Hans Gillberg                     Lasse Ernst                          Tiit Saarman
 
 
 
 
                   
Bilaga till verksamhetsberättelse 2019
Sammanställning av föreläsningar som genomförts under året

 

Månadsmöten

Följande föreläsningar har hållits under våren 2019:
 • Vilhelm Moberg                                       Jens Liljestrand           
 • Natur i förändring                                    Harald Säll
 • Ur sund, ur hav                                       Sven Ekberg/Niklas Wimmerberg                            
 • Arkeologi behövs                                     Ludvig Papmehl-Dufay

Följande föreläsningar har hållits under hösten 2019
 • Hasse och Tage                                         Johanna Broman Åkesson
 • Het kärlek i ett hotat Arktis                        Bengt-Åke Öhgren
 • 1947                                                        Elisabeth Åsbrink       
 • Om Nobelpriset i litteratur                          Björn Ahlberg 


Övriga föreläsningar

Våren 2019
 • Sverige under 1900-talet 
    - Sverige 1918 - demokratins genombrott        Ulrika Knutsson
    - 1930-talet Rasinstitut och Folkhem               Maja Hagerman          
    - 1968                                                          Henrik Berggren 
 • I konstens och arkitekturens värld                   Fred Johanson
    - Coleccion del Museo Ruso (Malaga)                                            
    - Ulrica Hydman Vallien
    - Alhambra
 • Klassisk musik, om kompositörer                      Sune Berglund 
    - Bach
    - Hayden
    - Mozart
    - Beethoven 
    - Brahms

Hösten 2019
 • Aktuellt från Linnéuniversitetet 
     - Mat från växtriket                                     Cornelia Witthöft        
     - Alger – inte bara ohyra som blommar          Elin Lindehoff   
     - Hönor, virus och döden                              Jonas Waldenström                                     
 • Arkitekturens historia i Sverige
    Claes Caldenby föreläste fyra tillfällen om arkitekturen i Sverige
    1850 – nutid. Detta var ett samarbete med Dryaden.
 • I konstens och arkitekturens värld                   Fred Johanson
    - Centre Pompidou (Malaga)
    - Portiker i Kalmar
    - Nationalmuseum i Stockholm
 
 • Klassisk musik                                               Sune Berglund
    - Tidig musik år 1000 - 1600
    - Barocken år 1600 - 1750
    - Klassicismen år 1750 - 1820
    - Romantiken år 1810 - 1920
    - Modernismen år 1900 -
 
Vår och Höst
 • Lyssna till Jazz                                                  Johan Sandholm
 • Lyssna på Opera                                                Peter Hausenkamp