Valberedningens förslag till styrelse för
Kalmar Senioruniversitet 2019

 
 
Ordförande (1 år):                Omval av Lars Carlsson
 
Ordinarie ledamöter (2 år):  Lasse Ernst, Hans Gillberg och Tiit Saarman
                                             (samtliga omval)
 
Kvarstår(1 år):                      Peter Engström, Lena Persson, Christer Rosén
                                              och Ann-Britt Sparre 
 
Suppleanter (1 år):                Omval av Karin Persson och Eva Jerneck
 
 
Revisorer (1 år)                     Omval av Elisabeth Engqvist och Ingemar Hedin
 
Revisorssuppleant: (1 år)      Omval av Berit Österbo
 

 
 
Valberedningen:
Anna-Karin Wägare (sammankallande) Britt-Marie Hammarskiöld och Tommy Nederfors