav Ernesaks som blickar ut över sångarfältet - för dagen öde - men som kan rymma upp till 100 000 körsångare.

Den svensktalande ciceronen Helin, med lätt igenkänneliga guidevantar berättar för intresserade resenärer om den grekisk -ortodoxa kyrkan och om Domberget och Tallins gamla stad och dess blomstermarknad.

Foto: Leif Åkesson