Vill du bli medlem?

Alla seniorer som fyllt 55 år och helt eller delvis lämnat arbetslivet är välkomna som medlemmar. Inga särskilda förkunskaper behövs. Vi erbjuder våra medlemmar att under trivsamma former få lyssna till intressanta föredrag, delta i stimulerande studiecirklar, resor och kulturaktiviteter. Eftersom allt arbete i föreningen är ideellt kan vi hålla mycket förmånliga priser på våra aktiviteter.
Föreningen som är politiskt, fackligt och religiöst obunden bedriver  verksam-heten i nära samarbete med Folkuniversitetet i Kalmar.

Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan!


Så hanterar vi dina personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen GDPR:
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL.
KSU för register över medlemmarna där namn, postadress, telefonnummer, personnummer och mejladress, eller delar av nämnda information, lagras. Du kan när som helst begära att få veta vad vi har för uppgifter lagrade om dig i våra register. Syftet med registret är främst att kunna skicka ut våra programkataloger med information om föreläsningar, kurser och resor. Registren förvaras digitalt hos KSU och hanteras av vårt kansli. Dina uppgifter sprids inte vidare utanför föreningen.
Genom att anmäla dig som medlem samtycker du till att vi har dina uppgifter registrerade. Om du ångrar dig meddelar du oss via mejl till info@kalmarsu.se eller tfn.070 608 62 45 så raderar vi dina uppgifter.

                                                                                       Jag vill bli medlem!

Vad ingår?
Minst tio intressanta och fria föreläsningar/år vid s k månadsmöten.
Möjlighet att till låg kostnad

  • delta i studiecirklar, exkursioner, studiebesök och resor 
  • lyssna till andra föreläsningar i aktuella ämnen i våra föreläsningsserier.

Folkuniversitetet lämnar 10% på sina kurser på Kaggensgatan 42.

Medlemskap
Nya medlemmar fyller i formuläret till höger och betalar medlemsavgiften till vårt Bankgiro 5747-5576. Kontakta vår expedition tfn 070 608 62 45, tisdagar kl. 10.00 - 12.00 om du har några frågor. Vi hjälper dig gärna!
Befintliga medlemmar erhåller medlemskort och faktura i samband med utskick av vårkatalogen. Kortet är giltigt när fakturan betalats.

Medlemskap gäller således när årsavgiften är betald till Bg 5747-5576.


Medlemskortet visas upp vid deltagande i de olika aktiviteterna.
 
Vad kostar det?
Medlemsavgiften, som gäller per kalenderår, är f.n. fastställd till 250 kr.