MEDLEMSKAP

Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan!

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen GDPR:
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL.
KSU för register över medlemmarna där namn, postadress, telefonnummer, personnummer och mejladress, eller delar av nämnda information, lagras. Du kan när som helst begära att få veta vad vi har för uppgifter lagrade om dig i våra register. Syftet med registret är främst att kunna skicka ut våra programkataloger med information om föreläsningar, kurser och resor. Registren förvaras digitalt hos KSU och hanteras av vårt kansli. Dina uppgifter sprids inte vidare utanför föreningen.
Genom att anmäla dig som medlem samtycker du till att vi har dina uppgifter registrerade. Om du ångrar dig meddelar du oss via mejl till info@kalmarsu.se eller tfn.070 608 62 45 så raderar vi dina uppgifter.

                                                                                       Jag vill bli medlem!

Vad ingår?
Minst tio intressanta och fria föreläsningar/år vid s k månadsmöten.
Möjlighet att till låg kostnad

  • delta i studiecirklar, exkursioner, studiebesök och resor 
  • lyssna till andra föreläsningar i aktuella ämnen i våra föreläsningsserier.

Folkuniversitetet lämnar 10% på sina kurser på Kaggensgatan 42.

Nya medlemmar fyller i formuläret till höger och betalar medlemsavgiften till vårt Bankgiro 5747-5576. Kontakta vår expedition tfn 070 608 62 45, tisdagar kl. 10.00 - 12.00 om du har några frågor. 
Medlemskort erhålls när avgiften betalats till vårt Bankgiro 5747-5576

Medlemskortet ska visas upp vid deltagande i de olika aktiviteterna.
 
Vad kostar det?
Medlemsavgiften, som gäller per kalenderår, är f.n. fastställd till 250 kr.