VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022


Bakgrund
Kalmar Senioruniversitet startade sin verksamhet som Kalmar Pensionärsuniversitet 1999. Namnbytet genomfördes 2011. Antalet medlemmar har de senaste åren konstant legat på ca 1 000 personer. Under Coronapandemin 2021 då vi inte debiterade någon medlemsavgift och hade mkt begränsad verksamhet tappade vi förmodligen ett 100-tal medlemmar. Under 2022 är målet att åter nå 1 000 medlemmar. Verksamheten sker i samarbete med Folk - universitetet som hanterar anmälningar och kallelser till kurser i samråd med den kursansvarige från KSU. Medlemsfrågor hanteras av vår kansligrupp.

Verksamhetens förläggning
Föreningens expedition är förlagd till Folkuniversitetets lokaler. Expeditionsarbetet sköts av föreningens kansligrupp. Expeditionen är under terminstid öppen tisdagar kl. 10:00 – 12:00.

Program och information
Vår verksamhet under 2022 kommer förhoppningsvis att återgå till ”normal” omfattning. Vi hoppas också att kunna göra massutskick via e-post nu när vi har ett uppdaterat register. I framtiden kan eventuellt vår kurskatalog skickas digitalt till medlemmarna. Kurskatalogen för hösten 2022 kommer dock att skickas ut till medlemmarna i skiftet maj/juni som vanligt. 
På vår hemsida www.kalmarsu.se kommer information att finns om vår verksamhet.
Verksamhet planeras inom följande områden:
Månadsmöten med intressanta föreläsare och aktuella ämnen

Ett fortsatt samarbete med Linnéuniversitetet         

  • Föreläsningar med inriktning mot konst och musik    
  • Studiecirklar inom främmande språk, svenska, litteratur, natur, historia,                 religion, filosofi, släktforskning, ekonomi och digitala medier    
  • Exkursioner och studiebesök inom närområdet


Samverkan
KSU har regelbundna konferenser med andra Senioruniversitet.
Vi samverkar med Lorensbergskyrkan, Kulturskolan, Konstmuseet och Biblioteket.    

Kalmar Senioruniversitet – ett framtidsperspektiv
KSU är i sin verksamhet beroende av engagerade medlemmar för såväl styrelsearbete som programverksamhet.
Dagens mycket snabba förändringar med bl.a. övergång till en allt mer digitaliserad värld har tydliggjort för styrelsen att vi för att effektivisera vår kommunikation med medlemmarna måste använda digitala medier i större omfattning. Exempelvis göra massutskick via e-post som när vi under Coronapandemin tvingades ställa in eller flytta tidpunkt för studiecirklar.
Vår webbbredaktör arbetar för närvarande med att hitta lämplig programvara.
En nära samverkan mellan medlemmar och styrelse är en nödvändig förutsättning för förnyelsearbetet.

Kalmar 2022-02-14


För styrelsen i KSU