VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2021
 
Inledning

Kalmar Senioruniversitet startade sin verksamhet som Kalmar Pensionärsuniversitet 1999. Namnbyte genomfördes 2011. Antalet medlemmar är i dag över 1000. Verksamheten sker i samarbete med Folkuniversitetet, som hanterar  anmälningar och kallelser till kurser i samråd med den kursansvarige från KSU. Medlemsfrågor hanteras av Senioruniversitetets kansligrupp.

Verksamhetens förläggning
Föreningens expedition är förlagd till Folkuniversitetets lokaler. Expeditionsarbetet sköts av föreningens kansligrupp. Expeditionen är under terminstid öppen tisdagar kl. 10:00 - 12:00.

Program och information
Vår verksamhet under våren 2021 kommer att vara starkt begränsad pga Coronapandemin. Eventuellt är det möjligt att genomföra vissa utomhusaktiviteter. Vi kommer att informera medlemmarna med hjälp av ett fjärde ”vykort”. Vi hoppas också att kunna göra massutskick via e-post nu när vi har ett uppdaterat register. Kurskatalogen för hösten 2021 (om någon verksamhet är möjlig då) kommer att skickas ut till medlemmarna i skiftet maj/juni. På vår hemsida www.kalmarsu.se kommer information att finns om vår verksamhet.
 
Verksamhet planeras inom följande områden:

  • Månadsmöten med intressanta föreläsare och aktuella ämnen
  • Ett utökat samarbete med Linnéuniversitetet                                 Föreläsningar med inriktning mot konst och musik               
  • Studiecirklar inom främmande språk, svenska, litteratur, natur, historia, filosofi, religion, släktforskning, ekonomi och digitala medier    
  • Exkursioner och Studiebesök inom närområdet

Samverkan
KSU har regelbundna konferenser med andra Senioruniversitet. Numera via Zoom.
Vi samverkar med Lorensbergskyrkan, Kulturskolan, Konstmuseet och Biblioteket.

 
Kalmar Senioruniversitet - ett framtidsperspektiv
KSU är i sin verksamhet beroende av engagerade medlemmar för såväl styrelsearbete som programverksamhet.
Dagens mycket snabba samhällsförändringar med bl.a. övergång till allt mer digitaliserad värld har tydliggjort för styrelsen att vi måste lyckas engagera yngre pensionärer med stor förtrogenhet med digitala medier. Detta för att snabbt och effektivt kommunicera med medlemmarna om vad som händer inom KSU.  
En nära samverkan mellan medlemmar och styrelse är en nödvändig förutsättning för förnyelsearbetet.
 
Kalmar 2021-02-15
 
 
För styrelsen i KSU