Vill du bli medlem? 

Alla seniorer som fyllt 55 år och helt eller delvis lämnat arbetslivet är välkomna som medlemmar. Inga särskilda förkunskaper behövs. Vi erbjuder våra medlemmar att under trivsamma former få lyssna till intressanta föredrag, delta i stimulerande studiecirklar, resor och kulturaktiviteter. Eftersom allt arbete i föreningen är ideellt kan vi hålla mycket förmånliga priser på våra aktiviteter.
Föreningen som är politiskt, fackligt och religiöst obunden bedriver  verksam-heten i nära samarbete med Folkuniversitetet i Kalmar.

                                                                                       Jag vill bli medlem!

Vad ingår?
Minst tio intressanta och fria föreläsningar/år vid s k månadsmöten.
Möjlighet att till låg kostnad

  • delta i studiecirklar, exkursioner, studiebesök och studieresor 
  • lyssna till andra föreläsningar i aktuella ämnen i våra föreläsningsserier.

Folkuniversitetet lämnar 10% på sina kurser på Kaggensgatan 42.

Medlemskap
Nya medlemmar fyller i formuläret till höger och betalar medlemsavgiften till vårt Bankgiro 5747-5576. Kontakta vår expedition om du har några frågor. Vi hjälper dig gärna!
Befintliga medlemmar erhåller medlemskort   och faktura i samband med utskick av vårkatalogen. Kortet är giltigt när fakturan betalats.

Medlemskap gäller således när årsavgiften är betald till Bg 5747-5576.

Medlemskortet visas upp vid deltagande i de olika aktiviteterna.
 
Vad kostar det?
Medlemsavgiften, som gäller per kalenderår, är f.n. fastställd till 250 kr.
 
Tycker du det verkar intressant?
Bli medlem genom att fylla i formuläret till höger!