KALMAR SENIORUNIVERSITET                                             
 
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019
 
Inledning

Kalmar Senioruniversitet startade sin verksamhet som Kalmar Pensionärsuniversitet 1999. Namnbyte genomfördes 2011. Antalet medlemmar är i dag drygt 1000. Verksamheten sker i samarbete med Folkuniversitetet som hanterar  anmälningar och kallelser till kurser i samråd med den kursansvarige från KSU. Medlemsfrågor hanteras av Senioruniversitetets kansligrupp.

Verksamhetens förläggning
Kalmar Senioruniversitets verksamhet förläggs till en vår- och en hösttermin.
 Föreningens expedition är förlagd till Folkuniversitetets lokaler. Expeditionsarbetet sköts av föreningens kansligrupp. Expeditionen är under terminstid öppen tisdagar kl. 10:00 – 12:00.
 
Program och information
Senioruniversitetets verksamhet presenteras i ett vår- och ett höstprogram. Dessa distribueras i slutet av maj respektive slutet av november. Programmet presenteras även på föreningens hemsida  www.kalmarsu.se . Information om verksamheten lämnas även vid föreningens månadsmöten och i lokaltidningarna under evenemangskalender.
 
Verksamhet planeras inom följande områden:

  • Månadsmöten med föreläsningar och information
  • Föreläsningar  
  • Studiecirklar
  • Exkursioner och studiebesök
  • Studieresor såväl endagsresor som resor med övernattning

 
Månadsmöten
Månadsmöten hålls under terminstid vanligtvis på måndagar en gång per månad. Vid dessa möten medverkar föreläsare och dessutom lämnas aktuell information till medlemmarna.
Vid enstaka tillfällen bjuds på musikunderhållning. I år uppmärksammas 20-årsjubileét på årsmötet som äger rum måndagen den 18 mars 2019. 
 
Föreläsningar
Föreläsningar fortsätter under med inriktning mot musik och konst.
Föreläsningsserien “ Sverige idag” ersätter “Världen idag “. 
Ett utökat samarbete med Linnéuniversitetet planeras till höstens föreläsningar.
 
Studiecirklar
Under våren 2019 erbjuds ett tjugotal studiecirklar. Lika många planeras för höstterminen 2019. Studiecirklarna innefattar främmande språk, svenska, litteraturcirklar, kultur, vinkunskap, natur, historia, filosofi,religion, släktforskning och digitala medier m.m. 
                                                                                                                                                                               
Exkursioner,studiebesök och studieresor
Endagsexkursioner, studiebesök och studieresor planeras i närområdet.
Även en längre studieresa till Jylland kommer att genomföras.

Samverkan
Samverkan planeras med drygt 30 andra senior/-pensionärsuniversitet i form av nationella och regionala samrådskonferenser.
Föreningens samverkan med Lorensbergskyrkan, Kulturskolan, Konstmuseet och Stadsbiblioteket planeras fortgå.
Samplanering av vårt kursutbud sker med Dryaden och Humanistiska förbundet.
Folkuniversitetet lämnar 10 % rabatt till våra medlemmar på de kurser som är förlagda till FU:s lokaler på Kaggensgatan.
 
Kalmar Senioruniversitet - ett framtidsperspektiv
Kalmar Senioruniversitet är i sin verksamhet beroende av engagerade medlemmar för såväl styrelsearbete som programverksamhet.
Dagens mycket snabba samhällsförändringar med bl.a. övergång till en allt mer digitaliserad värld och en förändrad omvärld kräver regelbunden översyn av verksamheten, dess organisation och innehåll.
En nära samverkan mellan medlemmar och styrelse är en nödvändig förutsättning för förnyelsearbetet.
 
 
Kalmar 2019-02-01
 
 
 
För styrelsen i KSU