Årsredovisning 2022
Verksamhetsberättelse


Årsmötet för Kalmar Senioruniversitet (KSU) hölls den 14 mars 2022

Val av styrelseledamöter
Ordförande: Lars Carlsson.

Ordinarie ledamöter: Lena Persson, Ann-Britt Sparre, Johan Sandholm Christer Rosén, Lasse Ernst, Hans Gillberg och Bibbi Johansson.

Suppleanter: Peter Engström och Kristina Ankarberg Karlbom har deltagit i styrelsens arbete i samma omfattning som ordinarie ledamöter.

Styrelsen har internt fördelat arbete enligt följande:
Kassör: Ann-Britt Sparre.
Sekreterare: Lena Persson.
Vice ordförande: Christer Rosén
KSU:s kurskatalog: Lasse Ernst
Programkommittén under 2022 har varit identisk med hela styrelsen.

Valberedning
Britt-Marie Hammarskiöld (sammankallande).
Birgitta Hjalmarsson och Bengt Holmberg valdes för ett år.

Revisorer
Till revisorer valdes Elisabet Engqvist och Ingmar Hedin.
Till revisorssuppleant valdes Berit Österbo.

Årsavgiften
Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften 2023 till 250 kr.

Styrelsen/Programkommittén har hållit 7 styrelsemöten plus konstituerande möte,
2 planeringsdagar och 2 lärarmöten.

Stadgeändring
Stadgeändring: Suppleanterna försvinner.
Istället väljs åtta ordinarie Ledamöter till styrelsen.
Första beslutet togs vid Årsmötet.
Andra beslutet togs vid Extramöte i samband med Månadsmötet 5 december.

Samverkan
Föreningen samverkar med Folkuniversitetet (FU) som ansvarar för att bidragsberättigade aktiviteter genomförs enligt gällande statliga direktiv. Dessutom bistår FU med lokaler och viss administrativ service.

Ett särskilt samverkansavtal har förnyats mellan KSU och FU.

Till våra studiecirklar hyr vi även lokaler på Stadsbiblioteket, Konstmuseet och Kulturskolan.
KSU:s månadsmöten, Linnéuniversitetets föreläsningar samt Opera och Jazz har genomförts i Lorensbergskyrkans lokaler.

Medlemsservice
Expeditionen har under terminerna hållits öppen tisdagar kl.10:00 -12:00. Tillgängligheten för medlemmarna har utökats genom att Folkuniversitetet avsatt särskild telefontid torsdagar mellan kl.10:00-12:00.

Kansligruppen
Kerstin Hellner, Pia Johansson och Eva Jerneck, administrerar medlemsfrågor. Lena Persson är samordnare för gruppen.

Hemsidan
http://www.kalmarsu.se
För att underlätta kommunikation med medlemmarna och nå ut med information om vår verksamhet till allmänheten har föreningen en egen hemsida som administreras av Tom Gagner.

Kursprogram
Kursprogram distribuerades till medlemmarna i juni och december. Programmen har även skickats till andra senioruniversitet och kommande termins föreläsare.

Månadsmöten
Månadsmöten med föreläsningar (se bilaga) har hållits första måndagen varje månad i Lorensbergskyrkan.
Vid dessa möten har lämnats löpande information om verksamheten.
En förteckning över årets föreläsningar framgår av bilaga.

Studiecirklar
Studiecirklar har hållits i:
 • Språk: Engelska, franska, italienska och tyska.
 • Svenska – litteratur: Vi ses på Litteraturcafé, Ord och språk.
 • Datorkunskap: Bilder i I-phone och I-Pad, Bli vän med din Mac-dator.
 • Natur: Det svenska kulturlandskapet, Fåglar på Öland.

Övrigt
 • Släktforskning
 • Mellankrigstiden
 • Kalla kriget
 • Aktiekunskap.
 • Att röra sig enkelt och lätt
 • Islam
 • Hinduism, Buddism och Kyrkornas mysterium.
 • Filosofi
 • Bridge

Konst och musik
 • I konstens och arkitekturens värld
 • Klassisk musik
 • Jazz och Opera.

Studiebesök/Exkursioner
Följande studiebesök och exkursioner har genomförts 2022:
 • Kläckeberga gård
 • Fåglar på södra Öland
 • Det svenska kulturlandskapet
 • Kalkslam, bläckfiskar och skurverk på norra Öland
 • Design och tillverkning i Nybro
 • Linnéuniversitet – ett universitet där allt är möjligt

Samråd och möten med andra senior-/pensionärsuniversitet
KSU har deltagit i möten med Senioruniversiteten från Växjö, Jönköping, Motala, Kristianstad, Norrköping, Linköping och Helsingborg.

