Valberedningens förslag till styrelse för
Kalmar Senioruniversitet 2018

 
 
Ordförande (1 år):Omval av Lars Carlsson
 
Ordinarie ledamöter (2 år): Omval av Lena Persson
Nyval av: Christer Rosén, Ann-Britt Sparre och Peter Engström
 
Kvarstår(1 år): Lasse Ernst, Tiit Saarman och Hans Gillberg
 
Suppleanter (1 år): Nyval av Karin Persson och Eva Jerneck
 
 
Revisorer (1 år) Omval av Elisabeth Engqvist och Ingemar Hedin
 
Revisorssuppleant: (1 år) Omval av Berit Österbo
 

 
 
Valberedningen:
Monica Edman (sammankallande) och
Anna-Karin Wägare