Kursledarträffar
Vid terminsstarten har upptaktsträff hållits med kursledare och kursansvariga. KSU hade även sommarutflykt till Huseby med alla ideellt engagerade.

Föreningen år 2022 i siffror
Medlemmar vid årets slut Ca 1 000
Månadsmöten, årsmöte och föreläsningar Ca 3 500 besökande
Studiecirklar 41 st
Föreläsningsserier (inklusive klassisk musik, opera och jazz) 8 st
Studiebesök/Exkursioner 16 st

Ett stort tack till alla engagerade och ideellt arbetande kursledare, kansligruppen, funktionärer samt till våra samarbetspartners!

Kalmar den 9 februari 2023
Lars Carlsson
Christer Rosén
Hans Gillberg
Lena Persson
Ann-Britt Sparre
Bibbi Johansson
Lasse Ernst
Johan Sandholm


 
Bilaga till verksamhetsberättelse 2022
Sammanställning av föreläsningar som genomförts under året

Månadsmöten
Följande föreläsningar har hållits under 2022:
 • Sjuk, frisk eller mittemellan - Henrik Widegren
 • Gustav Vasa - Olle Larsson
 • Povel Ramel - Johanna Broman Åkesson
 • Kriget i Ukraina - Peter Johnsson, Kristian Gerner
 • Öland och turisterna - Sven Ekberg
 • Sverige under andra världskriget - Henrik Berggren
 • USA – mellanårsvalet - Frida Stranne
 • Växter för liv och död - Ulf Lidman
 • Ungersk rapsodi - Natalya Pasichnyk

Aktuellt från Linnéuniversitetet 2022
 • Otrygga ungdomar – kriminella seniorer - Peter Lindström
 • Religiös förändring i Sverige - Magnus Hagevi
 • Uppkopplade datorer i samhället - Fredrik Ahlberg
 • Det goda åldrandet - Mikael Rennemark
 • Sveriges säkerhetspolitik - Patric Lindgren
 • Expeditionen till Arktis - Hanna Farnelid

I konstens och arkitekturens värld
Följande föreläsningar har Fred Johanson hållit under 2022
 • Skövde
 • Klassicismen
 • Erik Johansson
 • Moderna museet i Malmö - Modernismen
 • Portiker i Kalmar

Klassisk musik
Följande föreläsningar har Sune Berglund hållit under 2022
 • Edvard Grieg och Jean Sibelius
 • Franz Schubert och Robert Schumann
 • Frederic Chopin och Franz Liszt
 • Edward Elgar och RLPH Vaughan Williams
 • Sergej Prokofjev och Dmitrij Sjostakovitj
 • Kvinnliga kompositörer
 • Carl Nielsen och Wilhelm Stenhammar
 • Arvo Pärt och Einojuhani Rautavaara
 • Claude Debussy och Maurice Ravel
 • Klassisk musik under senare tid

Lyssna till Jazz
”Jazzens historia” analyserades under ledning av Johan Sandholm.
 • Repetition jazzens tidiga historia. Eddie Condon, Coleman Hawkins.
 • Bebob. Charlie Parker. Parker i Sverige. Nils Lindberg död uppmärksammades.
 • Kenny Clarke. Coolstilen. Modern Jazz Quartet. Miles Davis filmmusik. Theolonius Monk. Pannonica de Koenigswarter.
 • Jazzens spridningsvägar. Radions betydelse. Radiotjänsts underhållningsorkester, ra- diobandet, radiojazzgruppen. Thore Ehrling, Olle Helander, Arne Domnérus, Claes Dahlgren, Bosse Broberg, Leif Andersson.
 • Kvinnliga svenska jazzmusiker. Merit Hemmingsson, Monica Dominique, Tintomara, Elise Einarsdotter, Salamander, Ann-Sofi Söderqvist
 • Svenska jazzsångerskor. Alice Babs, Sonja Hedenbratt, Monica Zetterlund • Jazzens utveckling i Norge. Särskilt fokus på Jan Garbarek
 • Jazzen utveckling i Danmark. Särskilt fokus på Palle Mikkelborg.
 • Jazzen utveckling i Finland. Jukka Tolonen, Pekka Pohjola
 • Jazzen på Island. Skivbolagen ECM, ACT och Love records
 • Finns det en speciell nordisk jazzmusik? Önskelåtar från gruppen.

Lyssna på Opera
Under Peter Hausenkamps ledning har framför allt studerats de operor från Metropolitans scen i New York som visats på Kalmar Teater.